Aktualności firm stowarzyszonych

Dyrektor Finansowy Edenred Polska wśród najlepszych CFO w Polsce

<p style="text-align: justify;">Redakcja "Gazety Finansowej" opublikowała Biznes Raport wraz z zestawieniem 20 najlepszych dyrektorów finansowych w 2014 roku. Wyróżnienia zostały przyznane przez redakcję na podstawie otrzymanych zgłoszeń i własnej znajomości rynków.Redakcja doceniła dyrektorów finansowych za kompetencje, umiejętności przewidywania i działania wraz ze zmieniającymi się warunkami. Wyróżnieni menedżerowie to osoby, które dzięki swoim decyzjom budują pozycję, a także sukces firmy i polskiej gospodarki.</p>

>

Anna Derlacka, Dyrektor Finansowy Edenred Polska, znalazła się na prestiżowej liście rankingu „Gazety Finansowej” najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce. Doł?czyła ona do Edenredw 2012 r. w momencie intensywnego rozwoju i dynamicznego wzrostu firmy, realizuj?c z powodzeniem ambitnie wyzwania i cele, takie jak: zmiana oprogramowania księgowego, opracowanie nowego modelu księgowego i wskaźników finansowych, reorganizacja procesu budżetowego oraz stworzenie raportowania na potrzeby managementu. Ponadto aktywnie uczestniczyła w procesach nabycia spółki typu start-up i fuzji dwóch przedsiębiorstw.Anna Derlacka jest nie tylko dyrektorem finansowym, ale również przedsiębiorc? i ambasadorem firmy Edenred zaangażowanym w pozyskiwanie nowych klientów.Osoba o niezwykłych umiejętnościach interpersonalnych, której skutecznie udaje się angażować wszystkich managerów w procesy poprawy rentowności i obniżania kosztów, co ostatecznie przekłada się na wyznaczanie i realizacje celów biznesowych. Inicjatorka licznych przedsięwzięć skoncentrowanych na wdrażaniu narzędzi systemowych, które daj? dokładn? i wielowymiarow? informację zarz?dcz? o finansowej efektywności podejmowanych decyzji.

  ***

Edenred, który ponad 50 lat temu wprowadził kupon żywieniowy TicketRestaurant ? i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwi?zania zwiększaj?ce wydajność organizacji oraz siłę nabywcz? jej pracowników. Rozwi?zania te zapewniaj? wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiaj? firmom bardziej efektywne zarz?dzanie:

  •  ?świadczeniami pracowniczymi
  •  ?wydatkami
  •  ?programami motywacyjnymi i programami nagradzania

Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarz?dzaniu ich funduszami świadczeń socjalnych.

Edenred, notowanyna paryskiej giełdzie NYSE Euronext, działa w 42 krajach, posiada zespół 6000 pracowników, obsługuje blisko 640000 firm iklientów sektora publicznego, posiada 1,4 mln akceptantów oraz 40 mln beneficjentów.

Dowiedz się więcej:http://www.edenred.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Dyrektor Finansowy Edenred Polska wśród najlepszych CFO w Polsce

<p style="text-align: justify;">Redakcja "Gazety Finansowej" opublikowała Biznes Raport wraz z zestawieniem 20 najlepszych dyrektorów finansowych w 2014 roku. Wyróżnienia zostały przyznane przez redakcję na podstawie otrzymanych zgłoszeń i własnej znajomości rynków.Redakcja doceniła dyrektorów finansowych za kompetencje, umiejętności przewidywania i działania wraz ze zmieniającymi się warunkami. Wyróżnieni menedżerowie to osoby, które dzięki swoim decyzjom budują pozycję, a także sukces firmy i polskiej gospodarki.</p>

>

Anna Derlacka, Dyrektor Finansowy Edenred Polska, znalazła się na prestiżowej liście rankingu „Gazety Finansowej” najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce. Doł?czyła ona do Edenredw 2012 r. w momencie intensywnego rozwoju i dynamicznego wzrostu firmy, realizuj?c z powodzeniem ambitnie wyzwania i cele, takie jak: zmiana oprogramowania księgowego, opracowanie nowego modelu księgowego i wskaźników finansowych, reorganizacja procesu budżetowego oraz stworzenie raportowania na potrzeby managementu. Ponadto aktywnie uczestniczyła w procesach nabycia spółki typu start-up i fuzji dwóch przedsiębiorstw.Anna Derlacka jest nie tylko dyrektorem finansowym, ale również przedsiębiorc? i ambasadorem firmy Edenred zaangażowanym w pozyskiwanie nowych klientów.Osoba o niezwykłych umiejętnościach interpersonalnych, której skutecznie udaje się angażować wszystkich managerów w procesy poprawy rentowności i obniżania kosztów, co ostatecznie przekłada się na wyznaczanie i realizacje celów biznesowych. Inicjatorka licznych przedsięwzięć skoncentrowanych na wdrażaniu narzędzi systemowych, które daj? dokładn? i wielowymiarow? informację zarz?dcz? o finansowej efektywności podejmowanych decyzji.

  ***

Edenred, który ponad 50 lat temu wprowadził kupon żywieniowy TicketRestaurant ? i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwi?zania zwiększaj?ce wydajność organizacji oraz siłę nabywcz? jej pracowników. Rozwi?zania te zapewniaj? wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiaj? firmom bardziej efektywne zarz?dzanie:

  •  ?świadczeniami pracowniczymi
  •  ?wydatkami
  •  ?programami motywacyjnymi i programami nagradzania

Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarz?dzaniu ich funduszami świadczeń socjalnych.

Edenred, notowanyna paryskiej giełdzie NYSE Euronext, działa w 42 krajach, posiada zespół 6000 pracowników, obsługuje blisko 640000 firm iklientów sektora publicznego, posiada 1,4 mln akceptantów oraz 40 mln beneficjentów.

Dowiedz się więcej:http://www.edenred.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin