Analizy i badania

Efekt wyborów samorządowych wygasł

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o 5,0% r/r wobec spadku o 1,6% w listopadzie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,0% wobec wzrostu o 2,5% w listopadzie.</p>

>

Naszym zdaniem wzrost produkcji w porównaniu z listopadem był w znacznym stopniu zwi?zany z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiaj?cymi kontynuację prac budowlano-montażowych. Do spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się natomiast wygaśnięcie jednorazowego efektu listopadowych wyborów samorz?dowych (tuż przed wyborami zakończonych zostało wiele inwestycji). Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany w grudniu spadek dynamiki zrealizowanych robót w kategorii "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej” do 7,1% r/r wobec wzrostu o 9,5% r/r odnotowanego w listopadzie. Podtrzymujemy ocenę, że trwałego przyspieszenia wzrostu produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać dopiero w II poł. br. na skutek spodziewanego przez nas ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych zwi?zanego z kończ?cym się okresem rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Efekt wyborów samorządowych wygasł

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o 5,0% r/r wobec spadku o 1,6% w listopadzie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,0% wobec wzrostu o 2,5% w listopadzie.</p>

>

Naszym zdaniem wzrost produkcji w porównaniu z listopadem był w znacznym stopniu zwi?zany z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiaj?cymi kontynuację prac budowlano-montażowych. Do spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się natomiast wygaśnięcie jednorazowego efektu listopadowych wyborów samorz?dowych (tuż przed wyborami zakończonych zostało wiele inwestycji). Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany w grudniu spadek dynamiki zrealizowanych robót w kategorii "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej” do 7,1% r/r wobec wzrostu o 9,5% r/r odnotowanego w listopadzie. Podtrzymujemy ocenę, że trwałego przyspieszenia wzrostu produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać dopiero w II poł. br. na skutek spodziewanego przez nas ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych zwi?zanego z kończ?cym się okresem rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin