Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradzał Enlight Renewable Energy w projekcie dotyczącym budowy i finansowania farmy wiatrowej w Chorwacji

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Warszawski zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych doradzał Enlight Renewable Energy w związku z projektem budowy i finansowania farmy wiatrowej o mocy 49 MW, usytuowanej niedaleko Splitu w Chorwacji.</span></p>

>

Agnieszka Kulińska, counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, była odpowiedzialna za kompleksowe i wszechstronne doradztwo prawne, obejmuj?ce m.in. opracowanie umów na budowę i utrzymanie oraz zarz?dzanie elektrowni? wiatrow?, dostawę i serwis turbin wiatrowych oraz świadczenie usług z tym zwi?zanych, a także reprezentację klienta w toku negocjacji z dostawcami na poszczególnych etapach realizacji projektów. Prace na rzecz klienta nadzorował Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim i europejskim zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Prawnicy z warszawskiego biura Dentons występowali jako prawnicy zagraniczni, koordynuj?c prace lokalnych doradców prawnych w Chorwacji.

Enlight Renewable Energy to wiod?cy deweloper w obszarze energetyki wiatrowej. Dotychczas firma zrealizowała ponad 150 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w Izraelu i Europie. Aktualnie Enlight zarz?dza, buduje i rozwija projekty o ł?cznej mocy 1GW.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin