Analizy i badania

HSBC PMI: Polski Sektor Przemysłowy

<p style="text-align: justify;"><strong>PMI: </strong></p> <p style="text-align: justify;">Wskaźniki Menagerów Logistyki (<em>PMI<sup>®</sup></em>) są obecnie dostępne dla 32 krajów, a także kluczowych regionów włączając kraje Eurolandu. Są najczęściej obserwowanym badaniem warunków gospodarczych na świecie, docenianym przez banki centralne, rynki finansowe oraz przez osoby podejmujące decyzje biznesowe za dostarczanie aktualnych, dokładnych i często unikalnych miesięcznych wskaźników trendów w gospodarce. Więcej informacji na stronie internetowej: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.markit.com/economics">www.markit.com/economics</a></span></p>

>

Podsumowanie:

Według najnowszych danych PMI ?, opracowanych przez Markit na zlecenie HSBC wzrost w polskim sektorze przemysłowym zdecydowanie przyspieszył. Liczba nowych zamówień odnotowała najszybsze tempo wzrostu od kwietnia 2004 roku, generuj?c tym samym największy wzrost wielkości produkcji od ponad trzech lat. W najnowszym okresie badań wskaźnik PMI wzrósł ze styczniowego poziomu 55.4 i osi?gn?ł wartość 55.9, wskazuj?c na największ? poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym od grudnia 2010 roku. Najnowszy odczyt był także ł?cznie czwartym najwyższym w historii zbierania danych. Wskaźnik PMI pozostał powyżej neutralnego progu 50.0 ósmy miesi?c z rzędu, po wcześniejszym piętnastomiesięcznym okresie spadków.

Na szczególn? uwagę w najnowszym okresie badań zasługuje wyraźny wzrost liczby nowych zamówień, najszybszy od kwietnia 2004 roku i drugi najszybszy w historii zbierania danych. Wzrost ten był wspierany zarówno przez popyt krajowy, jak i eksportowy. Zamówienia eksportowe wzrosły w drugim najszybszym tempie od ponad trzech lat.

Prawie rekordowy wzrost liczby nowych zamówień w lutym doprowadził do szybszego zwiększenia wielkości produkcji, która wzrosła w najszybszym tempie od listopada 2010 roku i wzrasta nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku.

W lutym zatrudnienie w sektorze przemysłowym ponownie odnotowało wyraźny wzrost. Jego tempo zwolniło jednak w porównaniu do styczniowego rekordu, ale nadal było większe niż w jakimkolwiek poprzednim okresie od maja 2007 roku.

Większe moce produkcyjne uzyskane dzięki wyższemu zatrudnieniu pomogły firmom lepiej kontrolować zaległości, mimo wyraźnego wzrostu liczby nowych zamówień. Poziom zaległości produkcyjnych w sektorze spadł trzydziesty trzeci miesi?c z rzędu i to w najszybszym tempie od maja 2013 roku.

W lutym, w odpowiedzi na wyraźny wzrost liczby nowych zamówień, polscy producenci wzmocnili aktywność zakupow?. Liczba zamówionych środków produkcji wzrosła w najszybszym tempie od maja 2004 roku. Z kolei czas dostaw nie uległ zmianom w porównaniu do poprzedniego miesi?ca, a zapasy pozycji zakupionych odnotowały niewielki spadek.

Presja inflacyjna w lutym osłabła. Po siedmiu miesi?cach niewielkich wzrostów w lutym spadły średnie koszty produkcji i to w najszybszym tempie od kwietnia 2013 roku. Firmy informowały o niższych cenach metali i niektórych artykułów spożywczych. Z kolei ceny fabryczne spadły piętnasty miesi?c z rzędu i to w tempie najszybszym od czterech miesięcy. Firmy informowały o presji ze strony klientów na redukcję cen, a także uwzględniały niższe ceny surowców.

Komentarz

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomista HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała:

Kolejny wysoki odczyt wskaźnika PMI. W lutym główny wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł do 55,9, najwyższego poziomu od grudnia 2010. Głównym motorem wzrostu s? nowe zamówienia, które odnotowały drugie najwyższe tempo wzrosty w historii badania PMI (od czerwca 1998). Silne były nowe zamówienia w eksporcie, ale to przede wszystkim zamówienia krajowe przes?dziły o wysokim wyniku w lutym. Rosn?cym zakupom nakładów i produkcji ci?gle towarzyszył spadek zapasów. To dobrze wróży przyszłemu tempu wzrostu.

  Względnie silnie rośnie zatrudnienie, choć w lutym stopa wzrostu nieco spadła w porównaniu do stycznia. Silniejszemu wzrostowi produkcji towarzysz? spadki cen. Wskaźnik kosztów produkcji silnie obniżył się w lutym do poziomu poniżej 50 punktów. Ceny wyrobów gotowych spadaj? od drugiej płowy 2012 roku, a w lutym spadały szybciej niż w styczniu. Wyniki badania PMI potwierdzaj? nasz? ocenę roku 2014. Spodziewamy się rosn?cego tempa wzrostu PKB przy ograniczonej presji inflacyjnej i inflacji pozostaj?cej poniżej celu NBP (2.5%).”

Główne wyniki badań:

  •    Drugi najszybszy wzrost liczby nowych zamówień w historii badań
  •    Wskaźnik PMI osi?gn?ł poziom 55.9 – najwyższy od grudnia 2010 roku
  •    Słabszy wzrost liczby miejsc pracy w porównaniu do styczniowego rekordu, jednak jego tempo nadal pozostało wyraźne

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP