Analizy i badania

Czy deflacja w strefie euro umocni polski dług?

<p style="text-align: justify;">Przez ubiegłe dwa tygodnie rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,774 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,151 (spadek o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,535 (spadek o 5pb).</p>

>

W okresie przed świętami Bożego Narodzenia mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji, szczególnie widocznym na krótkim końcu krzywej, co zwi?zane było m. in. z nasileniem się oczekiwań inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w Polsce, po słabszych od konsensusu danych nt. krajowej sprzedaży detalicznej. 29 i 30 grudnia ceny polskich obligacji ustabilizowały się na poziomach nieznacznie wyższych niż na zamknięciu 23 grudnia. 31 grudnia na rynku utrzymywała się bardzo niska aktywność inwestorów a 1 stycznia, z uwagi na święto, obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. Pi?tkowe, zgodne z oczekiwaniami dane nt. indeksu PMI w polskim przetwórstwie były neutralne dla rynku, a ceny polskich obligacji rosły na całej długości krzywej dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowy wstępny odczyt inflacji w strefie euro, który w przypadku realizacji naszej prognozy wskaże na deflację w obszarze wspólnej waluty. W naszej ocenie, będzie ona oddziaływać w kierunku wzrostu oczekiwań inwestorów na dalszej łagodzenie polityki monetarnej przez EBC, a w konsekwencji spadku rentowności polskich obligacji. Ważnym wydarzeniem będzie także pi?tkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Oczekujemy, iż będ? one słabsze od konsensusu, co może oddziaływać w kierunku wzrostu cen polskich obligacji. W środę wieczorem opublikowane zostan? Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC, które mog? przyczynić się do podwyższonej zmienności na polskim rynku długu. Pozostałe dane (produkcja przemysłowa i bilans handlowy w Niemczech) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? inwestorów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Czy deflacja w strefie euro umocni polski dług?

<p style="text-align: justify;">Przez ubiegłe dwa tygodnie rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,774 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,151 (spadek o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,535 (spadek o 5pb).</p>

>

W okresie przed świętami Bożego Narodzenia mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji, szczególnie widocznym na krótkim końcu krzywej, co zwi?zane było m. in. z nasileniem się oczekiwań inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w Polsce, po słabszych od konsensusu danych nt. krajowej sprzedaży detalicznej. 29 i 30 grudnia ceny polskich obligacji ustabilizowały się na poziomach nieznacznie wyższych niż na zamknięciu 23 grudnia. 31 grudnia na rynku utrzymywała się bardzo niska aktywność inwestorów a 1 stycznia, z uwagi na święto, obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. Pi?tkowe, zgodne z oczekiwaniami dane nt. indeksu PMI w polskim przetwórstwie były neutralne dla rynku, a ceny polskich obligacji rosły na całej długości krzywej dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowy wstępny odczyt inflacji w strefie euro, który w przypadku realizacji naszej prognozy wskaże na deflację w obszarze wspólnej waluty. W naszej ocenie, będzie ona oddziaływać w kierunku wzrostu oczekiwań inwestorów na dalszej łagodzenie polityki monetarnej przez EBC, a w konsekwencji spadku rentowności polskich obligacji. Ważnym wydarzeniem będzie także pi?tkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Oczekujemy, iż będ? one słabsze od konsensusu, co może oddziaływać w kierunku wzrostu cen polskich obligacji. W środę wieczorem opublikowane zostan? Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC, które mog? przyczynić się do podwyższonej zmienności na polskim rynku długu. Pozostałe dane (produkcja przemysłowa i bilans handlowy w Niemczech) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? inwestorów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.