Analizy i badania

Dalszy spadek cen paliw obniżył inflację

<p>Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w grudniu ub. r. obniżyła się do -1,0% r/r z -0,6% w listopadzie co było poniżej naszej prognozy, równej konsensusowi rynkowemu (-0,9%).</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku inflacji w grudniu (o 0,3 pp.) było zmniejszenie dynamiki cen paliw do -10,2% r/r z -5,3% w listopadzie. Ponadto, do obniżenia wskaźnika inflacji CPI (o 0,2 pp.) przyczynił się też spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z -2,5% r/r w listopadzie do -3,2% w grudniu).

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływał natomiast efekt niskiej bazy z grudnia 2013 r. w kategorii "rekreacja i kultura” (spadek cen w tej kategorii wyniósł wówczas 0,7% m/m). W konsekwencji, dynamika cen w tej kategorii zwiększyła się w grudniu ub. r. do 1,3% r/r z 0,6% r/r w listopadzie, co spowodowało wzrost inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i energii, która według naszych szacunków zwiększyła się w grudniu ub. r. do 0,5% r/r wobec 0,4% r/r w listopadzie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dalszy spadek cen paliw obniżył inflację

<p>Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w grudniu ub. r. obniżyła się do -1,0% r/r z -0,6% w listopadzie co było poniżej naszej prognozy, równej konsensusowi rynkowemu (-0,9%).</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku inflacji w grudniu (o 0,3 pp.) było zmniejszenie dynamiki cen paliw do -10,2% r/r z -5,3% w listopadzie. Ponadto, do obniżenia wskaźnika inflacji CPI (o 0,2 pp.) przyczynił się też spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z -2,5% r/r w listopadzie do -3,2% w grudniu).

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływał natomiast efekt niskiej bazy z grudnia 2013 r. w kategorii "rekreacja i kultura” (spadek cen w tej kategorii wyniósł wówczas 0,7% m/m). W konsekwencji, dynamika cen w tej kategorii zwiększyła się w grudniu ub. r. do 1,3% r/r z 0,6% r/r w listopadzie, co spowodowało wzrost inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i energii, która według naszych szacunków zwiększyła się w grudniu ub. r. do 0,5% r/r wobec 0,4% r/r w listopadzie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin