Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser stawia na dalszy rozwój w Indiach

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dachser, globalny operator logistyczny, podążając za silnym wzrostem gospodarki w regionie Azji i Pacyfiku, kontynuuje rozwój swojej sieci w Indiach. Nowy oddział w mieście Gurugram, prężnym ośrodku biznesowym, położonym w północnej części kraju, ma zapewnić jeszcze lepszą współpracę firmy z klientami.</strong></span></span></p>

>

Dachser otworzył oddział w dynamicznie rosn?cym centrum finansowo-przemysłowym w Indiach, aby umożliwić dostęp do swoich usług szerszej bazie klientów. Nowy obiekt wpłyn?ł także na zwiększenie przestrzeni ładunkowej operatora.  - Nasze nieustanne starania i zaangażowanie zwi?zane z zapewnieniem rozwi?zań inteligentnej logistyki dla wszystkich naszych klientów przyczyniły się do dalszego wzrostu firmy, co wpłynęło też na konieczność przeniesienia się do nowego obiektu w północnych Indiach - mówi Huned Gandhi, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Dachser Air & Sea Logistics w Indiach.  

Miasto Gurugram to logiczny wybór dla Dachser. W ostatnim czasie obszar ten podlegał dynamicznej urbanizacji - Gurugram zajmuje trzecie miejsce w Indiach pod względem wysokości dochodów na osobę.  Jako satelickie miasto Delhi, położone na północy kraju, stanowi także lokalizację dla ponad 250 firm z listy największych przedsiębiorstw z listy Fortune 500.  

Innym powodem, który wpłyn?ł na wybór Gurugram jest doskonałe skomunikowanie miasta nie tylko z południowym Delhi, ale także z reszt? kraju oraz innymi miejscami na całym świecie – wszystko to za pośrednictwem międzynarodowego lotniska, krajowego lotniska Indiry Gandhi i dedykowanych korytarzy towarowych między portami, zapewniaj?cych krótki czas poł?czeń lotniczych oraz morskich.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin