Analizy i badania

Efekty statystyczne zwiększyły dynamikę sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 3,9% r/r wobec wzrostu 0,9% w styczniu, co było powyżej naszej prognozy (3,0%) i konsensusu rynkowego (3,3%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w lutym o 6,2% r/r wobec wzrostu 3,1% w styczniu. W naszej ocenie głównymi czynnikami oddziałuj?cymi w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży pomiędzy styczniem a lutym były korzystna różnica w liczbie dni roboczych, sprzyjaj?ce warunki meteorologiczne oraz efekty niskiej bazy w niektórych kategoriach. Dane o lutowej sprzedaży detalicznej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika konsumpcji prywatnej zwiększy się do 3,4% r/r w I kw. wobec 3,1% w IV kw. ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin