Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons w Ameryce Środkowej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dentons oraz Muñoz Global zatwierdziły połączenie, dzięki któremu największa firma prawnicza na świecie będzie obecna w Ameryce Środkowej.</strong></span></p>

>

Partnerzy Dentons, największej na świecie firmy prawniczej, oraz kostarykańskiej kancelarii Muñoz Global, zaaprobowali poł?czenie, w wyniku którego Dentons będzie pierwsz? globaln? firm? prawnicz? posiadaj?c? biura w Ameryce Środkowej.  

Dzięki poł?czeniu klienci Muñoz Global uzyskuj? dostęp do ponad 7.600 prawników, 9.900 profesjonalistów i 13.600 specjalistów w ramach Dentons w 147 lokalizacjach w 60 krajach, zaś klienci Dentons będ? mogli korzystać z doświadczenia wiod?cych prawników w Ameryce Środkowej.

  

Nazwa i marka

W językach angielskim i wszystkich innych, globalnie firma występować będzie jako „Dentons”, zaś w języku chińskim jako "大成”.  

Dentons i firmy, z którymi się ł?czy, zawsze staraj? się wykorzystywać istniej?cy kapitał dotychczasowych marek poprzez innowacyjn? strategię migracji marek, uwzględniaj?c? dobre imię prawników i specjalistów każdej z ł?czonych firm w oczach aktualnych klientów w poszczególnych regionach. Od chwili rozpoczęcia działalności w Ameryce Środkowej, w biurach na Kostaryce, w Nikaragui i Panamie, nowy podmiot występować będzie pod nazw? Dentons Muñoz.  

Więcej informacji na temat poł?czenia dostępnych jest na stronie internetowej www.dentonscombination.com.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin