Analizy i badania

Coraz więcej kobiet miliarderek

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 21 grudnia 2015. – Dynamicznie rośnie liczba kobiet, które mogą pochwalić się miliardowym majątkiem - współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn jedynie 5,2. Co ciekawe, jedynie </strong><strong>44% miliarderów z roku 1995 utrzymało ten status do dzisiaj – wynika z raportu „<em>Zmienne twarze miliarderów</em>” przygotowanego przez UBS i firmę doradczą PwC.</strong></p>

>

Kluczowe wnioski:

 • Liczba osób z miliardowym maj?tkiem w 2014 r. wyniosła 1347 (w 1995 r. było to 289)
 • Dwie trzecie miliarderów jest obecnie w wieku powyżej 60 lat
 • Populacja kobiet wśród miliarderów powiększała się szybciej niż mężczyzn: współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn — jedynie 5,2
 • Znaczna część miliarderek prowadzi firmy rodzinne - 57% w Stanach Zjednoczonych, 63%
  w Europie oraz 96% w Azji
 • Jedynie 44% (126 osób) spośród notowanych w 1995 roku miliarderów utrzymało ten status przez ostatnie 20 lat. Ci, którym się to udało, powiększyli maj?tek o średnio 2,9 mld dolarów do 11 mld dolarów, wyprzedzaj?c zarówno rynek akcji, jak i światowe PKB
 • Regulacje prawne i podatkowe s? postrzegane przez miliarderów jako największe trudności
  w utrzymaniu maj?tku
 • Dbałość o rodzinny biznes, efektywny model zarz?dzania i wyrazista tożsamość rodzinna to najważniejsze aspekty tworzenia trwałego dziedzictwa

Liczba miliarderek rośnie szybciej od liczby miliarderów: w przypadku kobiet wskaźnik wzrostu wyniósł 6,6, w przypadku mężczyzn 5,2 w ci?gu ostatnich dwóch dekad, przy czym wzrastaj?ca liczba miliarderek w Azji miała znaczny wpływ na tę różnicę. To najszybszy wzrost liczby miliarderek w Azji na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ich liczba wzrosła 8,8-krotnie — z 3 do 25. Dla porównania, w przypadku Europy odnotowano wzrost o 2,7 (z 21 do 57), a w Stanach Zjednoczonych — 1,7, z 37 do 63.

Miliarderki z Azji stanowi? niemal jedn? pi?t? światowej populacji miliarderek i s? zdecydowanie młodsze niż ich odpowiedniczki w innych regionach świata. Inaczej niż w przypadku Azji, w Europie i Ameryce kobiety w większości dysponuj? wielopokoleniowym maj?tkiem (93% w Europie, 81% w Stanach Zjednoczonych). Odgrywaj? one jednak w rodzinach znacznie ważniejsze role niż w poprzednich pokoleniach.

Ulotność wielkiego bogactwa

Z raportu UBS i PwC wynika, że połowa miliarderów z 1995 w ci?gu ostatnich 20 lat utraciła ten status. Z kolei ci, którym udało się go utrzymać, znacznie powiększyli maj?tek. Konsumpcja i handel detaliczny, technologie i usługi finansowe to dominuj?ce gałęzie przemysłu, odpowiadaj?ce dwóm trzecim całkowitego maj?tku miliarderów, którzy dotrwali do dzisiaj. Przemysł, nieruchomości oraz przemysł zdrowotny to sektory, w których miliardowe maj?tki okazały się być najmniej trwałe.

W 1995 roku na liście miliarderów znalazło się 289 nazwisk. Z tej grupy jedynie 126 osób utrzymało status, pozostali zaś zniknęli z listy z powodu śmierci, rozdrobnienia maj?tku lub błędnych decyzji biznesowych. W tym samym czasie 1221 innych osób uzyskało status miliardera, co w sumie daje 1347 miliarderów w roku 2014.

126 miliarderów, które utrzymały ten status przez ostatnie 20 lat, wytworzyło maj?tek o wartości 1 biliona dolarów, co stanowi około 21% maj?tku wytworzonego przez cał? populację miliarderów w tym okresie. Do 2014 roku średni maj?tek pozostałych miliarderów zwiększył się średnio z 2,9 mld w 1995 roku do 11 mld dolarów, a więc wzrósł 3,8 raza, przewyższaj?c współczynnik wzrostu światowego PKB wynosz?cy 2,5.

***

O raporcie

Dane wykorzystane w raporcie pochodz? z badanie ponad 1300 miliarderów opartego na analizie danych z ostatnich 19 lat z 14 największych rynków miliarderów, które stanowi? 75% światowego maj?tku miliarderów.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Subskrybuj publikacje PwC

Kontakt:

Michał Gołębiewski
Młodszy menedżer ds.
PR
Tel. 519
  504  245
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Coraz więcej kobiet miliarderek

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 21 grudnia 2015. – Dynamicznie rośnie liczba kobiet, które mogą pochwalić się miliardowym majątkiem - współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn jedynie 5,2. Co ciekawe, jedynie </strong><strong>44% miliarderów z roku 1995 utrzymało ten status do dzisiaj – wynika z raportu „<em>Zmienne twarze miliarderów</em>” przygotowanego przez UBS i firmę doradczą PwC.</strong></p>

>

Kluczowe wnioski:

 • Liczba osób z miliardowym maj?tkiem w 2014 r. wyniosła 1347 (w 1995 r. było to 289)
 • Dwie trzecie miliarderów jest obecnie w wieku powyżej 60 lat
 • Populacja kobiet wśród miliarderów powiększała się szybciej niż mężczyzn: współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn — jedynie 5,2
 • Znaczna część miliarderek prowadzi firmy rodzinne - 57% w Stanach Zjednoczonych, 63%
  w Europie oraz 96% w Azji
 • Jedynie 44% (126 osób) spośród notowanych w 1995 roku miliarderów utrzymało ten status przez ostatnie 20 lat. Ci, którym się to udało, powiększyli maj?tek o średnio 2,9 mld dolarów do 11 mld dolarów, wyprzedzaj?c zarówno rynek akcji, jak i światowe PKB
 • Regulacje prawne i podatkowe s? postrzegane przez miliarderów jako największe trudności
  w utrzymaniu maj?tku
 • Dbałość o rodzinny biznes, efektywny model zarz?dzania i wyrazista tożsamość rodzinna to najważniejsze aspekty tworzenia trwałego dziedzictwa

Liczba miliarderek rośnie szybciej od liczby miliarderów: w przypadku kobiet wskaźnik wzrostu wyniósł 6,6, w przypadku mężczyzn 5,2 w ci?gu ostatnich dwóch dekad, przy czym wzrastaj?ca liczba miliarderek w Azji miała znaczny wpływ na tę różnicę. To najszybszy wzrost liczby miliarderek w Azji na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ich liczba wzrosła 8,8-krotnie — z 3 do 25. Dla porównania, w przypadku Europy odnotowano wzrost o 2,7 (z 21 do 57), a w Stanach Zjednoczonych — 1,7, z 37 do 63.

Miliarderki z Azji stanowi? niemal jedn? pi?t? światowej populacji miliarderek i s? zdecydowanie młodsze niż ich odpowiedniczki w innych regionach świata. Inaczej niż w przypadku Azji, w Europie i Ameryce kobiety w większości dysponuj? wielopokoleniowym maj?tkiem (93% w Europie, 81% w Stanach Zjednoczonych). Odgrywaj? one jednak w rodzinach znacznie ważniejsze role niż w poprzednich pokoleniach.

Ulotność wielkiego bogactwa

Z raportu UBS i PwC wynika, że połowa miliarderów z 1995 w ci?gu ostatnich 20 lat utraciła ten status. Z kolei ci, którym udało się go utrzymać, znacznie powiększyli maj?tek. Konsumpcja i handel detaliczny, technologie i usługi finansowe to dominuj?ce gałęzie przemysłu, odpowiadaj?ce dwóm trzecim całkowitego maj?tku miliarderów, którzy dotrwali do dzisiaj. Przemysł, nieruchomości oraz przemysł zdrowotny to sektory, w których miliardowe maj?tki okazały się być najmniej trwałe.

W 1995 roku na liście miliarderów znalazło się 289 nazwisk. Z tej grupy jedynie 126 osób utrzymało status, pozostali zaś zniknęli z listy z powodu śmierci, rozdrobnienia maj?tku lub błędnych decyzji biznesowych. W tym samym czasie 1221 innych osób uzyskało status miliardera, co w sumie daje 1347 miliarderów w roku 2014.

126 miliarderów, które utrzymały ten status przez ostatnie 20 lat, wytworzyło maj?tek o wartości 1 biliona dolarów, co stanowi około 21% maj?tku wytworzonego przez cał? populację miliarderów w tym okresie. Do 2014 roku średni maj?tek pozostałych miliarderów zwiększył się średnio z 2,9 mld w 1995 roku do 11 mld dolarów, a więc wzrósł 3,8 raza, przewyższaj?c współczynnik wzrostu światowego PKB wynosz?cy 2,5.

***

O raporcie

Dane wykorzystane w raporcie pochodz? z badanie ponad 1300 miliarderów opartego na analizie danych z ostatnich 19 lat z 14 największych rynków miliarderów, które stanowi? 75% światowego maj?tku miliarderów.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Subskrybuj publikacje PwC

Kontakt:

Michał Gołębiewski
Młodszy menedżer ds.
PR
Tel. 519
  504  245
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin