Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons kontynuuję ekspansję we Włoszech, otwierając nowe biuro w Rzymie

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna firma prawnicza Dentons ogłosiła dziś otwarcie nowego biura w Rzymie. </strong><strong>To drugie po Mediolanie, biuro Dentons we Włoszech.</strong></p>

>

Kiedy w październiku ubiegłego roku wkroczyliśmy na włoski rynek, mieliśmy jasno określony cel, aby w ci?gu dwóch lat Dentons we Włoszech oferował pełen zakres doradztwa prawnego, a w ci?gu trzech lat zaj?ł wiod?c? pozycję wśród międzynarodowych firm prawniczych obecnych na tym rynku. Otwarcie biura w Rzymie to kolejny krok w realizacji tej strategii” - powiedział Federico Sutti, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons we Włoszech.

Federico Sutti, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons we Włoszech, będzie kierował zarówno biurem w Rzymie, jak i w Mediolanie. W biurze w Rzymie pracę rozpoczynaj? Michele Carpagnano, partner specjalizuj?cy się w zagadnieniach prawa ochrony konkurencji, i Luca Pocobelli, partner zajmuj?cy się prawem spółek, wraz z zespołem młodszych prawników. W ci?gu roku planowane jest istotne wzmocnienie zespołu. Partnerzy Stefano Speroni, Matteo Falcione i Federico Sutti, którzy pracuj? na rzecz klientów maj?cych siedzibę w Rzymie, będ? dzielić swój czas pomiędzy obydwa biura.

Federico Sutti to silny lider, dzięki któremu Dentons przekształca rynek prawniczy we Włoszech. W niecały rok od otwarcia biura w Mediolanie, nasz zespół powiększył się ponad dwukrotnie, zwiększyliśmy także zakres oferowanego doradztwa o nowe praktyki. Jestem przekonany, że Federico wraz z zespołem będ? kontynuować ekspansję Dentons we Włoszech poprzez rozwój biura w Rzymie” - powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.

Otwarcie biura w Rzymie to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Choć Rzym jest największym miastem we Włoszech oraz drugim, co do wielkości rynkiem usług prawnych, międzynarodowe firmy prawnicze znacz?co ograniczyły na nim swoj? obecność, uniemożliwiaj?c przedsiębiorstwom korzystanie z usług prawnych na takim samym poziomie jak w Mediolanie. Poprzez otwarcie biura w Rzymie zapewnimy naszym klientom dostęp do prawdziwe globalnych zasobów Dentons” - powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.

Policentryczny model funkcjonowania Dentons zakłada obecność firmy na kluczowych rynkach, na których nasi klienci prowadz? działalność. Wiele dużych włoskich firm, zarówno przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, jak i duże firmy z branży infrastrukturalnej i energetycznej, maj? swoje siedziby w Rzymie. Otwarcie biura w Rzymie to naturalny krok, dzięki któremu możemy zaoferować naszym klientom więcej" - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

Dentons we Włoszech oferuje dostęp do ponad 50 prawników, w tym 12 partnerów, specjalizuj?cych w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie nieruchomości, energetyce, postępowaniach s?dowych i arbitrażowych, prawie pracy, ochronie konkurencji oraz doradztwie podatkowym.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin