Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Taxand uruchamia nowe kanały informacyjne - podatkiwbiznesie.pl oraz cfc.taxand.pl

<p><em>Uszczelnianie systemu podatkowego stanowi obecnie podstawowy cel działań administracji podatkowej. Kolejne lata przynoszą zmiany, których efekty każdy odczuwa na własnej kieszeni. Aby pomóc firmom i przedsiębiorcom zrozumieć konsekwencje tych działań dla ich biznesu, uruchomiliśmy dwa specjalne kanały informacyjno-blogowe: </em><a href="http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Fpodatkiwbiznesie.pl%2F"><em>podatkiwbiznesie.pl</em></a><em> oraz </em><a href="http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Fcfc.taxand.pl%2F"><em>cfc.taxand.pl</em></a><em> – </em>mówi Roman Namysłowski, partner w  Crido Taxand.</p>

>

Na blogu podatkiwbiznesie.plznajduj? się informacje o najnowszych zmianach w przepisach i nowych interpretacjach podatkowych istotnych dla firm, wraz ze wskazaniem na ich praktyczne znaczenie dla biznesu.Eksperci Crido Taxand będ? też komentować nowe trendy i kierunki rozwoju otoczenia podatkowego w Polsce i na świecie oraz ich wpływ na działalność gospodarcz? – bież?c? i przyszł?.

Na cfc.taxand.pl znajduj? się zarówno wyjaśnienie podstawowych pojęć dot. CFC, wyci?gi z ustaw, jak i bież?ce informacje z Polski i ze świata, ułatwiaj?ce ich interpretację. Na stronie znajduje się też autorski labirynt CFC, który w zależności od tego, w jakim kraju znajduje się spółka, prowadzi do miejsca, gdzie należy opodatkować przychody z CFC – w Polsce lub za   granic?

Mamy nadzieję, że dzięki szybkości dostarczanych informacji z Polski i ze świata, ich trafnemu wyborowi oraz ich analizie pod k?tem wpływu na rzeczywist? działalność gospodarcz?, będziemy mogli pomóc firmom i przedsiębiorcom w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych” – dodaje Roman Namysłowski, partner w Crido Taxand.

***

  O Crido Taxand

Crido Taxand jest dynamicznie rozwijaj?c? się polsk? firm? konsultingow?, obecn? na rynku od 2005 r. Zespół Crido Taxand doradzaj?cy w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, prawa i strategii biznesowych aktualnie liczy ponad 120 osób. Jako jedyna firma doradcza w Polsce Crido Taxand należy do międzynarodowej   organizacji podatkowej Taxand obecnej w 50 krajach świata.

  Od 2013 roku Crido Taxand jest partnerem Gazel Biznesu czyli najdynamiczniejszych polskich przedsiębiorstw.

  O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Taxand uruchamia nowe kanały informacyjne - podatkiwbiznesie.pl oraz cfc.taxand.pl

<p><em>Uszczelnianie systemu podatkowego stanowi obecnie podstawowy cel działań administracji podatkowej. Kolejne lata przynoszą zmiany, których efekty każdy odczuwa na własnej kieszeni. Aby pomóc firmom i przedsiębiorcom zrozumieć konsekwencje tych działań dla ich biznesu, uruchomiliśmy dwa specjalne kanały informacyjno-blogowe: </em><a href="http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Fpodatkiwbiznesie.pl%2F"><em>podatkiwbiznesie.pl</em></a><em> oraz </em><a href="http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Fcfc.taxand.pl%2F"><em>cfc.taxand.pl</em></a><em> – </em>mówi Roman Namysłowski, partner w  Crido Taxand.</p>

>

Na blogu podatkiwbiznesie.plznajduj? się informacje o najnowszych zmianach w przepisach i nowych interpretacjach podatkowych istotnych dla firm, wraz ze wskazaniem na ich praktyczne znaczenie dla biznesu.Eksperci Crido Taxand będ? też komentować nowe trendy i kierunki rozwoju otoczenia podatkowego w Polsce i na świecie oraz ich wpływ na działalność gospodarcz? – bież?c? i przyszł?.

Na cfc.taxand.pl znajduj? się zarówno wyjaśnienie podstawowych pojęć dot. CFC, wyci?gi z ustaw, jak i bież?ce informacje z Polski i ze świata, ułatwiaj?ce ich interpretację. Na stronie znajduje się też autorski labirynt CFC, który w zależności od tego, w jakim kraju znajduje się spółka, prowadzi do miejsca, gdzie należy opodatkować przychody z CFC – w Polsce lub za   granic?

Mamy nadzieję, że dzięki szybkości dostarczanych informacji z Polski i ze świata, ich trafnemu wyborowi oraz ich analizie pod k?tem wpływu na rzeczywist? działalność gospodarcz?, będziemy mogli pomóc firmom i przedsiębiorcom w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych” – dodaje Roman Namysłowski, partner w Crido Taxand.

***

  O Crido Taxand

Crido Taxand jest dynamicznie rozwijaj?c? się polsk? firm? konsultingow?, obecn? na rynku od 2005 r. Zespół Crido Taxand doradzaj?cy w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, prawa i strategii biznesowych aktualnie liczy ponad 120 osób. Jako jedyna firma doradcza w Polsce Crido Taxand należy do międzynarodowej   organizacji podatkowej Taxand obecnej w 50 krajach świata.

  Od 2013 roku Crido Taxand jest partnerem Gazel Biznesu czyli najdynamiczniejszych polskich przedsiębiorstw.

  O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.