Partnerzy

Fondo zaprasza na drugą debatę organizowaną w ramach projektu idee21.eu

<p style="text-align: justify;">Debata odbędzie się 15 stycznia o godzinie 17.30 w Sali Notowań GPW w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.</p>

>

W tym roku mamy wyj?tkowego gościa. Będzie nim Michel Camdessus, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) – osoba najdłużej w historii piastuj?ca to stanowisko. Debata będzie jednocześnie premier? polskiego wydania ksi?żki Michel Camdessus’a “Rok 2050 – prognozy i wyzwania”. Więcej informacji można znaleźć na stronie idee21.eu

Zainteresowanych udziałem w debacie uprzejmie prosimy o przesłanie maila na adres rsvp(@)idee21.eu powołuj?c się na CCIFP

Tym razem sięgamy aż do roku 2050. Jaki będzie nasz świat za trzydzieści lat? Kto odważy się i podoła odwrócić nasz? planetę od degradacji, a jej mieszkańców uchronić od unicestwienia?

Michel Camdessus, z pomoc? specjalistów z rynków wschodz?cych podejmuje wyzwanie: żeby zagłuszyć katastrofistów, którzy wieszcz? nam najbardziej niesprawiedliwy i okrutny świat. Musimy zatem przekonać naszych przywódców, żeby działali inaczej: bior?c pod uwagę przyszłość naszych dzieci, a sukces będzie zależeć w dużej mierze od kondycji wszystkich krajów, gdyż właśnie doświadczyliśmy “wielkiego odwrócenia”: kraje wschodz?ce stanowi? obecnie ponad połowę światowego PKB i kraje rozwinięte już musz? brać to pod uwagę!

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Partnerzy

Fondo zaprasza na drugą debatę organizowaną w ramach projektu idee21.eu

<p style="text-align: justify;">Debata odbędzie się 15 stycznia o godzinie 17.30 w Sali Notowań GPW w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.</p>

>

W tym roku mamy wyj?tkowego gościa. Będzie nim Michel Camdessus, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) – osoba najdłużej w historii piastuj?ca to stanowisko. Debata będzie jednocześnie premier? polskiego wydania ksi?żki Michel Camdessus’a “Rok 2050 – prognozy i wyzwania”. Więcej informacji można znaleźć na stronie idee21.eu

Zainteresowanych udziałem w debacie uprzejmie prosimy o przesłanie maila na adres rsvp(@)idee21.eu powołuj?c się na CCIFP

Tym razem sięgamy aż do roku 2050. Jaki będzie nasz świat za trzydzieści lat? Kto odważy się i podoła odwrócić nasz? planetę od degradacji, a jej mieszkańców uchronić od unicestwienia?

Michel Camdessus, z pomoc? specjalistów z rynków wschodz?cych podejmuje wyzwanie: żeby zagłuszyć katastrofistów, którzy wieszcz? nam najbardziej niesprawiedliwy i okrutny świat. Musimy zatem przekonać naszych przywódców, żeby działali inaczej: bior?c pod uwagę przyszłość naszych dzieci, a sukces będzie zależeć w dużej mierze od kondycji wszystkich krajów, gdyż właśnie doświadczyliśmy “wielkiego odwrócenia”: kraje wschodz?ce stanowi? obecnie ponad połowę światowego PKB i kraje rozwinięte już musz? brać to pod uwagę!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin