Analizy i badania

Handel z Francją kwitnie, nadwyżka rośnie - raport InfoCredit

W pierwszych latach kryzysu na rynkach finansowych handel polskich firm z Francją rozwijał się znakomicie. Wśród importerów i eksporterów, działających w naszym kraju, zaszło wiele zmian i przetasowań, ale ogólna ocena za ten bardzo trudny egzamin jest dobra – wynika z danych firmy InfoCredit.

W 2010 r. polskie firmy działające w Polsce wyeksportowały do Francji towary za 32,57 mld zł. To znaczący wzrost od 2008 r., gdy wartość ta wynosiła 25,18 mld zł – wynika z danych GUS. Import w latach 2008-2010 spadł, ale nieznacznie i wyniósł 23,17 mld zł (wobec 23,49 mld zł w 2008 r.). Nadwyżka Polski w handlu z Francją wzrosła z 1,7 mld zł w 2008 r. do 9,4 mld w 2010 r.

Rynkowe turbulencje bardziej odczuły najmniejsze podmioty, głownie importerzy. To efekt wielkich zmian na rynkach finansowych i znaczących wahań notowań walut. Przypomnijmy – w połowie 2008 r. złoty był bardzo mocny. W lipcu euro kosztowało 3,20 zł, a w marcu 2009 r. pond 4,74 zł. Tak znaczące zmiany mocno odbiły się na kondycji importerów i eksporterów, a także firm, które – oprócz standardowej działalności – zawierały spekulacyjne transakcje „zabezpieczające”. Efekty problemów z opcjami walutowymi są odczuwalne przez polskie podmioty do dziś.

Z danych firmy InfoCredit wynika, że liczba firm importujących z Francji w najmniejszym przedziale (import do 1 mln zł rocznie) w latach 2008-2010 znacznie się skurczyła – z 1127 do 478. Spory spadek zanotowano także wśród nieco większych podmiotów (import do 4 mln zł rocznie). W latach 2008-2010 liczba firm w tej grupie spadła z 1934 do 1551. Nie oznacza to, że te firmy zniknęły. Dla wielu z nich import z Unii Europejskiej przy tak dużym skoku notowań euro przestał być opłacalny. Polskie małe firmy są bardzo elastyczne i mogły skupić się na innej działalności. Liczba firmy importujących na większą skalę w tym czasie znacząco się nie zmieniła. Podmiotów importujących towary i usługi z Francji na kwotę powyżej 100 mln zł rocznie nawet przybyło – z 468 w 2008 r. do 478 w 2010 r. Podobne zjawisko zanotowaliśmy w grupie do 100 mln zł i do 75 mln zł. W grupie do 50 mln zł liczba importerów nieco spadła (z 408 do 396), a w grupie do 30 mln zł nie zmieniła się.

Tabela 1: Liczba podmiotów mających udział w handlu zagranicznym z Francją

Rys. Rys. 1 Dynamika ilości przedsiębiorstw importujących w okresie 2008 – 2010.  

 

Słabnący złoty bardzo pomógł eksporterom, głównie tym największym. W latach 2008-2010 liczba firm eksportujących towary i usługi do Francji za kwotę ponad 100 mln zł rocznie wzrosła z 387 do 434. W przedziale do 100 mln zł praktycznie się nie zmieniła (spadek ze 100 do 99). W grupie do 75 mln zł eksporterów znacząco przybyło - w roku 2010 było ich 187 wobec 156 dwa lata wcześniej.

Grupa najmniejszych eksporterów (do 1 mln zł rocznie) skurczyła się z 318 podmiotów do 227, ale to jedyny taki znaczący spadek. Liczba podmiotów eksportujących towary i usługi na kwotę do 5 mln zł praktycznie się nie zmieniła, do 10 mln zł wzrosła, podobnie jak w grupie do 10 mln zł.

Dane za 2011 r. będą dostępne w bazie InfoCredit wkrótce.

Jerzy Wonka, j.wonka(@)infocredit.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin