Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons kontynuuje ekspansję w Ameryce Środkowej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="center">Największa firma prawnicza na świecie łączy się z Muñoz Global, regionalnym liderem, uruchamiając nowe biura w Kostaryce, Panamie i Gwatemali. </p>

>

Dentons, największa na świecie firma prawnicza poł?czyła się z kostarykańsk? kancelari? Muñoz Global, staj?c się pierwsz? globaln? kancelari? obecn? w Ameryce Środkowej, gdzie będzie obecna pod nazw? Dentons Muñoz.  

To kolejny krok Dentons w realizacji strategii rozwoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach po ubiegłorocznych poł?czeniach i uruchomieniu biur w Meksyku i Kolumbii.  

Jako pierwsza globalna firma prawnicza posiadamy biura w Ameryce Środkowej, dzięki czemu po raz kolejny stajemy się liderem rynku. Posiadamy teraz unikalne kompetencje, aby doradzać klientom, którzy coraz częściej poszukuj? wsparcia w tej części świata ” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons.  

Od czasu rozpoczęcia działalności w Meksyku i Kolumbii w ubiegłym roku, odnotowujemy niebywały wzrost zapotrzebowania na obsługę transakcji transgranicznych w tym rejonie. Bior?c pod uwagę wzajemne powi?zania między gospodarkami Kostaryki, Panamy i Gwatemali, dostrzegamy możliwość świadczenia usług, których inne globalne firmy prawnicze nie s? w stanie zaoferować” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Poł?czenie z Dentons przekształca nasz? regionaln? kancelarię w globaln? firmę prawnicz?, dzięki czemu możemy zaproponować klientom w Ameryce Środkowej i zagranic? innowacyjne usługi prawne. Poł?czenie da nam nowe możliwości i przyczyni się do wzrostu zagranicznych inwestycji w regionie” - powiedziałJosé Antonio Muñoz, Partner- Założyciel firmy Muñoz Global.

Biurem kostarykańskim zarz?dza Partner-Założyciel, José Antonio Muñoz, ciesz?cy się uznaniem autorytet w dziedzinach prawa publicznego (w tym międzynarodowego prawa publicznego) oraz stosunków bilateralnych na szczeblu rz?dowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień dotycz?cych ładu korporacyjnego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, międzynarodowych sporów inwestycyjnych, struktur korporacyjnych oraz rozwi?zań podatkowych, a także prawa nieruchomości.  

Biurem w Panamie zarz?dza Gisela Alvarez de Porras, specjalizuj?ca się prawie spółek, fuzjach i przejęciach oraz finansach międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych transakcji. W trakcie kariery zawodowej Gisela Alvarez de Porras piastowała kilka stanowisk w rz?dzie i administracji rz?dowej (w latach 2004-2009). Była m.in. Dyrektorem Naczelnym Krajowych Organów Podatkowych i Wiceministrem Finansów oraz Ministrem Handlu i Przemysłu.  

Biurem w Gwatemali kieruje Luis Abundio Maldonado Ayala, uznany prawnik, który doradza lokalnym spółkom i międzynarodowym korporacjom w kwestiach podatkowych, fuzjach i przejęciach oraz restrukturyzacji zadłużenia. Zajmuje się także rozwi?zaniami dla funduszy inwestycyjnych w sektorach energetycznym, petrochemicznym, rolniczym, nieruchomości i bankowości. Luis Abundio Maldonado Ayala jest zaangażowany w budowę silnego rynku kapitałowego i rozwoju bezpośrednich inwestycji w Ameryce Środkowej, przyczyniaj?cych się do rozwoju gospodarczego w regionie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin