Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield: Podsumowanie rynku powierzchni handlowych w Polsce w 2018 roku

<p style="text-align: justify;">Całkowita wielkość powierzchni handlowej oddanej do użytku w 2018 roku wyniosła około 420 000 m kw. Zasoby powierzchni handlowej powiększyły się o 3% osiągając poziom 14,7 mln m kw. Prawie 30% nowej podaży stanowiły małe centra i parki handlowe o powierzchni poniżej 20 000 m kw. Natomiast około 60 000 mkw. oddanej powierzchni dostarczono w ramach rozbudowy istniejących centrów i parków handlowych. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield podsumowuje rynek powierzchni handlowych w Polsce w 2018 roku.</p>

>

-  W 2018 roku wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczyła 7,2 mld euro. Całkowity wolumen w sektorze nieruchomości handlowych wyniósł 2,5 mld euro – był to najlepszy wynik od 2006 roku. Znaczny udział w tym miała sprzedaż portfela 28 aktywów przez Apollo Rida/AXA/ARES grupie Chariot Top Group za ok. 1 mld euro. Była to jednocześnie największa transakcja zawarta na rynku handlowym w Polsce.

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym w czwartym kwartale ubiegłego roku przekroczyła 360 mln euro i stanowiła 16% całkowitego wolumenu kwartalnego, który wyniósł 2,2 mld euro. Na wynik osi?gnięty w ostatnim kwartale wpłynęła przede wszystkim sprzedaż kompleksu handlowego Wars Sawa Junior firmie Atrium European Real Estate za 301,5 mln euro. Pozostał? część wolumenu transakcji inwestycyjnych w tym sektorze wygenerowały transakcje dotycz?ce mniejszych obiektów, głównie parków handlowych.

Stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych centrów handlowych obniżyły się do 4,25%. Obiekty przy głównych ulicach handlowych s? wyceniane przy rentowności na poziomie 5%, a stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych parków handlowych i magazynów handlowych utrzymuj? się na stabilnym poziomie i wynosz? odpowiednio 6,75% i 7% -  komentuje  Aleksandra Sierocińska, Konsultant w dziale Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Centra handlowe z blisko 75-procentowym udziałem niezmiennie pozostaj? dominuj?cym formatem rynku powierzchni handlowych w Polsce. Zgodnie z danymi na koniec 2018 r. w Polsce działa 460 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni prawie 11 mln m kw. Zasoby tego formatu powiększyły się w minionym roku o ponad 270 000 m kw., z czego 85% to otwarcia nowych centrów handlowych (ł?cznie 12 obiektów), resztę stanowiły rozbudowy działaj?cych już galerii.

-  Uwzględniaj?c wszystkie formaty w 2018 roku otwarto ł?cznie ponad 360  000 m kw. powierzchni handlowej w 27 nowych obiektach, z czego 12 zasiliło rynki mniejszych miast i miejscowości o populacji poniżej 100  000 mieszkańców. Nasycenie powierzchni? handlow? jest tam wci?ż niższe niż w średnich i dużych miastach, a mniejsza konkurencja ze strony istniej?cych obiektów handlowych i wysoki potencjał zakupowy mieszkańców decyduj? o atrakcyjności tych lokalizacji. Dodatkowo około 60  000 m kw. dostarczono w ramach rozbudowy istniej?cych centrów i parków handlowych  - stwierdza  Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, autorka podsumowania.

W dużych aglomeracjach powstało w 2018 roku 10 nowych obiektów handlowych, z czego cztery to średniej i dużej wielkości centra handlowo-rozrywkowe (Forum Gdańsk – 62  000 m kw., Galeria Libero w Katowicach – 45  000 m kw., Gemini Park Tychy – 36  600 m kw. oraz Nowa Stacja Pruszków – 27  000 m kw.).

-  Nowa podaż powierzchni handlowej w Polsce będzie w najbliższych latach opierać się głownie na małych obiektach typu convenience i mixed-use oraz parkach handlowych. W mniejszych miastach nadal widzimy duży potencjał do rozwoju, jednak nasycenie rynku wielkopowierzchniowymi galeriami handlowymi w dużych miastach jest – w mojej opinii – wystarczaj?ce. Galeria Młociny, której otwarcie planowane jest w najbliższym czasie, będzie jednym z nielicznych projektów tego formatu  - dodaje  Anna Oberc, Associate, Dyrektor Operacyjny, Dział Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield.

Ponad 600  000 m kw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy lub ma ważne pozwolenie na budowę. Prawie 75% tej wartości planowane jest do otwarcia do końca 2019 roku. Największym budowanym obecnie obiektem jest Galeria Młociny w Warszawie (ponad 70  000 m kw.) z planowanym terminem realizacji na kwiecień 2019 r.

***

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield: Podsumowanie rynku powierzchni handlowych w Polsce w 2018 roku

<p style="text-align: justify;">Całkowita wielkość powierzchni handlowej oddanej do użytku w 2018 roku wyniosła około 420 000 m kw. Zasoby powierzchni handlowej powiększyły się o 3% osiągając poziom 14,7 mln m kw. Prawie 30% nowej podaży stanowiły małe centra i parki handlowe o powierzchni poniżej 20 000 m kw. Natomiast około 60 000 mkw. oddanej powierzchni dostarczono w ramach rozbudowy istniejących centrów i parków handlowych. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield podsumowuje rynek powierzchni handlowych w Polsce w 2018 roku.</p>

>

-  W 2018 roku wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczyła 7,2 mld euro. Całkowity wolumen w sektorze nieruchomości handlowych wyniósł 2,5 mld euro – był to najlepszy wynik od 2006 roku. Znaczny udział w tym miała sprzedaż portfela 28 aktywów przez Apollo Rida/AXA/ARES grupie Chariot Top Group za ok. 1 mld euro. Była to jednocześnie największa transakcja zawarta na rynku handlowym w Polsce.

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym w czwartym kwartale ubiegłego roku przekroczyła 360 mln euro i stanowiła 16% całkowitego wolumenu kwartalnego, który wyniósł 2,2 mld euro. Na wynik osi?gnięty w ostatnim kwartale wpłynęła przede wszystkim sprzedaż kompleksu handlowego Wars Sawa Junior firmie Atrium European Real Estate za 301,5 mln euro. Pozostał? część wolumenu transakcji inwestycyjnych w tym sektorze wygenerowały transakcje dotycz?ce mniejszych obiektów, głównie parków handlowych.

Stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych centrów handlowych obniżyły się do 4,25%. Obiekty przy głównych ulicach handlowych s? wyceniane przy rentowności na poziomie 5%, a stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych parków handlowych i magazynów handlowych utrzymuj? się na stabilnym poziomie i wynosz? odpowiednio 6,75% i 7% -  komentuje  Aleksandra Sierocińska, Konsultant w dziale Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Centra handlowe z blisko 75-procentowym udziałem niezmiennie pozostaj? dominuj?cym formatem rynku powierzchni handlowych w Polsce. Zgodnie z danymi na koniec 2018 r. w Polsce działa 460 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni prawie 11 mln m kw. Zasoby tego formatu powiększyły się w minionym roku o ponad 270 000 m kw., z czego 85% to otwarcia nowych centrów handlowych (ł?cznie 12 obiektów), resztę stanowiły rozbudowy działaj?cych już galerii.

-  Uwzględniaj?c wszystkie formaty w 2018 roku otwarto ł?cznie ponad 360  000 m kw. powierzchni handlowej w 27 nowych obiektach, z czego 12 zasiliło rynki mniejszych miast i miejscowości o populacji poniżej 100  000 mieszkańców. Nasycenie powierzchni? handlow? jest tam wci?ż niższe niż w średnich i dużych miastach, a mniejsza konkurencja ze strony istniej?cych obiektów handlowych i wysoki potencjał zakupowy mieszkańców decyduj? o atrakcyjności tych lokalizacji. Dodatkowo około 60  000 m kw. dostarczono w ramach rozbudowy istniej?cych centrów i parków handlowych  - stwierdza  Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, autorka podsumowania.

W dużych aglomeracjach powstało w 2018 roku 10 nowych obiektów handlowych, z czego cztery to średniej i dużej wielkości centra handlowo-rozrywkowe (Forum Gdańsk – 62  000 m kw., Galeria Libero w Katowicach – 45  000 m kw., Gemini Park Tychy – 36  600 m kw. oraz Nowa Stacja Pruszków – 27  000 m kw.).

-  Nowa podaż powierzchni handlowej w Polsce będzie w najbliższych latach opierać się głownie na małych obiektach typu convenience i mixed-use oraz parkach handlowych. W mniejszych miastach nadal widzimy duży potencjał do rozwoju, jednak nasycenie rynku wielkopowierzchniowymi galeriami handlowymi w dużych miastach jest – w mojej opinii – wystarczaj?ce. Galeria Młociny, której otwarcie planowane jest w najbliższym czasie, będzie jednym z nielicznych projektów tego formatu  - dodaje  Anna Oberc, Associate, Dyrektor Operacyjny, Dział Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield.

Ponad 600  000 m kw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy lub ma ważne pozwolenie na budowę. Prawie 75% tej wartości planowane jest do otwarcia do końca 2019 roku. Największym budowanym obecnie obiektem jest Galeria Młociny w Warszawie (ponad 70  000 m kw.) z planowanym terminem realizacji na kwiecień 2019 r.

***

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin