Podsumowanie wydarzeńPartnerzy

Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna?

<p style="text-align: justify;">CCIFP prowadzi aktualnie wraz z firmą Evolutis serię spotkań międzykulturowych dla Polaków i Francuzów które mają na celu lepsze wzajemne zrozumienie się, akceptację różnic kulturowych, które umożliwi następnie bardziej przyjemną i owocną współpracę.</p>

>

Magdalena Niniewski jest założycielk? firmy „Evolutis”, działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego. Pani Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce, aktualnie prowadzi serię spotkań zatytułowan? "Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna?". Spotkanie dla Polaków o Francuzach odbyło się 24 maja. "Kulturowy rewanż" dla Francuzów będzie miał miejsce 15 maja w siedzibie CCIFP w godz. 10.00 - 15.30.  

Magdalena Niniewski opracowała z tej okazji specjalny artykuł dotycz?cy różnic kulturowych pomiędzy Polsk? a Francj?. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Artykuł Magdalena Niniewski >>>

Na pocz?tku pierwszego spotkania, Polacy nakreślili swoje oczekiwania wobec proponowanych przez Pani? Magdalenę warsztatów. Uczestnicy chcieli m.in.:

- Zrozumieć sposoby myślenia Francuzów, by ulepszyć wzajemn? komunikację, zrozumieć ich zachowania

- Dowiedzieć się, jak budować relacje biznesowe

- Znaleźć odpowiedzi na pytania : "Czy bezpośrednia komunikacja jest optymalna w kontaktach z Francuzami?" oraz "Jak przekonać Francuzów do projektów w Polsce?"

- Poznać problemy jakie mog? mieć pozostali uczestnicy spotkania w kontaktach z Francuzami.

Zdefiniowali następnie warunki, które trzeba spełnić, by ulepszyć wzajemne relacje z Francuzami:

- Brak os?dzania, krytykowania czyjegoś postępowania

- Niezawężanie punktu widzenia

- Niegeneralizowanie, brak postrzegania przez pryzmat stereotypów

- Pozytywne podejście, brak uprzedzeń

- Otwartość, chęć poznania

- Tolerancja, szacunek

Kolejnym krokiem było wyrzucenie z siebie wszelkich negatywnych myśli o Francuzach. Usłyszeliśmy na przykład, że Francuzów w oczach Polaków charakteryzuje:

- Nadmierne przywi?zywanie wagi do własnych rozwi?zań

- Długi proces decyzyjny

- "Podwójne standardy"

- Instytucjonalizm

- Schematyczność

Jeśli chodzi o dobre strony Francuzów (bo i takie s? oczywiście!), uczestnicy wymienili na przykład:

- Zdolność do realizacji wielkich projektów

- Umiejętność czerpania radości z życia

- Ogólna uprzejmość, kurtuazja

- Luz obyczajowy

- Odpowiedzialność kolektywna, poszukiwanie kompromisów zamiast zrzucania winy

- Inwestowanie w ludzi, polityka socjalna

- Wzajemne wspieranie się, solidarność.

Czego dowiemy się od Francuzów na nasz temat? Okaże się już 15 maja!

Do pobrania

Download Artykul-Magdalena-Niniewski.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Podsumowanie wydarzeńPartnerzy

Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna?

<p style="text-align: justify;">CCIFP prowadzi aktualnie wraz z firmą Evolutis serię spotkań międzykulturowych dla Polaków i Francuzów które mają na celu lepsze wzajemne zrozumienie się, akceptację różnic kulturowych, które umożliwi następnie bardziej przyjemną i owocną współpracę.</p>

>

Magdalena Niniewski jest założycielk? firmy „Evolutis”, działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego. Pani Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce, aktualnie prowadzi serię spotkań zatytułowan? "Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna?". Spotkanie dla Polaków o Francuzach odbyło się 24 maja. "Kulturowy rewanż" dla Francuzów będzie miał miejsce 15 maja w siedzibie CCIFP w godz. 10.00 - 15.30.  

Magdalena Niniewski opracowała z tej okazji specjalny artykuł dotycz?cy różnic kulturowych pomiędzy Polsk? a Francj?. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Artykuł Magdalena Niniewski >>>

Na pocz?tku pierwszego spotkania, Polacy nakreślili swoje oczekiwania wobec proponowanych przez Pani? Magdalenę warsztatów. Uczestnicy chcieli m.in.:

- Zrozumieć sposoby myślenia Francuzów, by ulepszyć wzajemn? komunikację, zrozumieć ich zachowania

- Dowiedzieć się, jak budować relacje biznesowe

- Znaleźć odpowiedzi na pytania : "Czy bezpośrednia komunikacja jest optymalna w kontaktach z Francuzami?" oraz "Jak przekonać Francuzów do projektów w Polsce?"

- Poznać problemy jakie mog? mieć pozostali uczestnicy spotkania w kontaktach z Francuzami.

Zdefiniowali następnie warunki, które trzeba spełnić, by ulepszyć wzajemne relacje z Francuzami:

- Brak os?dzania, krytykowania czyjegoś postępowania

- Niezawężanie punktu widzenia

- Niegeneralizowanie, brak postrzegania przez pryzmat stereotypów

- Pozytywne podejście, brak uprzedzeń

- Otwartość, chęć poznania

- Tolerancja, szacunek

Kolejnym krokiem było wyrzucenie z siebie wszelkich negatywnych myśli o Francuzach. Usłyszeliśmy na przykład, że Francuzów w oczach Polaków charakteryzuje:

- Nadmierne przywi?zywanie wagi do własnych rozwi?zań

- Długi proces decyzyjny

- "Podwójne standardy"

- Instytucjonalizm

- Schematyczność

Jeśli chodzi o dobre strony Francuzów (bo i takie s? oczywiście!), uczestnicy wymienili na przykład:

- Zdolność do realizacji wielkich projektów

- Umiejętność czerpania radości z życia

- Ogólna uprzejmość, kurtuazja

- Luz obyczajowy

- Odpowiedzialność kolektywna, poszukiwanie kompromisów zamiast zrzucania winy

- Inwestowanie w ludzi, polityka socjalna

- Wzajemne wspieranie się, solidarność.

Czego dowiemy się od Francuzów na nasz temat? Okaże się już 15 maja!

Do pobrania

Download Artykul-Magdalena-Niniewski.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.