Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradzał APS Holding w nabyciu dwóch portfeli należności zagrożonych (non-performing loans) o łącznej wartości 1,33 miliarda euro

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Globalna firma prawnicza Dentons doradzała APS Holding w nabyciu dwóch portfeli należności zagrożonych (non-performing loans) w Rumunii, o łącznej wartości 1,33 miliarda euro.</p>

>

Pierwszy portfel NPL o wartości 1,07 miliarda euro APS Holding nabył od międzynarodowego banku, działaj?cego na rynku rumuńskim. Była to największa tego typu transakcja na rynku Europy Południowo-Wschodniej. Drugi, o nominalnej wartości 261 milionów euro, został kupiony od Intesa Sanpaolo Bank Romania. Obydwa portfele obejmuj? należności zabezpieczone i niezabezpieczone, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty detaliczne, zabezpieczone przede wszystkim na nieruchomościach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

Prawnicy kancelarii Dentons doradzali we wszystkich prawnych i strukturalnych zagadnieniach dotycz?cych transakcji. W projekcie uczestniczyli Takura Kawai, partner w warszawskim biurze Dentons odpowiedzialny za kompleksowe relacje z klientem, partnerzy Mathilde Lattard i Frédéric Feyten z biura Dentons w Luksemburgu, którzy doradzali luksemburskiej spółce sekurytyzacyjnej APS w zagadnieniach prawnych, regulacyjnych i podatkowych oraz partner Jiří Tomola z biura Dentons w Pradze, który doradzał w aspektach transakcji realizowanych pod prawem czeskim.  

Realizacja tych przełomowych transakcji to ważny krok w naszej strategii rozwoju w Europie Południowo-Wschodniej. Prawnicy Dentons wykazali się dogłębn? znajomości? rynków centralnej, południowej i wschodniej Europy, i wsparli nas w regulacyjnych i podatkowych aspektach transakcji” – powiedział Marting Machon, APS Holding CEO.  

APS Holding z siedzib? w Pradze w Czechach, to wiod?ca firma zajmuj?ca się inwestowaniem, zarz?dzaniem i windykacj? portfeli kredytowych oraz nieruchomości, działaj?ca na obszarze Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej.  

***

Dodatkowych informacji udziela

Amanda Lowe
PR and Communications Manager, Europe
+420  236  082  249
amanda.lowe(@)dentons.com

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19