Analizy i badania

Dane z USA mogą oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,88 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,203 (spadek o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,648 (spadek o 13pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej. Był on zwi?zany z silnym wzrostem popytu zagranicznego na polski dług w reakcji na opublikowane w poniedziałek rano przez Moody’s zrewidowane na korzyść prognozy wzrostu gospodarczego oraz deficytu sektora finansów publicznych w Polsce. Negatywne dla stawek IRS było również obniżenie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce, w reakcji na gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W czwartek doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS z uwagi na posiedzenie EBC, które nasiliło oczekiwania rynku na normalizację polityki monetarnej w strefie euro.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W naszej ocenie sumarycznie będ? one oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Krajowe dane o inflacji oraz bilansie płatniczym będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane z USA mogą oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,88 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,203 (spadek o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,648 (spadek o 13pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej. Był on zwi?zany z silnym wzrostem popytu zagranicznego na polski dług w reakcji na opublikowane w poniedziałek rano przez Moody’s zrewidowane na korzyść prognozy wzrostu gospodarczego oraz deficytu sektora finansów publicznych w Polsce. Negatywne dla stawek IRS było również obniżenie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce, w reakcji na gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W czwartek doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS z uwagi na posiedzenie EBC, które nasiliło oczekiwania rynku na normalizację polityki monetarnej w strefie euro.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W naszej ocenie sumarycznie będ? one oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Krajowe dane o inflacji oraz bilansie płatniczym będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.