Podsumowanie wydarzeń

Centrum Szkoleniowe 2014

<p>Z końcem tego roku zachęcamy do zapoznania się z naszym grafikiem spotkań Centrum Szkoleniowego na kolejny rok.</p>

>

Styczeń :

10.01.2014 : Wypalenie zawodowe – modne hasło czy też prawdziwy problem społeczny?

14.01.2014 : Ochrona marki w Polsce - spotkanie I : ochrona cywilnoprawna

15.01.2014 : Finanse firmy w sytuacji kryzysowej

16.01.2014 : Konkursy i loterie sms – aspekty prawne i podatkowe

17, 24, 31.01.2014 : Szkolenie językowe :   Francuski w księgowości i finansach

21.01.2014 : Mediacje jako sposób na pozas?dowe rozwi?zywanie konfliktów

23.01.2014 : Dobrze sformułowany cel buduje motywację do działania

29.01.2014 : Wykorzystanie wizerunku w materiałach handlowych i promocyjnych w internecie

Luty :

05.02.2014 : Wybrane sporne zagadnienia w podatku od nieruchomości oraz planowane kierunki zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

06.02.2014 : Ochrona marki w Polsce - spotkanie II : ochrona administracyjna

07.02.2014 : Finanse w zarz?dzaniu przedsiębiorstwem

12.02.2014 : Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt niebezpieczny

13.02.2014 : Risque de la responsabilité pénale des gérants et des membres de l’organe de surveillance des sociétés commerciales en Pologne

28.02.2014 : Prospecting – czyli kto jest naszym klientem i jak nawi?zać z nim kontakt?

Marzec :

04.03.2014 : Posiadamy wszystkie zasoby do realizacji swoich celów

05.03.2013 : Próbki i materiały reklamowe na gruncie VAT i CIT

07.03.2014 : Szkolenie językowe : Droit du commerce

11.03.2014 :   Ochrona marki w Polsce - spotkanie III : projektowane zmiany w prawie znaków towarowych.

12.03.2014 : Rozliczanie projektów z dotacj? publiczn?

14.03.2014 : Pocz?tek rozmowy handlowej – nawi?zywanie relacji i badanie potrzeb w sprzedaży produktów i usług technicznych

21.03.2014 :   Emocje w zarz?dzaniu przedsiębiorstwem

25.03.2014 : Tworzenie kampanii informacyjnych

26.03.2014 : Konkursy, loterie sms – aspekty prawne i podatkowe

28.03.2014 : Tworzenie ofert wyróżniaj?cych się na tle konkurencji - praktyczny warsztat budowania oferty i przygotowywania specyfikacji produktu technicznego

28.03.2014 : Szkolenie językowe : Umowy w języku francuskim

Już dziś wpisz wybrane daty do swojego kalendarza.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin