Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w marcu do 53,8 pkt. wobec 52,8 pkt. w lutym

<p style="text-align: justify;">Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wartości 4 z 5 jego składowych (bieżąca produkcja, nowe zamówienia, zatrudnienie oraz zapasy pozycji zakupionych).</p>

>

W przeciwnym kierunku oddziaływało skrócenie czasu dostaw (por. MAKROpuls z 1.04.2016). Marcowy odczyt indeksu stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I poł. br. (3,1% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.) oraz naszego scenariusza polityki monetarnej w Polsce, zakładaj?cego jednorazow? obniżkę stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w marcu do 53,8 pkt. wobec 52,8 pkt. w lutym

<p style="text-align: justify;">Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wartości 4 z 5 jego składowych (bieżąca produkcja, nowe zamówienia, zatrudnienie oraz zapasy pozycji zakupionych).</p>

>

W przeciwnym kierunku oddziaływało skrócenie czasu dostaw (por. MAKROpuls z 1.04.2016). Marcowy odczyt indeksu stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I poł. br. (3,1% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.) oraz naszego scenariusza polityki monetarnej w Polsce, zakładaj?cego jednorazow? obniżkę stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.