Analizy i badania

Gołębie sygnały z FED negatywne dla dolara

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2921 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN był relatywnie stabilny na tle ostatnich tygodni i kształtował się w przedziale 4,29- 4,31, co po części zwi?zane było z ubogim kalendarzem wydarzeń makroekonomicznych. Istotne dla kursu złotego były opublikowane we wtorek rano słabsze od oczekiwań dane o niemieckiej produkcji przemysłowej, które doprowadziły do jego przejściowej deprecjacji. Z osłabieniem złotego mieliśmy do  czynienia także w czwartek rano, czemu sprzyjał gołębi wydźwięk konferencji prasowej po środowym posiedzeniu RPP. W dalszej części dnia doszło jednak do korekty wspieranej przez obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. Jej spadkowi sprzyjał gołębi wydźwięk opublikowanego w środę wieczorem Minutes z grudniowego posiedzenie FED.

W ubiegłym tygodniu doszło również do osłabienia dolara względem euro, po tym jak przedstawiciel Rezerwy Federalnej R. Bostic powiedział, że w przypadku pogorszenia perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych może dojść do obniżki stóp procentowych. W efekcie złoty umocnił się w ubiegłym tygodniu względem dolara o 0,7%. W pi?tek doszło także do aprecjacji funta względem euro, do której przyczyniły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi Wielka Brytania mogłaby starać się o opóźnienie terminu wyjścia z UE. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia złotego względem funta brytyjskiego (o 0,4%).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dane o krajowej produkcji przemysłowej. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy mog? one oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Pozostałe krajowe dane (finalna inflacja, inflacja bazowa, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz bilans płatniczy) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kursu polskiej waluty. Uważamy, że neutralne dla złotego będ? także liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W najbliższych dniach niepewność zwi?zana z dalszym przebiegiem wydarzeń dotycz?cych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (patrz powyżej) będzie oddziaływała w kierunku wzrost awersji do ryzyka i podwyższonej zmienności kursu GBPPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Gołębie sygnały z FED negatywne dla dolara

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2921 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN był relatywnie stabilny na tle ostatnich tygodni i kształtował się w przedziale 4,29- 4,31, co po części zwi?zane było z ubogim kalendarzem wydarzeń makroekonomicznych. Istotne dla kursu złotego były opublikowane we wtorek rano słabsze od oczekiwań dane o niemieckiej produkcji przemysłowej, które doprowadziły do jego przejściowej deprecjacji. Z osłabieniem złotego mieliśmy do  czynienia także w czwartek rano, czemu sprzyjał gołębi wydźwięk konferencji prasowej po środowym posiedzeniu RPP. W dalszej części dnia doszło jednak do korekty wspieranej przez obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. Jej spadkowi sprzyjał gołębi wydźwięk opublikowanego w środę wieczorem Minutes z grudniowego posiedzenie FED.

W ubiegłym tygodniu doszło również do osłabienia dolara względem euro, po tym jak przedstawiciel Rezerwy Federalnej R. Bostic powiedział, że w przypadku pogorszenia perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych może dojść do obniżki stóp procentowych. W efekcie złoty umocnił się w ubiegłym tygodniu względem dolara o 0,7%. W pi?tek doszło także do aprecjacji funta względem euro, do której przyczyniły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi Wielka Brytania mogłaby starać się o opóźnienie terminu wyjścia z UE. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia złotego względem funta brytyjskiego (o 0,4%).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dane o krajowej produkcji przemysłowej. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy mog? one oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Pozostałe krajowe dane (finalna inflacja, inflacja bazowa, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz bilans płatniczy) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kursu polskiej waluty. Uważamy, że neutralne dla złotego będ? także liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W najbliższych dniach niepewność zwi?zana z dalszym przebiegiem wydarzeń dotycz?cych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (patrz powyżej) będzie oddziaływała w kierunku wzrost awersji do ryzyka i podwyższonej zmienności kursu GBPPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin