Komunikaty prasowe

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) zmienia nazwę i logotyp

<p style="text-align: justify;"><strong>Jedna z największych i najstarszych izb zagranicznych w Polsce, zrzeszająca ponad 420 firm francuskich i polskich, od 13 stycznia 2015 roku posługuje się nową nazwą - Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Zmienia się również dotychczasowy logotyp CCIFP oraz cała identyfikacja wizualna.</strong></p>

>

Decyzja o zmianie nazwy i logotypu wynika z chęci ujednolicenia identyfikacji wizualnej członków CCI France International – organizacji zrzeszaj?cej 112 izb francuskich na całym świecie, do której należy również Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Dotychczas każda z izb posługiwała się własnym logotypem i różnym nazewnictwem, co szczególnie w kontaktach z firmami na terenie Francji wzbudzało pewne niejasności – mówi Monika Constant, Dyrektor CCIFP oraz regionalny koordynator izb francuskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy w 2012 roku regionalne izby przemysłowo-handlowe działaj?ce we Francji postanowiły ujednolicić swój logotyp i nazewnictwo, doł?czyła do tego również CCI France International, a w ślad za ni? już ponad 80 jej członków, w tym Francusko-Polska Izba Gospodarcza. – dodaje Monika Constant.

Wspólna identyfikacja wizualna ma na celu zwiększenie rozpoznawalności CCIFP wśród klientów we Francji i na świecie, wzmocnienie pozycji całej sieci izb francuskich za granic? wobec instytucji francuskich i międzynarodowych oraz izb zagranicznych innych krajów, a także większ? synergię pomiędzy francuskimi izbami na świecie i lepszy transfer wiedzy, doświadczeń, kontaktów.

Wraz ze zmian? logotypu modyfikacji uległa również dotychczasowa nazwa CCIFP. Nowa nazwa, czyli Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ma przede wszystkim podkreślać dwukierunkowy charakter działalności. CCIFP wspiera nie tylko firmy francuskie na rynku polskim, ale również pomaga polskim eksporterom w zdobywaniu kontaktów i klientów na rynkach francuskojęzycznych. CCIFP działa już od ponad 20 lat. Pocz?tkowo zrzeszaliśmy praktycznie wył?cznie firmy z kapitałem francuskim, które wchodziły na polski rynek. Dzisiaj ponad połowę naszych członków stanowi? firmy polskie, które chc? rozwin?ć relacje biznesowe z największymi francuskimi przedsiębiorcami. Misj? CCIFP jest ł?czenie polskiego i francuskiego środowiska biznesowego, dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy, która podkreśla równorzędny charakter wszystkich naszych członków niezależnie od kraju pochodzenia. – mówi Monika Constant.

Nowy logotyp Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej:

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszaj?cym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 21 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów, pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływaj?ce na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazuj?c nowe trendy i nowatorskie rozwi?zania, pomagaj?ce w rozwoju biznesu. Więcej na stronie www.ccifp.pl

CCI France International to największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorstw na świecie, która reprezentuje 112 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granic?, w 82 krajach świata i zrzeszaj?ca ponad 32  000 firm członkowskich z czego połowę stanowi? firmy zagraniczne. CCI France International odgrywa zasadnicz? rolę w ożywianiu francuskiej społeczności biznesowej za granic? i wspieraniu firm d?ż?cych do międzynarodowego rozwoju.

  

CCI France zrzesza 135 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych i 27 Regionalnych Izb Przemysłowo-Handlowych. CCI France reprezentuje, doradza i wspiera krajowe projekty Izb Przemysłowo-Handlowych z zakresu kształcenia, rozwoju firm i regionów. CCI France promuje również działalność międzynarodow? firm francuskich i doradza w zakresie prowadzenia biznesu za granic? współpracuj?c z CCI France International oraz Izbami Francuskimi na świecie.

15012015_Nowa nazwa i logo CCIFP >>>

Kontakt dla mediów:

Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel. 022  690 68 95, 507  121  269

Do pobrania

Download 15012015_Nowa-nazwa-i-logo-CCIFP.pdf  (PDF • 121 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Komunikaty prasowe

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) zmienia nazwę i logotyp

<p style="text-align: justify;"><strong>Jedna z największych i najstarszych izb zagranicznych w Polsce, zrzeszająca ponad 420 firm francuskich i polskich, od 13 stycznia 2015 roku posługuje się nową nazwą - Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Zmienia się również dotychczasowy logotyp CCIFP oraz cała identyfikacja wizualna.</strong></p>

>

Decyzja o zmianie nazwy i logotypu wynika z chęci ujednolicenia identyfikacji wizualnej członków CCI France International – organizacji zrzeszaj?cej 112 izb francuskich na całym świecie, do której należy również Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Dotychczas każda z izb posługiwała się własnym logotypem i różnym nazewnictwem, co szczególnie w kontaktach z firmami na terenie Francji wzbudzało pewne niejasności – mówi Monika Constant, Dyrektor CCIFP oraz regionalny koordynator izb francuskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy w 2012 roku regionalne izby przemysłowo-handlowe działaj?ce we Francji postanowiły ujednolicić swój logotyp i nazewnictwo, doł?czyła do tego również CCI France International, a w ślad za ni? już ponad 80 jej członków, w tym Francusko-Polska Izba Gospodarcza. – dodaje Monika Constant.

Wspólna identyfikacja wizualna ma na celu zwiększenie rozpoznawalności CCIFP wśród klientów we Francji i na świecie, wzmocnienie pozycji całej sieci izb francuskich za granic? wobec instytucji francuskich i międzynarodowych oraz izb zagranicznych innych krajów, a także większ? synergię pomiędzy francuskimi izbami na świecie i lepszy transfer wiedzy, doświadczeń, kontaktów.

Wraz ze zmian? logotypu modyfikacji uległa również dotychczasowa nazwa CCIFP. Nowa nazwa, czyli Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ma przede wszystkim podkreślać dwukierunkowy charakter działalności. CCIFP wspiera nie tylko firmy francuskie na rynku polskim, ale również pomaga polskim eksporterom w zdobywaniu kontaktów i klientów na rynkach francuskojęzycznych. CCIFP działa już od ponad 20 lat. Pocz?tkowo zrzeszaliśmy praktycznie wył?cznie firmy z kapitałem francuskim, które wchodziły na polski rynek. Dzisiaj ponad połowę naszych członków stanowi? firmy polskie, które chc? rozwin?ć relacje biznesowe z największymi francuskimi przedsiębiorcami. Misj? CCIFP jest ł?czenie polskiego i francuskiego środowiska biznesowego, dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy, która podkreśla równorzędny charakter wszystkich naszych członków niezależnie od kraju pochodzenia. – mówi Monika Constant.

Nowy logotyp Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej:

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszaj?cym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 21 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów, pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływaj?ce na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazuj?c nowe trendy i nowatorskie rozwi?zania, pomagaj?ce w rozwoju biznesu. Więcej na stronie www.ccifp.pl

CCI France International to największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorstw na świecie, która reprezentuje 112 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granic?, w 82 krajach świata i zrzeszaj?ca ponad 32  000 firm członkowskich z czego połowę stanowi? firmy zagraniczne. CCI France International odgrywa zasadnicz? rolę w ożywianiu francuskiej społeczności biznesowej za granic? i wspieraniu firm d?ż?cych do międzynarodowego rozwoju.

  

CCI France zrzesza 135 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych i 27 Regionalnych Izb Przemysłowo-Handlowych. CCI France reprezentuje, doradza i wspiera krajowe projekty Izb Przemysłowo-Handlowych z zakresu kształcenia, rozwoju firm i regionów. CCI France promuje również działalność międzynarodow? firm francuskich i doradza w zakresie prowadzenia biznesu za granic? współpracuj?c z CCI France International oraz Izbami Francuskimi na świecie.

15012015_Nowa nazwa i logo CCIFP >>>

Kontakt dla mediów:

Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel. 022  690 68 95, 507  121  269

Do pobrania

Download 15012015_Nowa-nazwa-i-logo-CCIFP.pdf  (PDF • 121 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin