Analizy i badania

Efekty kalendarzowe wsparły sprzedaż detaliczną

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś również dane dotyczące sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Jej dynamika zwiększyła się w cenach bieżących do 1,8% r/r w grudniu ub. r. z -0,2% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,1%) i lekko powyżej konsensusu rynkowego (1,7%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w grudniu o 4,0% r/r (najwyższa dynamika roczna od maja 2014 r.) wobec 1,4% w listopadzie, wskazuj?c na wyraźne przyspieszenie wzrostu aktywności w handlu detalicznym. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży pomiędzy grudniem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w listopadzie ub. r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2013 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o 1 większa niż w 2013 r.). Do wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży pomiędzy listopadem a grudniem przyczyniło się również ust?pienie niekorzystnego efektu rozkładu dni świ?tecznych (w listopadzie ub.r. liczba sobót handlowych była o 1 mniejsza niż w listopadzie 2013 r. gdyż Dzień Wszystkich Świętych w 2014 r. wypadł w sobotę, podczas gdy w grudniu ub. r. i grudniu 2013 r. liczba handlowych sobót była taka sama), co znalazło odzwierciedlenie we wzroście realnej dynamiki sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (0,1% r/r wobec -5,0% w listopadzie).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Efekty kalendarzowe wsparły sprzedaż detaliczną

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś również dane dotyczące sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Jej dynamika zwiększyła się w cenach bieżących do 1,8% r/r w grudniu ub. r. z -0,2% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,1%) i lekko powyżej konsensusu rynkowego (1,7%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w grudniu o 4,0% r/r (najwyższa dynamika roczna od maja 2014 r.) wobec 1,4% w listopadzie, wskazuj?c na wyraźne przyspieszenie wzrostu aktywności w handlu detalicznym. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży pomiędzy grudniem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w listopadzie ub. r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2013 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o 1 większa niż w 2013 r.). Do wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży pomiędzy listopadem a grudniem przyczyniło się również ust?pienie niekorzystnego efektu rozkładu dni świ?tecznych (w listopadzie ub.r. liczba sobót handlowych była o 1 mniejsza niż w listopadzie 2013 r. gdyż Dzień Wszystkich Świętych w 2014 r. wypadł w sobotę, podczas gdy w grudniu ub. r. i grudniu 2013 r. liczba handlowych sobót była taka sama), co znalazło odzwierciedlenie we wzroście realnej dynamiki sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (0,1% r/r wobec -5,0% w listopadzie).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.