Analizy i badania

Efekt dni roboczych podbił produkcję przemysłową

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w lutym o 6,7% r/r wobec 1,4% w styczniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (5,9%) i konsensusu rynkowego (5,5%).</p>

>

Główn? przyczyn? zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a lutym była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r, podczas gdy w lutym br. była ona o 1 większa niż w 2015 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 0,2% m/m.  

Wysoka dynamika produkcji przemysłowej szybko się nie powtórzy  

W naszej ocenie w najbliższych miesi?cach istnieje niskie prawdopodobieństwo powtórzenia dynamiki produkcji przemysłowej na poziomie zbliżonym do lutowego odczytu. W marcu w kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej będ? oddziaływać niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych oraz efekt wysokiej bazy sprzed roku. Z kolei w kolejnych miesi?cach dynamikę produkcji przemysłowej ograniczać będzie oczekiwane przez nas pogorszenie koniunktury.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin