Analizy i badania

Dane dotyczące amerykańskiej gospodarki nie zmieniają naszej oceny dotyczącej krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego w USA

<p style="text-align: justify;">Dane dotyczące styczniowej sprzedaży domów na rynku wtórnym (4,82 mln po sprowadzeniu do wymiaru rocznego) były nieco gorsze od konsensusu (4,97 mln) i najniższe od kwietnia 2014 r., jednak czynnikiem hamującym sprzedaż była ograniczona podaż domów. Sprzedaż nowych domów w styczniu (481 tys.) była wyższa od oczekiwań rynku (470 tys.), a jej poziom wskazuje na utrwalenie się średnioterminowego trendu wzrostowego na pierwotnym rynku nieruchomości w USA.</p>

>

Indeks nastrojów konsumentów Conference Board obniżył się w lutym do 96,4 pkt. wobec 103,8 pkt. w styczniu i konsensusu na poziomie 99,6 pkt. Na spadek indeksu złożyło się zmniejszenie jego dwóch głównych składowych dotycz?cych oczekiwań i oceny bież?cej sytuacji. Mimo spadku indeksu jego poziom jest wysoki na tle historycznym (zbliżony do notowanego w 2007 r.), a utrzymuj?ca się poprawa na amerykańskim rynku pracy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się dobrych nastrojów konsumentów w najbliższych miesi?cach. W pi?tek opublikowano również drugi szacunek wzrostu PKB w IV kw. ub. r., które po sprowadzeniu do wymiaru rocznego wyniosło 2,2% wobec oczekiwań na poziomie 2,1%. Do obniżenia dynamiki PKB w porównaniu z pierwszym szacunkiem przyczyniło się głównie zmniejszenie wkładu przyrostu zapasów z 0,8 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc. Naszym zdaniem sygnalizuje to niskie ryzyko nadmiernego przyrostu zapasów, co jest korzystne z punktu widzenia trwałości ożywienia gospodarczego. W konsekwencji, mimo silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. (w III kw. wyniósł on 5,0%) podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w całym 2015 r. dynamika PKB w USA wyniesie 3,2%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane dotyczące amerykańskiej gospodarki nie zmieniają naszej oceny dotyczącej krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego w USA

<p style="text-align: justify;">Dane dotyczące styczniowej sprzedaży domów na rynku wtórnym (4,82 mln po sprowadzeniu do wymiaru rocznego) były nieco gorsze od konsensusu (4,97 mln) i najniższe od kwietnia 2014 r., jednak czynnikiem hamującym sprzedaż była ograniczona podaż domów. Sprzedaż nowych domów w styczniu (481 tys.) była wyższa od oczekiwań rynku (470 tys.), a jej poziom wskazuje na utrwalenie się średnioterminowego trendu wzrostowego na pierwotnym rynku nieruchomości w USA.</p>

>

Indeks nastrojów konsumentów Conference Board obniżył się w lutym do 96,4 pkt. wobec 103,8 pkt. w styczniu i konsensusu na poziomie 99,6 pkt. Na spadek indeksu złożyło się zmniejszenie jego dwóch głównych składowych dotycz?cych oczekiwań i oceny bież?cej sytuacji. Mimo spadku indeksu jego poziom jest wysoki na tle historycznym (zbliżony do notowanego w 2007 r.), a utrzymuj?ca się poprawa na amerykańskim rynku pracy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się dobrych nastrojów konsumentów w najbliższych miesi?cach. W pi?tek opublikowano również drugi szacunek wzrostu PKB w IV kw. ub. r., które po sprowadzeniu do wymiaru rocznego wyniosło 2,2% wobec oczekiwań na poziomie 2,1%. Do obniżenia dynamiki PKB w porównaniu z pierwszym szacunkiem przyczyniło się głównie zmniejszenie wkładu przyrostu zapasów z 0,8 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc. Naszym zdaniem sygnalizuje to niskie ryzyko nadmiernego przyrostu zapasów, co jest korzystne z punktu widzenia trwałości ożywienia gospodarczego. W konsekwencji, mimo silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. (w III kw. wyniósł on 5,0%) podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w całym 2015 r. dynamika PKB w USA wyniesie 3,2%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin