Analizy i badania

Dane dla strefy euro mogą umocnić polski dług

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,458 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,146 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,804 (spadek o 7pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej w oczekiwaniu na posiedzenie FOMC. Środowy niższy od oczekiwań odczyt lutowej inflacji w Polsce, rewizja w dół jej styczniowej wartości, implikuj?ca spadek inflacji bazowej poniżej zera, przyczyniły się do odwrócenia trendu. Bardziej gołębi od oczekiwań rynku komunikat FED po posiedzeniu doprowadził w czwartek na otwarciu do dalszego wzrostu cen polskich obligacji. Czwartkowe, wyraźnie wyższe od konsensusu dane nt. krajowej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej spowodowały przejściowy wzrost rentowności na całej długości krzywej. W pi?tek polskiego długu były stabilne.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek. We wtorek poznamy zostan? wstępne indeksy PMI, a także indeksy Ifo oraz ZEW. Uważamy, że istnieje znacz?ce ryzyko w dół dla oczekiwań rynkowych. W efekcie odczyty mog? oddziaływać w kierunku wzrostu cen polskich obligacji. Oczekujemy, że zagregowany wpływ danych z USA na krzywd? dochodowości w Polsce będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin