Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradzał Aonprzy wynajmie powierzchni biurowej

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria Crido Legal doradzała międzynarodowej korporacji Aon w procesie wynajmu powierzchni biurowej w kompleksie Enterprise Park w Krakowie w systemie <em>built to suit</em>. Łączna powierzchnia wynajmu to około 11tys. m<sup>2</sup>. Umowa najmu została podpisana 31 marca 2016 roku.  </strong></p>

>

Enterprise Park to krakowski zespół budynków biurowych położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13E. Konstrukcja obiektów ruszyła w 2008, a zakończy się wiosn? 2017 roku.  

Nowowynajęta powierzchnia, po jej wybudowaniu, stanowić będzie siedzibę krakowskiego biura międzynarodowej korporacji Aon. Aon plc (NYSE:AON) jest światowym liderem w zarz?dzaniu ryzykiem, pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, a także doradztwie i outsourcingu w obszarze zarz?dzania kapitałem ludzkim. Na całym świecie zatrudnia ponad 72  tys. pracowników i obsługuje klientów w ponad 120 krajach, oferuj?c im innowacyjne i efektywne rozwi?zania oraz wiod?ce w tym sektorze zasoby i techniczn? ekspertyzę. Firma działa w Polsce od 1992 roku i   w   tym czasie zdobyła pozycję liderawe wskazanych powyżej dziedzinach.  

Kancelaria Crido Legal odpowiadała za przygotowanie, negocjacje i ustalenie ostatecznego kształtu umowy z   wynajmuj?cym. Pracę zespołu Crido Legal koordynowała radca prawny Joanna Winter-Szymańska.  

Jest to kolejny projekt nieruchomościowy w portfolio naszej kancelarii ł?cz?cy w sobie umowę najmu oraz umowę inwestycyjn?. Cieszymy się, że w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie mogliśmy wesprzeć naszego klienta w pozyskaniu biura, które spełniać będzie jego oczekiwania” - mówi Joanna Winter-Szymańska, radca prawny w Crido Legal.

***  

O Crido Legal

CridoLegal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl| +48 608 36 29 96

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin