Analizy i badania

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w czerwcu zmniejszyła się do 1,5% r/r wobec 1,9% w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,7%). Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się w czerwcu w stosunku do maja i wyniosła 0,8% r/r.</p>

>

Spadek inflacji w ślad za niższymi cenami paliw

Spadek   inflacji  (o 0,4 pp.) wynikał z niższej dynamiki cen w kategorii "transport” (0,0% r/r w czerwcu wobec 4,2% w maju). Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe ceny paliw (spadek o 4,1% m/m w czerwcu). Zgodnie z komunikatem GUS jej zmniejszenie zwi?zane było również z niższymi cenami samochodów osobowych (spadek o 1,9% m/m w czerwcu).

Pierwsze efekty cenowe przymrozków już za nami

Roczna dynamika cen w kategorii "żywności i napoje bezalkoholowe” nie zmieniła się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniosła 3,7%. Na jej stabilizację złożyły się wyższe roczne tempo wzrostu cen m.in. w kategoriach "pieczywo”, "mleko, sery, jaja” oraz jego obniżenie m.in. w kategoriach "owoce”, "warzywa”, "mięso” i "cukier”. W danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek miesięcznej dynamiki cen owoców (0,8% m/m w czerwcu wobec 5,8% w maju), który wskazuje na przejściowe osłabienie efektów cenowych zwi?zanych z przymrozkami. Niemniej jednak w kolejnych miesi?cach oczekujemy wzrostu miesięcznej dynamiki cen w tej kategorii z uwagi na rozpoczynaj?cy się sezon na inne owoce dotknięte przez wiosenne przymrozki (m.in. porzeczki, maliny, wiśnie, czereśnie, a jesieni? jabłka).

Opłata drogowa podbije inflację

Dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w kolejnych dwóch kwartałach średnia inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji jest jednak zapowiadane przez Rz?d wprowadzenie nowej opłaty drogowej. Jej oczekiwany wpływ na inflację przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji s? neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w czerwcu zmniejszyła się do 1,5% r/r wobec 1,9% w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,7%). Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się w czerwcu w stosunku do maja i wyniosła 0,8% r/r.</p>

>

Spadek inflacji w ślad za niższymi cenami paliw

Spadek   inflacji  (o 0,4 pp.) wynikał z niższej dynamiki cen w kategorii "transport” (0,0% r/r w czerwcu wobec 4,2% w maju). Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe ceny paliw (spadek o 4,1% m/m w czerwcu). Zgodnie z komunikatem GUS jej zmniejszenie zwi?zane było również z niższymi cenami samochodów osobowych (spadek o 1,9% m/m w czerwcu).

Pierwsze efekty cenowe przymrozków już za nami

Roczna dynamika cen w kategorii "żywności i napoje bezalkoholowe” nie zmieniła się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniosła 3,7%. Na jej stabilizację złożyły się wyższe roczne tempo wzrostu cen m.in. w kategoriach "pieczywo”, "mleko, sery, jaja” oraz jego obniżenie m.in. w kategoriach "owoce”, "warzywa”, "mięso” i "cukier”. W danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek miesięcznej dynamiki cen owoców (0,8% m/m w czerwcu wobec 5,8% w maju), który wskazuje na przejściowe osłabienie efektów cenowych zwi?zanych z przymrozkami. Niemniej jednak w kolejnych miesi?cach oczekujemy wzrostu miesięcznej dynamiki cen w tej kategorii z uwagi na rozpoczynaj?cy się sezon na inne owoce dotknięte przez wiosenne przymrozki (m.in. porzeczki, maliny, wiśnie, czereśnie, a jesieni? jabłka).

Opłata drogowa podbije inflację

Dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w kolejnych dwóch kwartałach średnia inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji jest jednak zapowiadane przez Rz?d wprowadzenie nowej opłaty drogowej. Jej oczekiwany wpływ na inflację przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji s? neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.