Analizy i badania

Dane o krajowej produkcji przemysłowej lekko negatywne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3092 (osłabienie złotego o 0,7%).</p>

>

W poniedziałek obserwowane było umocnienie złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych, wraz obniżeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W kierunku zwiększenia apetytu na ryzyko mogła oddziaływać m.in. przeprowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego debata prezydencka w USA, która została odebrana przez rynki finansowe jako wzrost prawdopodobieństwa wyborczego zwycięstwa H. Clinton. We wtorek złoty zacz?ł tracić na wartości i utrzymał się w trendzie deprecjacyjnym do czwartku. W kierunku jego osłabienia oddziaływała podwyższona niepewność na rynkach zwi?zana z oczekiwaniem na publikację Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC, a także wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku dane nt. chińskiego handlu zagranicznego, wskazuj?ce na pogorszenie popytu w światowej gospodarce. W czwartek po południu miała miejsce nieznaczna korekta, niemniej jednak w pi?tek od rana złoty znów tracił na wartości, czemu sprzyjały słabsze od oczekiwań dane nt. polskiego bilansu płatniczego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będ? środowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. W przypadku realizacji naszych prognoz, sumaryczny wpływ publikacji może być lekko negatywny dla złotego. Do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty może przyczynić się czwartkowe posiedzenie EBC. Nasze prognozy dotycz?ce danych z Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) s? zbliżone do konsensusu dlatego uważamy, że ich wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Neutralne dla polskiej waluty będ? również w naszej ocenie krajowe dane nt. zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane o krajowej produkcji przemysłowej lekko negatywne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3092 (osłabienie złotego o 0,7%).</p>

>

W poniedziałek obserwowane było umocnienie złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych, wraz obniżeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W kierunku zwiększenia apetytu na ryzyko mogła oddziaływać m.in. przeprowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego debata prezydencka w USA, która została odebrana przez rynki finansowe jako wzrost prawdopodobieństwa wyborczego zwycięstwa H. Clinton. We wtorek złoty zacz?ł tracić na wartości i utrzymał się w trendzie deprecjacyjnym do czwartku. W kierunku jego osłabienia oddziaływała podwyższona niepewność na rynkach zwi?zana z oczekiwaniem na publikację Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC, a także wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku dane nt. chińskiego handlu zagranicznego, wskazuj?ce na pogorszenie popytu w światowej gospodarce. W czwartek po południu miała miejsce nieznaczna korekta, niemniej jednak w pi?tek od rana złoty znów tracił na wartości, czemu sprzyjały słabsze od oczekiwań dane nt. polskiego bilansu płatniczego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będ? środowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. W przypadku realizacji naszych prognoz, sumaryczny wpływ publikacji może być lekko negatywny dla złotego. Do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty może przyczynić się czwartkowe posiedzenie EBC. Nasze prognozy dotycz?ce danych z Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) s? zbliżone do konsensusu dlatego uważamy, że ich wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Neutralne dla polskiej waluty będ? również w naszej ocenie krajowe dane nt. zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin