Analizy i badania

Co trzeci Polak zamierza wydać minimum 300 zł na poświątecznych i noworocznych wyprzedażach

<p style="text-align: justify;"><strong>Spośród różnego typu promocji Polacy najbardziej upodobali sobie wyprzedaże sezonowe. Prawie 50% konsumentów zwleka z decyzją zakupową do czasu startu promocji lub wyprzedaży. W trakcie trwania wyprzedaży i promocji konsumenci najchętniej kupują obuwie, odzież, kosmetyki oraz elektronikę. Z badania firmy doradczej KPMG na temat zakupów promocyjnych wynika, że co trzeci badany zamierza wydać minimum 300 zł w trakcie poświątecznych i noworocznych wyprzedaży sezonowych.</strong></p>

>

Z wyprzedaży i promocji sezonowych najchętniej korzysta 88% Polaków

Blisko 50% konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG przyznało, że wstrzymuje się z  decyzjami zakupowymi do momentu rozpoczęcia wyprzedaży lub promocji. 38% badanych odpowiedziało, że zakupów promocyjnych dokonuje spontanicznie. Wstrzymywanie się z realizacj? zakupów jest bardziej specyficzne dla mężczyzn (54% wskazań) i konsumentów poniżej 35. roku życia (52% wskazań).

Zdecydowana większość Polaków (88%) najchętniej korzysta z tradycyjnych i od dawna funkcjonuj?cych wyprzedaży sezonowych. Natomiast zainteresowaniem połowy respondentów ciesz? się całoroczne promocje, które dotycz? wybranego asortymentu. Coraz większ? popularność zyskuj? akcje promocyjne, jak Czarny Pi?tek lub Cyfrowy Poniedziałek, które stosunkowo niedawno zaczęły wprowadzać sklepy działaj?ce w Polsce.

W świecie online nadal najpopularniejsze s? promocje dotycz?ce darmowej dostawy, które wskazało blisko 55% konsumentów cyfrowych. Zbliżony poziom, dzięki znacz?cemu wzrostowi wskazań respondentów w stosunku do deklaracji z 2016 roku, odnotowały promocje oferowane w ramach tzw. Czarnego Pi?tku. Cyfrowy Poniedziałek nadal cieszy się najmniejsz? popularności? wśród tego typów promocji –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Polacy w internecie ogl?daj? produkty i porównuj? ceny

Już ponad połowa cyfrowych konsumentów wskazuje stronę internetow?, jako najwygodniejszy kanał za pośrednictwem którego dokonuje zakupów. Takiej odpowiedzi udzieliło 58% badanych konsumentów (w sumie blisko 70% uwzględniaj?c wszystkie typy urz?dzeń, w tym tablety i smartfony). Pomimo stałego dostępu do internetu dzięki urz?dzeniom mobilnym, ankietowani do zakupów internetowych najczęściej wykorzystuj? jednak laptopy lub komputery stacjonarne. Zakupów za pośrednictwem urz?dzeń mobilnych częściej dokonuj? osoby młode.

Bez względu na ostateczne miejsce zakupu 40% konsumentów odwiedza wcześniej strony internetowe sprzedawców. Znacz?cy wzrost w stosunku do roku 2016 odnotowała praktyka porównywania cen produktów w dedykowanych do tego serwisach internetowych (zmiana z poziomu 18% do 27%). Warto też podkreślić trend spadaj?cej roli działań poprzedzaj?cych zakup, a realizowanych w tzw. świecie offline np.: rozmowa na temat produktu z rodzin? lub znajomymi (spadek z 40% do 23%), kontakt z obsług? sklepu stacjonarnego (spadek z 26% do 14%), czy wizyta w sklepie stacjonarnym (spadek z 27% do 13%) –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Cena, a nie dobre doświadczenia z poprzednich zakupów decyduje o wyborze sprzedawcy

W opinii Polaków cena jest decyduj?cym czynnikiem w dwóch kluczowych kwestiach. Atrakcyjna cena produktu jest główn? motywacj? do podjęcia decyzji o zakupie – takiej odpowiedzi udzieliło 76% ankietowanych. Impulsem podczas zakupów kieruje się tylko co dziesi?ty konsument. Z drugiej strony cena jest również głównym kryterium, które decyduje o finalnym wyborze sprzedawcy wybranego towaru. Dla 83% Polaków najważniejszym czynnikiem decyduj?cym o sklepie, w którym będ? robione zakupy, jest czynnik finansowy. Coraz istotniejszy jest również aspekt bezpłatnej wysyłki (ponad dwukrotny wzrost wskazań respondentów).

Przy wyborze sprzedawcy obserwujemy też istotny wpływ porównywarek produktów tj. wzrost i dominacja czynnika cenowego oraz wzrost znaczenia marki sprzedawcy (dwa podstawowe parametry rankingu). Towarzyszy temu spadek istotności zakresu oferowanego asortymentu (z 40% do 17% wskazań). Zmniejsza się lojalność w stosunku do sprzedawcy, porównywarki w poł?czeniu z promocjami dotycz?cymi kosztów dostawy tworz? trend selektywnego zakupu pojedynczych produktów –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

W najbliższym czasie co trzeci konsument, który wzi?ł udział w badaniu zamierza przeznaczyć minimum 300 zł na zakupy podczas wyprzedaży poświ?tecznych i noworocznych, a kolejne 17% konsumentów na zakupy chce wydać od 200 do 300 zł. Blisko co czwarty respondent odpowiedział, że nie zaplanował jeszcze budżetu do wydania podczas promocji sezonowych.

Podczas promocji Polacy najchętniej kupuj? odzież, obuwie, kosmetyki i elektronikę

Największym zainteresowaniem Polaków podczas promocji i wyprzedaży ciesz? się niezmiennie buty, odzież, kosmetyki oraz elektronika i AGD. W pierwszych trzech kategoriach zakupów dokonuj? przede wszystkim kobiety. Elektronikę i AGD najczęściej kupuj? mężczyźni (71% mężczyzn, 45% kobiet). Patrz?c z punktu widzenia populacyjnego – promocyjne zakupy obuwia i odzieży zdominowane s? przez konsumentów w wieku poniżej 45 lat. Na dalszych miejscach znalazły się artykuły dla dzieci, meble i  wyposażenie wnętrz, sprzęt sportowy, biżuteria i zegarki oraz produkty i usługi zwi?zane z turystyk? i wypoczynkiem.

W okresie atrakcyjnych cenowo promocji, połowa badanych, najczęściej kierowana impulsem w trakcie zakupów, nabywa również inn?, wcześniej nieplanowan? rzecz. Niezależnie czy zakupy s? robione przez internet czy w sklepie stacjonarnym – Polacy skuszeni tym impulsem średnio nabywaj? dodatkowo dwa produkty, których wcześniej nie planowali kupić.

Już 15% konsumentów, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupów promocyjnych zamówiło kilka egzemplarzy tego samego produktu, aby je przymierzyć we własnym domu i porównać pod k?tem odpowiedniego rozmiaru lub koloru, a następnie zwrócić te, które nie spełniły ich oczekiwań. Należy podkreślić, że w 2016 roku takich osób było zaledwie 6%. Trend ten zyskuje z roku na rok na popularności, nie jest jeszcze jednak tak popularny, jak w krajach Europy Zachodniej (np. 25% klientów w kategorii asortymentu odzieży), ale wkrótce będzie stanowił istotne wyzwanie dla sprzedawców m.in. logistyczne –  mówiJan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.  

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Wyprzedaże i promocje – jak zmieniaj? się zwyczaje zakupowe Polaków” powstał na podstawie badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 321 badanych metod? CAWI (ang.  Computer-Assisted Web Interview) w  grudniu 2017 roku. Respondentami badania byli konsumenci cyfrowi, czyli osoby posiadaj?ce praktycznie nieprzerwany dostęp do internetu za pośrednictwem stacjonarnych i mobilnych urz?dzeń. Celem badania było poznanie zachowań konsumentów zwi?zanych z zakupami zrealizowanymi w trakcie trwania promocji, czynników decyduj?cych o wyborze sprzedawcy i zakupie oraz czynności poprzedzaj?cych zakup.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Co trzeci Polak zamierza wydać minimum 300 zł na poświątecznych i noworocznych wyprzedażach

<p style="text-align: justify;"><strong>Spośród różnego typu promocji Polacy najbardziej upodobali sobie wyprzedaże sezonowe. Prawie 50% konsumentów zwleka z decyzją zakupową do czasu startu promocji lub wyprzedaży. W trakcie trwania wyprzedaży i promocji konsumenci najchętniej kupują obuwie, odzież, kosmetyki oraz elektronikę. Z badania firmy doradczej KPMG na temat zakupów promocyjnych wynika, że co trzeci badany zamierza wydać minimum 300 zł w trakcie poświątecznych i noworocznych wyprzedaży sezonowych.</strong></p>

>

Z wyprzedaży i promocji sezonowych najchętniej korzysta 88% Polaków

Blisko 50% konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG przyznało, że wstrzymuje się z  decyzjami zakupowymi do momentu rozpoczęcia wyprzedaży lub promocji. 38% badanych odpowiedziało, że zakupów promocyjnych dokonuje spontanicznie. Wstrzymywanie się z realizacj? zakupów jest bardziej specyficzne dla mężczyzn (54% wskazań) i konsumentów poniżej 35. roku życia (52% wskazań).

Zdecydowana większość Polaków (88%) najchętniej korzysta z tradycyjnych i od dawna funkcjonuj?cych wyprzedaży sezonowych. Natomiast zainteresowaniem połowy respondentów ciesz? się całoroczne promocje, które dotycz? wybranego asortymentu. Coraz większ? popularność zyskuj? akcje promocyjne, jak Czarny Pi?tek lub Cyfrowy Poniedziałek, które stosunkowo niedawno zaczęły wprowadzać sklepy działaj?ce w Polsce.

W świecie online nadal najpopularniejsze s? promocje dotycz?ce darmowej dostawy, które wskazało blisko 55% konsumentów cyfrowych. Zbliżony poziom, dzięki znacz?cemu wzrostowi wskazań respondentów w stosunku do deklaracji z 2016 roku, odnotowały promocje oferowane w ramach tzw. Czarnego Pi?tku. Cyfrowy Poniedziałek nadal cieszy się najmniejsz? popularności? wśród tego typów promocji –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Polacy w internecie ogl?daj? produkty i porównuj? ceny

Już ponad połowa cyfrowych konsumentów wskazuje stronę internetow?, jako najwygodniejszy kanał za pośrednictwem którego dokonuje zakupów. Takiej odpowiedzi udzieliło 58% badanych konsumentów (w sumie blisko 70% uwzględniaj?c wszystkie typy urz?dzeń, w tym tablety i smartfony). Pomimo stałego dostępu do internetu dzięki urz?dzeniom mobilnym, ankietowani do zakupów internetowych najczęściej wykorzystuj? jednak laptopy lub komputery stacjonarne. Zakupów za pośrednictwem urz?dzeń mobilnych częściej dokonuj? osoby młode.

Bez względu na ostateczne miejsce zakupu 40% konsumentów odwiedza wcześniej strony internetowe sprzedawców. Znacz?cy wzrost w stosunku do roku 2016 odnotowała praktyka porównywania cen produktów w dedykowanych do tego serwisach internetowych (zmiana z poziomu 18% do 27%). Warto też podkreślić trend spadaj?cej roli działań poprzedzaj?cych zakup, a realizowanych w tzw. świecie offline np.: rozmowa na temat produktu z rodzin? lub znajomymi (spadek z 40% do 23%), kontakt z obsług? sklepu stacjonarnego (spadek z 26% do 14%), czy wizyta w sklepie stacjonarnym (spadek z 27% do 13%) –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Cena, a nie dobre doświadczenia z poprzednich zakupów decyduje o wyborze sprzedawcy

W opinii Polaków cena jest decyduj?cym czynnikiem w dwóch kluczowych kwestiach. Atrakcyjna cena produktu jest główn? motywacj? do podjęcia decyzji o zakupie – takiej odpowiedzi udzieliło 76% ankietowanych. Impulsem podczas zakupów kieruje się tylko co dziesi?ty konsument. Z drugiej strony cena jest również głównym kryterium, które decyduje o finalnym wyborze sprzedawcy wybranego towaru. Dla 83% Polaków najważniejszym czynnikiem decyduj?cym o sklepie, w którym będ? robione zakupy, jest czynnik finansowy. Coraz istotniejszy jest również aspekt bezpłatnej wysyłki (ponad dwukrotny wzrost wskazań respondentów).

Przy wyborze sprzedawcy obserwujemy też istotny wpływ porównywarek produktów tj. wzrost i dominacja czynnika cenowego oraz wzrost znaczenia marki sprzedawcy (dwa podstawowe parametry rankingu). Towarzyszy temu spadek istotności zakresu oferowanego asortymentu (z 40% do 17% wskazań). Zmniejsza się lojalność w stosunku do sprzedawcy, porównywarki w poł?czeniu z promocjami dotycz?cymi kosztów dostawy tworz? trend selektywnego zakupu pojedynczych produktów –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

W najbliższym czasie co trzeci konsument, który wzi?ł udział w badaniu zamierza przeznaczyć minimum 300 zł na zakupy podczas wyprzedaży poświ?tecznych i noworocznych, a kolejne 17% konsumentów na zakupy chce wydać od 200 do 300 zł. Blisko co czwarty respondent odpowiedział, że nie zaplanował jeszcze budżetu do wydania podczas promocji sezonowych.

Podczas promocji Polacy najchętniej kupuj? odzież, obuwie, kosmetyki i elektronikę

Największym zainteresowaniem Polaków podczas promocji i wyprzedaży ciesz? się niezmiennie buty, odzież, kosmetyki oraz elektronika i AGD. W pierwszych trzech kategoriach zakupów dokonuj? przede wszystkim kobiety. Elektronikę i AGD najczęściej kupuj? mężczyźni (71% mężczyzn, 45% kobiet). Patrz?c z punktu widzenia populacyjnego – promocyjne zakupy obuwia i odzieży zdominowane s? przez konsumentów w wieku poniżej 45 lat. Na dalszych miejscach znalazły się artykuły dla dzieci, meble i  wyposażenie wnętrz, sprzęt sportowy, biżuteria i zegarki oraz produkty i usługi zwi?zane z turystyk? i wypoczynkiem.

W okresie atrakcyjnych cenowo promocji, połowa badanych, najczęściej kierowana impulsem w trakcie zakupów, nabywa również inn?, wcześniej nieplanowan? rzecz. Niezależnie czy zakupy s? robione przez internet czy w sklepie stacjonarnym – Polacy skuszeni tym impulsem średnio nabywaj? dodatkowo dwa produkty, których wcześniej nie planowali kupić.

Już 15% konsumentów, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupów promocyjnych zamówiło kilka egzemplarzy tego samego produktu, aby je przymierzyć we własnym domu i porównać pod k?tem odpowiedniego rozmiaru lub koloru, a następnie zwrócić te, które nie spełniły ich oczekiwań. Należy podkreślić, że w 2016 roku takich osób było zaledwie 6%. Trend ten zyskuje z roku na rok na popularności, nie jest jeszcze jednak tak popularny, jak w krajach Europy Zachodniej (np. 25% klientów w kategorii asortymentu odzieży), ale wkrótce będzie stanowił istotne wyzwanie dla sprzedawców m.in. logistyczne –  mówiJan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.  

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Wyprzedaże i promocje – jak zmieniaj? się zwyczaje zakupowe Polaków” powstał na podstawie badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 321 badanych metod? CAWI (ang.  Computer-Assisted Web Interview) w  grudniu 2017 roku. Respondentami badania byli konsumenci cyfrowi, czyli osoby posiadaj?ce praktycznie nieprzerwany dostęp do internetu za pośrednictwem stacjonarnych i mobilnych urz?dzeń. Celem badania było poznanie zachowań konsumentów zwi?zanych z zakupami zrealizowanymi w trakcie trwania promocji, czynników decyduj?cych o wyborze sprzedawcy i zakupie oraz czynności poprzedzaj?cych zakup.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.