Analizy i badania

Decyzja FOMC kluczowa dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2020 (umocnienie złotego o 0,6%). W tym tygodniu, z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs złotego, wraz z innymi walutami rynków wschodzących kształtowany był przez nastroje na rynkach globalnych.</p>

>

W poniedziałek rano mieliśmy do czynienia ze wzrostem kursu EURPLN. Niemniej jednak w dalszej części dnia rozpoczęła się stopniowa aprecjacja polskiej waluty, która wspierana przez spadek światowej awersji do ryzyka potrwała do środy. W rezultacie, w środę po południu kursu EUPLN osi?gn?ł minimum lokalne kształtuj?c się na poziomie nieznacznie poniżej 4,20, po czym nast?piła korekta. W czwartek kurs złotego ustabilizował się. W pi?tek doszło do przejściowej deprecjacji złotego oraz innych walut regionu, która z uwagi na brak istotnych wydarzeń oraz informacji rynkowych w tym okresie miała w naszej ocenie charakter spekulacyjny. W dalszej części dnia doszło do korekty wspieranej przez wyraźnie niższy od oczekiwań rynku odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie czwartkowe posiedzenie FOMC. Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu FOMC oraz wypowiedzi J. Yellen na konferencji prasowej, sygnalizuj?ce rosn?ce prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki pieniężnej przez FED na jednym z najbliższych posiedzeń, będ? w naszej ocenie oddziaływały w kierunku osłabienia kursu złotego. Liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba pozwoleń na budowę, liczba rozpoczętych budów, indeks NY Empire State, indeks Philadephia FED) pozostan? w cieniu czwartkowego posiedzenia FOMC i ich zagregowany wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. W kierunku osłabienia złotego może również oddziaływad publikacja danych nt. sierpniowej produkcji przemysłowej w Polsce. Pozostałe krajowe odczyty (bilans płatniczy, inflacja CPI, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Decyzja FOMC kluczowa dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2020 (umocnienie złotego o 0,6%). W tym tygodniu, z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs złotego, wraz z innymi walutami rynków wschodzących kształtowany był przez nastroje na rynkach globalnych.</p>

>

W poniedziałek rano mieliśmy do czynienia ze wzrostem kursu EURPLN. Niemniej jednak w dalszej części dnia rozpoczęła się stopniowa aprecjacja polskiej waluty, która wspierana przez spadek światowej awersji do ryzyka potrwała do środy. W rezultacie, w środę po południu kursu EUPLN osi?gn?ł minimum lokalne kształtuj?c się na poziomie nieznacznie poniżej 4,20, po czym nast?piła korekta. W czwartek kurs złotego ustabilizował się. W pi?tek doszło do przejściowej deprecjacji złotego oraz innych walut regionu, która z uwagi na brak istotnych wydarzeń oraz informacji rynkowych w tym okresie miała w naszej ocenie charakter spekulacyjny. W dalszej części dnia doszło do korekty wspieranej przez wyraźnie niższy od oczekiwań rynku odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie czwartkowe posiedzenie FOMC. Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu FOMC oraz wypowiedzi J. Yellen na konferencji prasowej, sygnalizuj?ce rosn?ce prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki pieniężnej przez FED na jednym z najbliższych posiedzeń, będ? w naszej ocenie oddziaływały w kierunku osłabienia kursu złotego. Liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba pozwoleń na budowę, liczba rozpoczętych budów, indeks NY Empire State, indeks Philadephia FED) pozostan? w cieniu czwartkowego posiedzenia FOMC i ich zagregowany wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. W kierunku osłabienia złotego może również oddziaływad publikacja danych nt. sierpniowej produkcji przemysłowej w Polsce. Pozostałe krajowe odczyty (bilans płatniczy, inflacja CPI, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin