Aktualności firm stowarzyszonych

Dobre wyniki Dachser w 2014 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Chociaż finansowe podsumowanie 2014 roku jeszcze trwa, już wiadomo, że będzie on wyjątkowo dobry dla polskiej organizacji Dachser – według wewnętrznych prognoz, firma osiągnie ponad 20-procentowy wzrost przychodów. </strong></p>

>

Dobre wyniki finansowe Dachser wynikaj? z nawi?zania współpracy z nowymi klientami oraz dynamicznego wzrostu obrotów. Coraz więcej międzynarodowych firm jest zainteresowanych polskim rynkiem, jako bardzo konkurencyjnym w regionie miejscem na lokowanie zakładów produkcyjnych lub centrów dystrybucyjnych. Ponieważ firmy te wysyłaj? swoje produkty nie tylko do innych krajów w ramach Unii Europejskiej, poszukuj? operatora logistycznego, działaj?cego na wielu rynkach, który w sposób sprawny i pewny przeprowadzi procesy logistyczne.

„Pomimo nie najlepszych informacji ekonomicznych płyn?cych z rynku niemieckiego, nadal pozostaje on głównym celem dla polskich eksporterów” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Kolejnym takim rynkiem s? Czechy – na tym kierunku odnotowaliśmy ostatnio jeden z największych wzrostów przewozów drobnicowych. Ten wynik zawdzięczmy bliskości rynków oraz temu, że wielu producentów ulokowanych w Polsce dostarcza swoje wyroby do Czech” – dodaje. Kolejnymi istotnymi rynkami s? Francja, Austria i kraje skandynawskie. Dachser realizuje obecnie codzienne poł?czenia do większości krajów Europy. Najwięcej, bo aż 15 linii codziennie wyjeżdża do Niemiec.   

Mijaj?cy rok był dla branży TSL wymagaj?cy, zwłaszcza dla firm specjalizuj?cych się w przewozach na wschód. „Konflikt ukraińsko-rosyjski spowodował, że niektórzy przewoźnicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Dla Dachser, którego wschód był jednym z wielu kierunków, sytuacja na wschodzie nie miała znacz?cego wpływu na kondycję” – mówi Grzegorz Lichocik.

Co przyniesie 2015?

„W 2015 roku przewidujemy dalsz? ekspansję polskiego eksportu oraz nawet dwucyfrowy wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek. Prognozy gospodarcze oraz nastroje wśród naszych klientów napawaj? nadziej?, że 2015 rok powinien być przynajmniej tak samo dobry jak poprzedni” – podsumowuje Grzegorz Lichocik.

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 300 pracowników w 8 oddziałach (pod Pruszkowem k. Warszawy, w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, G?dkach k. Poznania, Sosnowcu k. Katowic i Gdańsku). Firma specjalizuje się w logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz usługach transportu ładunków drobnicowych (ładunki częściowe i całopojazdowe), a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.
Więcej informacji: www.dachser.pl

***

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com

www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Dobre wyniki Dachser w 2014 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Chociaż finansowe podsumowanie 2014 roku jeszcze trwa, już wiadomo, że będzie on wyjątkowo dobry dla polskiej organizacji Dachser – według wewnętrznych prognoz, firma osiągnie ponad 20-procentowy wzrost przychodów. </strong></p>

>

Dobre wyniki finansowe Dachser wynikaj? z nawi?zania współpracy z nowymi klientami oraz dynamicznego wzrostu obrotów. Coraz więcej międzynarodowych firm jest zainteresowanych polskim rynkiem, jako bardzo konkurencyjnym w regionie miejscem na lokowanie zakładów produkcyjnych lub centrów dystrybucyjnych. Ponieważ firmy te wysyłaj? swoje produkty nie tylko do innych krajów w ramach Unii Europejskiej, poszukuj? operatora logistycznego, działaj?cego na wielu rynkach, który w sposób sprawny i pewny przeprowadzi procesy logistyczne.

„Pomimo nie najlepszych informacji ekonomicznych płyn?cych z rynku niemieckiego, nadal pozostaje on głównym celem dla polskich eksporterów” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Kolejnym takim rynkiem s? Czechy – na tym kierunku odnotowaliśmy ostatnio jeden z największych wzrostów przewozów drobnicowych. Ten wynik zawdzięczmy bliskości rynków oraz temu, że wielu producentów ulokowanych w Polsce dostarcza swoje wyroby do Czech” – dodaje. Kolejnymi istotnymi rynkami s? Francja, Austria i kraje skandynawskie. Dachser realizuje obecnie codzienne poł?czenia do większości krajów Europy. Najwięcej, bo aż 15 linii codziennie wyjeżdża do Niemiec.   

Mijaj?cy rok był dla branży TSL wymagaj?cy, zwłaszcza dla firm specjalizuj?cych się w przewozach na wschód. „Konflikt ukraińsko-rosyjski spowodował, że niektórzy przewoźnicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Dla Dachser, którego wschód był jednym z wielu kierunków, sytuacja na wschodzie nie miała znacz?cego wpływu na kondycję” – mówi Grzegorz Lichocik.

Co przyniesie 2015?

„W 2015 roku przewidujemy dalsz? ekspansję polskiego eksportu oraz nawet dwucyfrowy wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek. Prognozy gospodarcze oraz nastroje wśród naszych klientów napawaj? nadziej?, że 2015 rok powinien być przynajmniej tak samo dobry jak poprzedni” – podsumowuje Grzegorz Lichocik.

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 300 pracowników w 8 oddziałach (pod Pruszkowem k. Warszawy, w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, G?dkach k. Poznania, Sosnowcu k. Katowic i Gdańsku). Firma specjalizuje się w logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz usługach transportu ładunków drobnicowych (ładunki częściowe i całopojazdowe), a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.
Więcej informacji: www.dachser.pl

***

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com

www.dachser.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.