Aktualności firm stowarzyszonych

EFICOM S.A. wprowadza na rynek NewConnect Małe Elektrownie Wodne S.A.

<p><b><span><span>W czwartek 18 marca 2010, o godz.11.25 na rynku NewConnect (Giełda Papier&oacute;w Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4) zadebiutuje sp&oacute;łka z branży energetycznej MEW S.A., kt&oacute;rej EFICOM S.A. jest Autoryzowanym Doradcą.</span></span></b></p>

>

Inwestorzy objęli pakiet 681 000 akcji serii B, co stanowi ponad 40% akcjonariatu spółki. W ramach oferty prywatnej pozyskano 2,5 mln zł. Fundusze zostan? przeznaczone na budowę Małych Elektrowni Wodnych o ł?cznej mocy 2,8 MW.

Małe Elektrownie Wodne to jedno z bardziej opłacalnych przedsięwzięć w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – mówi Anna Katarzyna Nietyksza, prezes EFICOM S.A., Autoryzowanego Doradcy MEW S.A.- Duże elektrownie s? zobowi?zane do zakupu pr?du od alternatywnych źródeł energii. W zwi?zku z tym zapewniony jest zbyt tzw. zielonej energii. Jest to przedsięwzięcie gwarantuj?ce pewne zyski w przyszłości. Rynek zbytu dla małych elektrowni wodnych będzie się nadal rozwijał ze względu na stałe braki w dostawach pr?du. Zwrot z tej inwestycji będzie więc zdecydowanie wysoki - podkreśla Anna Katarzyna Nietyksza.

W lutym 2010 r. spółka zakupiła teren, na którym zostanie zbudowana elektrownia wodna o mocy 240 kW. Obiekt będzie usytuowany na terenie województwa Podkarpackiego. Pocz?tek procesu inwestycyjnego zaplanowano do końca 1 półrocza 2010 roku, natomiast uruchomienie elektrowni przewidziano na 4 kw. 2011 roku. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 6 mln zł. Spółka planuje kolejne inwestycje.

Pozytywny klimat dla rozwoju spółki tworz? zobowi?zania zakładów energetycznych, które s? ustawowo zobligowane do odkupienia energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł (OZE) niezależnie od jej ilości. Cena energii, która uzyskała tzw. Zielony Certyfikat, dwu i pół krotnie przekracza cenę pr?du wytwarzanego z paliw kopalnych, takich jak węgiel czy ropa.

Zgodnie z europejsk? dyrektyw? o promocji wykorzystania energii z OZE Polska powinna do 2020 roku pozyskiwać 15% całości energii ze źródeł odnawialnych. O tym jak wiele jest do zrobienia świadczy fakt, że udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju w roku 2008 wyniósł ok. 4,2% (wg danych Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP