Cushman & Wakefield z nowymi władzami

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield ogłosiła zmiany we władzach spółki w regionie EMEA, aby, dwa lata po globalnej fuzji z DTZ, wzmocnić swoje zaangażowanie w obszarze kluczowych zmian na rynku nieruchomości. Dotychczasowydyrektor zarządzający w regionie EMEA, John Forrester, awansował na stanowisko Prezesa, zaś Colin Wilson przejmie jego dotychczasowe obowiązki. Dodatkowo George Roberts stanął na czele spółki na rynkach brytyjskim i irlandzkim. Zmiany w strukturze władz weszły w życie 1 grudnia br.</p>

>

W ramach obowi?zków Prezesa Forrestera będzie ścisła współpraca z CEO firmy – Brettem White’em oraz bież?cy nadzór operacyjny i zarz?dzanie czterema regionami: obu Ameryk, EMEA, APAC i Chinami. Skupi się on także nad rozwojem oferty usług oferowanych przez firmę.

– Wzmacniamy nasz? globaln? pozycję poprzez dokonywanie strategicznych transakcji, poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz zwiększanie udziału na rynku. W tej sytuacji, John Forrester jest odpowiedni? osob? na odpowiednim miejscu. To doskonały i doświadczony manager, który zarz?dzał dużymi oraz złożonymi organizacjami, posiada szerok? wiedzę na temat globalnego rynku nieruchomości. Jest idealnie przygotowany do tego, by nasze oddziały skutecznie ze sob? współpracowały, aby czerpać korzyści z coraz bardziej globalnego charakteru wymagań i możliwości klientów –  powiedział Brett White.

John Forrester pracował wcześniej jako Dyrektor Zarz?dzaj?cy DTZ w regionie EMEA. Do firmy doł?czył w 1988 roku. W Cushman & Wakefield doprowadził m.in. do wzmocnienia spółki i akwizycji Cogest Retail (Włochy), DTZ Zadelhoff (Holandia) czy ADMOS (Belgia i Luksemburg).

– Czuję się zaszczycony. Fuzja sprawiła, że jesteśmy teraz zupełnie inn? organizacj?, ale wraz z rozwojem i zmianami pozostaliśmy zorientowani na dynamiczn? aktywność. Jest to bardzo ważne, gdyż rynek szybko się zmienia. Chcemy te zmiany kreować przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższego poziomu oferowanych naszym klientom usług i doradztwa –  skomentował John Forrester.  – Colin Wilson i George Roberts to wybitni managerowie, którzy s? ucieleśnieniem pro-klienckiego podejścia. Posiadaj? odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby z korzyści? dla klientów umacniać nasz? pozycję w regionach EMEA i UK & Ireland –dodał Forrester.

Wilson doł?czył do zespołu DTZ w 1996 roku. Zanim został szefem na Wielk? Brytanię i Irlandię w 2012 r., kierował inwestycjami w Londynie i krajowymi zespołami inwestycyjnymi. W pracy na pozycji dyrektora zarz?dzaj?cego w regionie EMEA Wilsona będzie wspierać prezes spółki na region EMEA – Carlo Barel di Sant’Albano.

– Cieszę się, że mogę wspierać rozwój naszego biznesu w regionie EMEA, gdzie w coraz większym stopniu lokalne różnice zacieraj? się. Uważam, że w erze narastaj?cej niepewności politycznej, ekonomicznej i technologicznej zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi doradcze może być jeszcze większe niż dotychczas, szczególnie w obszarze relokacji kapitału, usług czy kadr –  powiedział Colin Wilson.

Roberts wcześniej prowadził dział London Markets, obejmuj?cy najemców, leasing, rynki kapitałowe, zespoły mieszkaniowe i deweloperskie. Nadzorował rozwój działu i był zaangażowany w najważniejsze projekty na terenie Londynu.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19