Analizy i badania

Dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie kluczowe dla rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,602 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich wzrosły do poziomu 1,928 (wzrost o 1pb), a obligacji 10-letnich spadły do poziomu 2,296 (spadek o 2pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji w ślad za niemieckimi obligacjami, widocznym przede wszystkim na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W czwartek rozpoczęła się nieznaczna korekta, która potrwała do końca tygodnia. Krajowe odczyty (bilans płatniczy, inflacja, zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wyniki badań koniunktury w strefie euro oraz Niemczech (PMI, ZEW, Ifo). W przypadku realizacji naszej prognozy mog? oddziaływać one w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Dzisiejsze krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna), dane z USA (zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów), a także wstępny indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa będ? w naszej ocenie neutralne dla polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie kluczowe dla rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,602 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich wzrosły do poziomu 1,928 (wzrost o 1pb), a obligacji 10-letnich spadły do poziomu 2,296 (spadek o 2pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji w ślad za niemieckimi obligacjami, widocznym przede wszystkim na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W czwartek rozpoczęła się nieznaczna korekta, która potrwała do końca tygodnia. Krajowe odczyty (bilans płatniczy, inflacja, zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wyniki badań koniunktury w strefie euro oraz Niemczech (PMI, ZEW, Ifo). W przypadku realizacji naszej prognozy mog? oddziaływać one w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Dzisiejsze krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna), dane z USA (zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów), a także wstępny indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa będ? w naszej ocenie neutralne dla polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.