Analizy i badania

Ceny na aukcji Global Dairy Trade znów rosną

<p style="text-align: justify;">Dzisiaj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1040 pkt. wobec 1034 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 3 stycznia br. (wzrost o 0,6%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.</p>

>

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+4,9%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 030 t wobec 22 396 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 lutego.  

Wyniki dzisiejszej aukcji nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostow? fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin