Analizy i badania

EFL: w 2017 roku firmy budowlane pójdą na zakupy dzięki środkom unijnym

<p style="text-align: justify;">W opinii przedstawicieli EFL, wyniki sprzedaży leasingu maszyn i urządzeń dla budownictwa za I kwartał br. pokazują, że sytuacja w tej branży jest coraz lepsza. Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy firmy leasingowe w Polsce sfinansowały w „budowlance” środki trwałe o wartości ponad 440 mln zł (+20% r/r). W całym 2017 roku zostanie wypracowana dwucyfrowa dynamika wartości finansowania maszyn i urządzeń budowalnych za sprawą wykorzystania środków unijnych oraz konieczności odnowienia parków maszynowych.</p>

>


–  Branża budowlana przeżywa obecnie okres prosperity, na co na pocz?tku tego roku wskazali sami uczestnicy rynku w naszym „Barometrze EFL”. Po pierwsze, aż 36,5% firm z branży zadeklarowało, że planuje więcej inwestować, co stanowiło najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Po drugie, co pi?ty przedstawiciel budowlanki w pierwszych miesi?cach tego roku spodziewał się większych zamówień na swoje usługi. Patrz?c na pierwsze kwartale wyniki sprzedaży leasingu maszyn i urz?dzeń budowlanych widzimy, że koresponduj? z opiniami wyrażonymi przez samych przedsiębiorców, a „Barometr EFL”https://secure.netpr.pl/#_edn1[i]  po raz kolejny śmiało możemy nazwać barometrem nastrojów polskiego MŚP  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Maszyny budowlane pracuj? na wzrost rynku leasingu MiU

Sprzęt budowlany, zaraz po rolniczym, to najchętniej finansowane przy pomocy leasingu maszyny i urz?dzenia. W I kwartale br. firmy leasingowe sfinansowały ponad 2 tys. środków trwałych w „budowlance” o wartości 441 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 20% r/r. Takie wyniki wskazuj? na powrót tendencji wzrostowej w branży, która miniony rok zakończyła na 6% plusie r/r.

Lider z ponad 20% udziałem w rynku

Po raz kolejny numerem jeden wśród leasingodawców obecnych w branży budowlanej jest EFL. Z portfelem umów o wartości ponad 93 mln zł i dynamik? na poziomie 18% r/r, udział firmy w finansowaniu maszyn budowlanych w I kwartale br. wyniósł aż 21%. Najczęściej leasingowany był ciężki sprzęt do robót ziemnych i drogowych, czyli koparki, ładowarki i spychacze. Firma finansowała także samochody specjalne takie jak wywrotki i betoniarki.

W 2017 leasing maszyn budowlanych wzrośnie o ponad 20% r/r

Eksperci EFL przewiduj?, że w całym 2017 roku dynamika rynku leasingu, w odróżnieniu od 2016 roku, zostanie osi?gnięta dzięki równomiernym wzrostom w segmencie pojazdów oraz maszyn i urz?dzeń. –  Oczekujemy dwucyfrowego wzrostu w segmencie maszyn i urz?dzeń, w tym ponad 20% wzrostu rok do roku finansowania sprzętu budowlanego. Dynamika tego segmentu, podobnie jak w przypadku rolnictwa, będzie wynikała przede wszystkim z uruchomienia wydatkowania w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 jak również z konieczności odnowienia parków maszynowych. Bowiem wykorzystanie mocy produkcyjnych na koniec 2016 roku było na poziomie aż 80%, co wskazuje na konieczność odnowienia lub uzupełniania parków maszynowych w tym roku. Najbliższe miesi?ce i kolejne lata będ? także przebiegały pod znakiem rozwoju infrastruktury budowlanej, a leasing dla wielu firm jest naturalnym wyborem, jeśli chodzi o finansowanie zaplanowanych inwestycji  – przewiduje  Prezes EFL.

https://secure.netpr.pl/#_ednref1[i]  [i]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

EFL: w 2017 roku firmy budowlane pójdą na zakupy dzięki środkom unijnym

<p style="text-align: justify;">W opinii przedstawicieli EFL, wyniki sprzedaży leasingu maszyn i urządzeń dla budownictwa za I kwartał br. pokazują, że sytuacja w tej branży jest coraz lepsza. Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy firmy leasingowe w Polsce sfinansowały w „budowlance” środki trwałe o wartości ponad 440 mln zł (+20% r/r). W całym 2017 roku zostanie wypracowana dwucyfrowa dynamika wartości finansowania maszyn i urządzeń budowalnych za sprawą wykorzystania środków unijnych oraz konieczności odnowienia parków maszynowych.</p>

>


–  Branża budowlana przeżywa obecnie okres prosperity, na co na pocz?tku tego roku wskazali sami uczestnicy rynku w naszym „Barometrze EFL”. Po pierwsze, aż 36,5% firm z branży zadeklarowało, że planuje więcej inwestować, co stanowiło najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Po drugie, co pi?ty przedstawiciel budowlanki w pierwszych miesi?cach tego roku spodziewał się większych zamówień na swoje usługi. Patrz?c na pierwsze kwartale wyniki sprzedaży leasingu maszyn i urz?dzeń budowlanych widzimy, że koresponduj? z opiniami wyrażonymi przez samych przedsiębiorców, a „Barometr EFL”https://secure.netpr.pl/#_edn1[i]  po raz kolejny śmiało możemy nazwać barometrem nastrojów polskiego MŚP  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Maszyny budowlane pracuj? na wzrost rynku leasingu MiU

Sprzęt budowlany, zaraz po rolniczym, to najchętniej finansowane przy pomocy leasingu maszyny i urz?dzenia. W I kwartale br. firmy leasingowe sfinansowały ponad 2 tys. środków trwałych w „budowlance” o wartości 441 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 20% r/r. Takie wyniki wskazuj? na powrót tendencji wzrostowej w branży, która miniony rok zakończyła na 6% plusie r/r.

Lider z ponad 20% udziałem w rynku

Po raz kolejny numerem jeden wśród leasingodawców obecnych w branży budowlanej jest EFL. Z portfelem umów o wartości ponad 93 mln zł i dynamik? na poziomie 18% r/r, udział firmy w finansowaniu maszyn budowlanych w I kwartale br. wyniósł aż 21%. Najczęściej leasingowany był ciężki sprzęt do robót ziemnych i drogowych, czyli koparki, ładowarki i spychacze. Firma finansowała także samochody specjalne takie jak wywrotki i betoniarki.

W 2017 leasing maszyn budowlanych wzrośnie o ponad 20% r/r

Eksperci EFL przewiduj?, że w całym 2017 roku dynamika rynku leasingu, w odróżnieniu od 2016 roku, zostanie osi?gnięta dzięki równomiernym wzrostom w segmencie pojazdów oraz maszyn i urz?dzeń. –  Oczekujemy dwucyfrowego wzrostu w segmencie maszyn i urz?dzeń, w tym ponad 20% wzrostu rok do roku finansowania sprzętu budowlanego. Dynamika tego segmentu, podobnie jak w przypadku rolnictwa, będzie wynikała przede wszystkim z uruchomienia wydatkowania w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 jak również z konieczności odnowienia parków maszynowych. Bowiem wykorzystanie mocy produkcyjnych na koniec 2016 roku było na poziomie aż 80%, co wskazuje na konieczność odnowienia lub uzupełniania parków maszynowych w tym roku. Najbliższe miesi?ce i kolejne lata będ? także przebiegały pod znakiem rozwoju infrastruktury budowlanej, a leasing dla wielu firm jest naturalnym wyborem, jeśli chodzi o finansowanie zaplanowanych inwestycji  – przewiduje  Prezes EFL.

https://secure.netpr.pl/#_ednref1[i]  [i]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.