Edukacyjna działalność biznesu na 6. Targach CSR

<p style="text-align: justify;"><strong>Największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi – Targi CSR odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznych Targów będzie edukacyjna działalność biznesu, a organizatorem,  niezmiennie od 12 lat, jest Forum Odpowiedzialnego aBiznesu.</strong></p>

>

ZAPROSZENIE VIDEO na wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=kWxoz5r5qt8

W tym roku wystawcy i zwiedzaj?cy spotkaj? się na Targach CSR w Warszawie 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego (strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/; WSTĘP WOLNY), który stanie się przestrzeni?   poznania dobrych praktyk firm i organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Targi to także szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawi?zywanie kontaktów z praktykami i ekspertami CSR, możliwość współpracy i dialogu między odpowiedzialnym biznesem i jego otoczeniem oraz zapoznania się z ofert? usług zwi?zanych z tym obszarem.

- Raz na dwa lata zapraszamy firmy i ich interesariuszy do spotkania się w tym wyj?tkowym miejscu, jakim s? Targi CSR. To wydarzenie, które wychodzi dużo szerzej poza świat specjalistów ds. CSR, nie skupia się na definicji, ale praktycznej prezentacji i omówieniu tego, co biznes może zrobić pożytecznego dla mnie, mojego s?siada, koleżanki z pracy. Pokazuje biznes, który staje się partnerem w rozwi?zywaniu problemów społecznych i środowiskowych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które organizuje 6. Targi CSR.

Część wystawiennicza

Targi CSR s? bezpłatne dla uczestników i uczestniczek oraz otwarte (nie obowi?zuje rejestracja) na różne grupy odbiorców: przedstawicieli/ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwi?zań z zakresu CSR, przedstawicieli/ki administracji publicznej, dziennikarzy, konsumentów, studentów, studentki, przedstawicieli/lki organizacji pozarz?dowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszystkich, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Zwiedzaj?cy będ? mogli poznać działalność około 60 wystawców, w głównej mierze firm, które na co dzień wdrażaj? CSR w swoich firmach i postępuj? zgodnie z jego zasadami. Porozmawiać z praktykami CSR czy nawet wł?czyć się w poszczególne projekty realizowane i prezentowane przez firmy.

Cześć konferencyjna

Organizatorzy przewiduj? różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe.   Targi CSR będ? także transmitowane online i obecne w mediach społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR.

Program części konferencyjnej

9:30 – 10:30

ORLEN. Droga do zrównoważonego rozwoju – panel dyskusyjny (organizator: PKN ORLEN)

11:00 – 12:30

Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowi?zkowy – panel dyskusyjny i ogłoszenie Listy najbardziej znacz?cych inicjatyw edukacyjnych biznesu   (organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu)  

13:00 – 14:00

Ekologia w zakupach. Polski konsument – edukować…., czy czekać na samoistne zmiany? Jak robi? to firmy w Polsce? – panel dyskusyjny (organizator: IKEA)

14:15 – 15:15

Wspierać, czy karać? – czyli o podejściu do wrażania standardów CSR w łańcuchu dostaw – Debata oksfordzka (organizator: Polpharma)

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie przez inne podmioty.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Partnerzy i patroni 6. Targów CSR

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: IKEA

Partnerzy: PKN ORLEN, Polpharma, Siemens

Patroni honorowi: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni: Belgijska Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Centrum Wspierania Rodzin - Rodzinna Warszawa, Federacja Konsumentów, Global Compact Network Poland, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR,   Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Manager, My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, BE.NAVIGATOR, BiznesTuba.pl, Agencja Informacyjna NEWSERIA, kampaniespoleczne.pl, Pracuj.pl, PRoto.pl, ngo.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl  

Kontakt do koordynatorki wydarzenia:

Ewa Albińska, mobile: 661 295  001, e-mail: ewa.albinska(@)fob.org.pl  

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 15 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19