Analizy i badania

Dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,814 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,689 (spadek o 2pb), a 10-letnie do poziomu 3,357 (spadek o 1pb).</p>

>

Obserwowany łagodny spadek stawek IRS na całej długości krzywej dochodowości nast?pił w ślad za rynkami bazowymi. Jednocześnie na rynku utrzymywała się relatywnie niska płynność w oczekiwaniu na pi?tkowe wyst?pienia J. Yellen oraz M. Draghiego podczas sympozjum w Jackson Hole.

Ubiegłotygodniowe wyst?pienie Yellen może na pocz?tku tygodnia sprzyjać spadkowi stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane o inflacji w strefie euro. Uważamy, że ich zaplanowana na czwartek publikacja będzie oddziaływała w kierunku spadku stawek IRS. Do ich wzrostu może przyczynić się natomiast zaplanowana na pi?tek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Liczne publikacje z USA (dane z realnej sfery amerykańskiej gospodarki i wyniki badań koniunktury), a także krajowe dane o PKB oraz inflacji będ? neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,814 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,689 (spadek o 2pb), a 10-letnie do poziomu 3,357 (spadek o 1pb).</p>

>

Obserwowany łagodny spadek stawek IRS na całej długości krzywej dochodowości nast?pił w ślad za rynkami bazowymi. Jednocześnie na rynku utrzymywała się relatywnie niska płynność w oczekiwaniu na pi?tkowe wyst?pienia J. Yellen oraz M. Draghiego podczas sympozjum w Jackson Hole.

Ubiegłotygodniowe wyst?pienie Yellen może na pocz?tku tygodnia sprzyjać spadkowi stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane o inflacji w strefie euro. Uważamy, że ich zaplanowana na czwartek publikacja będzie oddziaływała w kierunku spadku stawek IRS. Do ich wzrostu może przyczynić się natomiast zaplanowana na pi?tek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Liczne publikacje z USA (dane z realnej sfery amerykańskiej gospodarki i wyniki badań koniunktury), a także krajowe dane o PKB oraz inflacji będ? neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.