Analizy i badania

Czym kusi Służewiec?

<p style="text-align: justify;">Przebudowa ulicy Marynarskiej oraz Domaniewskiej na warszawskim Służewcu od kilku miesięcy spędza sen z powiek użytkownikom zlokalizowanych tam biur. Inwestycja ta spowodowała spowolnienie ruchu samochodowego w rejonie Mokotowa. Czas dojazdu jeszcze się wydłużył, a warto zauważyć, że już wcześniej sytuacja na drogach dojazdowych do lokalnych biurowców nie wyglądała zbyt optymistycznie. W rezultacie część najemców ze względu na utrudnienia w ruchu podjęła decyzję o relokacji swoich biur w inne rejony miasta.</p>

>

Zasoby rynku biurowego w Warszawie w 2016 roku przekroczyły już 5 mln mkw. Pomimo optymizmu wśród deweloperów, od połowy 2011 roku obserwujemy stopniowy wzrost pustostanów. Na koniec 2016 roku wskaźnik powierzchni niewynajętej w stolicy wyniósł 14,2%. Sytuacja na rynku sprzyja najemcom, którzy mog? liczyć na różne ulgi, m.in. partycypację w kosztach aranżacji biura, czy niższe stawki czynszu. Kluczowe role na etapie wyboru nowego budynku odgrywaj? lokalizacja oraz udogodnienia, takie jak dostępność środków komunikacji miejskiej czy miejsc parkingowych, a także atrakcyjność otoczenia i bliskość terenów zielonych.

Głównymi beneficjentami na warszawskiej mapie biurowej s? bliska Wola oraz Al. Jerozolimskie. Natomiast ta część najemców, dla której kluczowe s? koszty i warunki finansowe najmu, w aktualnym stanie rzeczy upatruje szansy do korzystnego renegocjowania obowi?zuj?cych kontraktów najmu. Mniejszy popyt na powierzchnię biurow? w rejonie Mokotowa-Służewca i ryzyko utraty kolejnych najemców przez wynajmuj?cych daje najemcom doskonał? pozycję negocjacyjn?. Dlatego coraz częściej korzystnym warunkom finansowym towarzyszy zobowi?zanie do poszerzenia oferty udogodnień dla najemców, czy odświeżenia powierzchni wspólnych, w tym recepcji. Pomimo okresowych trudności dzielnica Mokotów-Służewiec nadal uchodzi za biznesow? alternatywę dla Śródmieścia. Ogromnym atutem pozostaje bliskość lotniska oraz Galerii Mokotów. Oprócz standardowych udogodnień w budynkach takich jak kantyna czy kiosk, pracownicy mog? skorzystać z kina letniego, food trucków czy stref relaksu dla najemców. Dodatkowo na Służewcu oprócz biurowców powstaj? także budynki mieszkalne z szerok? ofert? handlow?.

Dzielnica przechodzi szereg zmian komunikacyjnych, które w przyszłości usprawni? ruch w tej okolicy. Jedn? z nich jest trwaj?ca przebudowa ulic – Marynarskiej i Postępu, a także planowane poł?czenie ulic Suwak i Cybernetyki. W  zwi?zku z tymi inwestycjami rozbudowano infrastrukturę rowerow?, zagęszczono stacje Veturilo, zwiększyła się liczba ścieżek i parkingi dla rowerzystów w okolicznych budynkach. Najemcy mog? również skorzystać z usługi „car sharingu” przygotowanej przez firmę 4Mobility. Alternatyw? dla podróżowania samochodem jest kolejka miejska, której przystanek PKP Służewiec znajduje się niedaleko ul. Domaniewskiej i ul. Postępu, oraz shuttle bus rozwoż?cy pracowników w wyznaczonych godzinach do pracy i po pracy do stacji metra. Co więcej, po zakończeniu przebudowy ul. Marynarskiej i ul. Domaniewskiej płynność ruchu w tym rejonie Warszawy powinna ulec znacz?cej poprawie. Może się więc okazać, że pozostanie na „warszawskim Mordorze” będzie dla części najemców doskonałym rozwi?zaniem biznesowym w dłuższej perspektywie.

Autor:

Monika Sieradzan, Starszy Konsultant w Dziale Powierzchni Biurowych firmy Cushman & Wakefield

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin