Aktualności firm stowarzyszonych

Cztery awanse w kancelarii Wierzbowski Eversheds

<p><strong>Od 1 stycznia 2015 r. do grona Senior Associates awansowali Agnieszka Chylińska, dr Piotr Kunicki, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Adam Nierzwicki.</strong></p> <p><strong> </strong></p>

>

Agnieszka Chylińska karierę w kancelarii rozpoczęła w kwietniu 2008 r. W roku 2011 ukończyła aplikację radcowsk?. Zajmuje się prawem nieruchomości i złożonymi projektami infrastrukturalnymi. Uczestniczyła m.in. w projektach elektronicznego poboru opłat ETC i europejskiej opłaty elektronicznej za przejazd, a także w projektach PPP dla Warszawy, Łodzi i PKP PLK.

Dr Piotr Kunicki doł?czył do kancelarii pod koniec 2011 r., maj?c już kilkuletnie doświadczenie, zdobyte w obszarze prawa zamówień publicznych i nieruchomości. W ramach pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzał m.in. przy przetargu na wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat ETC, wniósł także istotny wkład w zakresie zamówień publicznych w projekt dla Miasta Łodzi. Doradzał takim klientom jak Rafako, PUT Intercor, Fluor, HHLA, PKP PLK czy Samsung. Jest jednym z autorów bloga EuroZamówienia oraz aplikacji Procurement Explorer, anglojęzycznego przewodnika po polskim prawie zamówień publicznych.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska jest zwi?zana z kancelari? od 2006 r. Wcześniej współtworzyła Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK, odbyła staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w innych międzynarodowych kancelariach prawniczych. W 2012 r. obroniła pracę doktorsk? w zakresie prawa europejskiego. Doradza klientom w kwestiach prawa umów, prawa konsumenckiego oraz w sprawach zamówień publicznych. Autorka szeregu publikacji, a także współautorka blogów EuroZamówienia i IPwSieci oraz aplikacji Procurement Explorer.

Adam Nierzwickidoł?czył do kancelarii w październiku 2012 r. Doradza firmom w zakresie zawierania i rozwi?zywania umów o pracę (w tym w ramach procedury zwolnień grupowych), transferu pracowników oraz zawierania umów o zakazie konkurencji.Posiada również doświadczenie w obszarze sporz?dzania wewnętrznych regulacji dotycz?cych czasu pracy oraz równego traktowania, monitoringu i przetwarzania danych osobowych pracowników, a także w zakresie sporów s?dowych z pracownikami. Jest współautorem blogakodeksWpracy.

Najważniejszym elementem procesu rocznych ocen w kancelarii jest to, co z niego wynika nie tylko dla rozwoju firmy, ale przede wszystkim dla poszczególnych osób. Noworoczne awanse to wyraz uznania dla dotychczasowych osi?gnięć zawodowych, zaangażowania i umiejętności w zarz?dzaniu relacjami z klientami, zwłaszcza w złożonych i skomplikowanych projektach” – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. „Z przyjemności? witamy Agnieszkę Chylińsk?, dra Piotra Kunickiego, dr Aleksandrę Kunkiel-Kryńsk? i Adama Nierzwickiego w gronie Senior Associates, życz?c wielu sukcesów i wyzwań w codziennej pracy” – dodaje Krzysztof Wierzbowski.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Cztery awanse w kancelarii Wierzbowski Eversheds

<p><strong>Od 1 stycznia 2015 r. do grona Senior Associates awansowali Agnieszka Chylińska, dr Piotr Kunicki, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Adam Nierzwicki.</strong></p> <p><strong> </strong></p>

>

Agnieszka Chylińska karierę w kancelarii rozpoczęła w kwietniu 2008 r. W roku 2011 ukończyła aplikację radcowsk?. Zajmuje się prawem nieruchomości i złożonymi projektami infrastrukturalnymi. Uczestniczyła m.in. w projektach elektronicznego poboru opłat ETC i europejskiej opłaty elektronicznej za przejazd, a także w projektach PPP dla Warszawy, Łodzi i PKP PLK.

Dr Piotr Kunicki doł?czył do kancelarii pod koniec 2011 r., maj?c już kilkuletnie doświadczenie, zdobyte w obszarze prawa zamówień publicznych i nieruchomości. W ramach pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzał m.in. przy przetargu na wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat ETC, wniósł także istotny wkład w zakresie zamówień publicznych w projekt dla Miasta Łodzi. Doradzał takim klientom jak Rafako, PUT Intercor, Fluor, HHLA, PKP PLK czy Samsung. Jest jednym z autorów bloga EuroZamówienia oraz aplikacji Procurement Explorer, anglojęzycznego przewodnika po polskim prawie zamówień publicznych.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska jest zwi?zana z kancelari? od 2006 r. Wcześniej współtworzyła Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK, odbyła staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w innych międzynarodowych kancelariach prawniczych. W 2012 r. obroniła pracę doktorsk? w zakresie prawa europejskiego. Doradza klientom w kwestiach prawa umów, prawa konsumenckiego oraz w sprawach zamówień publicznych. Autorka szeregu publikacji, a także współautorka blogów EuroZamówienia i IPwSieci oraz aplikacji Procurement Explorer.

Adam Nierzwickidoł?czył do kancelarii w październiku 2012 r. Doradza firmom w zakresie zawierania i rozwi?zywania umów o pracę (w tym w ramach procedury zwolnień grupowych), transferu pracowników oraz zawierania umów o zakazie konkurencji.Posiada również doświadczenie w obszarze sporz?dzania wewnętrznych regulacji dotycz?cych czasu pracy oraz równego traktowania, monitoringu i przetwarzania danych osobowych pracowników, a także w zakresie sporów s?dowych z pracownikami. Jest współautorem blogakodeksWpracy.

Najważniejszym elementem procesu rocznych ocen w kancelarii jest to, co z niego wynika nie tylko dla rozwoju firmy, ale przede wszystkim dla poszczególnych osób. Noworoczne awanse to wyraz uznania dla dotychczasowych osi?gnięć zawodowych, zaangażowania i umiejętności w zarz?dzaniu relacjami z klientami, zwłaszcza w złożonych i skomplikowanych projektach” – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. „Z przyjemności? witamy Agnieszkę Chylińsk?, dra Piotra Kunickiego, dr Aleksandrę Kunkiel-Kryńsk? i Adama Nierzwickiego w gronie Senior Associates, życz?c wielu sukcesów i wyzwań w codziennej pracy” – dodaje Krzysztof Wierzbowski.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.