Analizy i badania

EFL: produkcja i transport w Polsce w najlepszej kondycji od ponad 2 lat

<p style="text-align: justify;">Firmy produkcyjne i transportowe w II kwartale br. oceniają swoją sytuację najlepiej od 30 miesięcy. Ich odczyty „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] są najwyższe spośród sześciu badanych branż i wynoszą odpowiednio 69 pkt. (+7,2 pkt. k/k) dla branży produkcyjnej oraz 65,6 pkt. (+10,4 pkt. k/k) dla transportowej. Rekordowe wartości wskaźnika wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji i sprzedaży. W przypadku obu branż niemal połowa przedstawicieli zamierza inwestować, a co trzeci liczy na wyższą sprzedaż swoich usług lub produktów.</p>

>

  

- Branżowy obraz, jaki wynika z „Barometru EFL” na II kwartał br., stanowi odbicie zarówno polskiej jak i unijnej gospodarki. Obie maj? się w bardzo dobre kondycji. Produkcja i transport s? jednymi z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego. W zwi?zku z rozwojem przetwórstwa przemysłowego i rozwi?zaniem worka z unijnym wsparciem, rozpoczyna się boom inwestycyjny w obszarze maszyn. Ponadto, eksport towarów z Polski dynamicznie się zwiększa (+9,2% r/r w I kwartale br.). Stwarza to mocne podstawy do prognozowania wzrostów zarówno dla branży transportowej jak i produkcyjnej, co deklaruj? sami zainteresowani  –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Produkcja z najlepszym branżowym odczytem w historii badania

Produkcja w II kwartale br. osi?gnęła najwyższ? wartość subindeksu „Barometru EFL” wśród wszystkich sześciu branż, który wyniósł 69 pkt. Wynik jest lepszy nie tylko kwartał do kwartału (+7,29 pkt.) i rok do roku (+9,2 pkt.), ale jest najwyższy od pocz?tku realizacji badania. Oznacza to, że przedsiębiorcy licz? na zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni. Warto także zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa (o aż 6 pkt.) od głównego wskaźnika dla całego rynku MŚP w Polsce.

Tak optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie trzech obszarów. Po pierwsze, inwestycji. Aż 47,2% firm z branży planuje w II kwartale br. więcej inwestować – to lepszy wynik niż kwartał wcześniej (42,2%) i najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Za planowanym wzrostem inwestycji idzie najwyższe wśród badanych branż zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W II kwartale br. aż 36% przedsiębiorców produkcyjnych spodziewa się jego wzrostu. O lepszej kondycji branży świadczyć może także to, że co trzecia firma spodziewa się wzrostu zamówień na swoje usługi (35%, 7 pp. więcej niż w I kwartale br.).

Połowa firm transportowych planuje więcej inwestować, co trzecia więcej sprzedawać

W II kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży transportowej wyniósł 65,6 pkt. Jest to największy wzrost optymizmu ze wszystkich badanych branż w porównaniu do poprzedniego kwartału (+10,4 pkt.).Co więcej, odczyt dla budowlanki, po raz pierwszy w historii badania, przekroczył próg 60 pkt. Tak optymistyczne nastroje wynikaj? głównie z pozytywnych prognoz dotycz?cych inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, niemal połowa firm z branży spodziewa się więcej inwestować (48,1%). Odsetek inwestycyjnych optymistów jest aż o 19,5 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Co więcej, przedstawiciele branży transportowej sygnalizuj? zdecydowany wzrost zamówień. W porównaniu do pierwszego kwartału tego roku, niemal trzy razy więcej firm spodziewa się wzrostu sprzedaży (II kw.: 31,6% vs. I kw.: 12,5%).

Rekordowy odczyt Barometru EFL

Główny indeks „Barometru EFL” na II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. i wyniósł 63 pkt. Jednocześnie jest to najwyższa wartość od pocz?tku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku. W porównaniu do I kwartału br. wartość wskaźnika jest aż o 5,9 pkt. wyższa, natomiast do sytuacji sprzed roku o 5,2 pkt. Tym samym powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy I i II kwartałem 2016 roku odczyt Barometru wzrósł.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metod? CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4-10 maja 2017 r.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

EFL: produkcja i transport w Polsce w najlepszej kondycji od ponad 2 lat

<p style="text-align: justify;">Firmy produkcyjne i transportowe w II kwartale br. oceniają swoją sytuację najlepiej od 30 miesięcy. Ich odczyty „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] są najwyższe spośród sześciu badanych branż i wynoszą odpowiednio 69 pkt. (+7,2 pkt. k/k) dla branży produkcyjnej oraz 65,6 pkt. (+10,4 pkt. k/k) dla transportowej. Rekordowe wartości wskaźnika wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji i sprzedaży. W przypadku obu branż niemal połowa przedstawicieli zamierza inwestować, a co trzeci liczy na wyższą sprzedaż swoich usług lub produktów.</p>

>

  

- Branżowy obraz, jaki wynika z „Barometru EFL” na II kwartał br., stanowi odbicie zarówno polskiej jak i unijnej gospodarki. Obie maj? się w bardzo dobre kondycji. Produkcja i transport s? jednymi z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego. W zwi?zku z rozwojem przetwórstwa przemysłowego i rozwi?zaniem worka z unijnym wsparciem, rozpoczyna się boom inwestycyjny w obszarze maszyn. Ponadto, eksport towarów z Polski dynamicznie się zwiększa (+9,2% r/r w I kwartale br.). Stwarza to mocne podstawy do prognozowania wzrostów zarówno dla branży transportowej jak i produkcyjnej, co deklaruj? sami zainteresowani  –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Produkcja z najlepszym branżowym odczytem w historii badania

Produkcja w II kwartale br. osi?gnęła najwyższ? wartość subindeksu „Barometru EFL” wśród wszystkich sześciu branż, który wyniósł 69 pkt. Wynik jest lepszy nie tylko kwartał do kwartału (+7,29 pkt.) i rok do roku (+9,2 pkt.), ale jest najwyższy od pocz?tku realizacji badania. Oznacza to, że przedsiębiorcy licz? na zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni. Warto także zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa (o aż 6 pkt.) od głównego wskaźnika dla całego rynku MŚP w Polsce.

Tak optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie trzech obszarów. Po pierwsze, inwestycji. Aż 47,2% firm z branży planuje w II kwartale br. więcej inwestować – to lepszy wynik niż kwartał wcześniej (42,2%) i najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Za planowanym wzrostem inwestycji idzie najwyższe wśród badanych branż zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W II kwartale br. aż 36% przedsiębiorców produkcyjnych spodziewa się jego wzrostu. O lepszej kondycji branży świadczyć może także to, że co trzecia firma spodziewa się wzrostu zamówień na swoje usługi (35%, 7 pp. więcej niż w I kwartale br.).

Połowa firm transportowych planuje więcej inwestować, co trzecia więcej sprzedawać

W II kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży transportowej wyniósł 65,6 pkt. Jest to największy wzrost optymizmu ze wszystkich badanych branż w porównaniu do poprzedniego kwartału (+10,4 pkt.).Co więcej, odczyt dla budowlanki, po raz pierwszy w historii badania, przekroczył próg 60 pkt. Tak optymistyczne nastroje wynikaj? głównie z pozytywnych prognoz dotycz?cych inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, niemal połowa firm z branży spodziewa się więcej inwestować (48,1%). Odsetek inwestycyjnych optymistów jest aż o 19,5 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Co więcej, przedstawiciele branży transportowej sygnalizuj? zdecydowany wzrost zamówień. W porównaniu do pierwszego kwartału tego roku, niemal trzy razy więcej firm spodziewa się wzrostu sprzedaży (II kw.: 31,6% vs. I kw.: 12,5%).

Rekordowy odczyt Barometru EFL

Główny indeks „Barometru EFL” na II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. i wyniósł 63 pkt. Jednocześnie jest to najwyższa wartość od pocz?tku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku. W porównaniu do I kwartału br. wartość wskaźnika jest aż o 5,9 pkt. wyższa, natomiast do sytuacji sprzed roku o 5,2 pkt. Tym samym powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy I i II kwartałem 2016 roku odczyt Barometru wzrósł.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metod? CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4-10 maja 2017 r.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin