Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour przystąpił do partnerstwa na rzecz SDGs

<p style="text-align: justify;">6 grudnia podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju Carrefour Polska dołączył do Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowano również przewodnik dla firm „SDGs w Praktyce”, którego partnerem branżowym jest Carrefour.</p>

>

Carrefour Polska od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wpisuj? się w  realizację SDGs. Doł?czenie sieci handlowej do partnerstwa na rzecz realizacji celów wynika więc z konsekwentnego prowadzenia strategii firmy. Kartę partnerstwa w imieniu firmy podpisał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Wraz z Carrefour do inicjatywy przyst?pili także przedstawiciele innych branż, m.in.: finansowej, energetycznej, budowlanej, odpadowej, a także organizacje pozarz?dowe wspieraj?ce środowiska biznesowe.

–  Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs), a przede wszystkim wynikaj?ce z ich realizacji konkretne działania, s? istotne dla sieci wielkiej dystrybucji. Stanowi? one duże wyzwanie dla całej branży, ale także stwarzaj? wiele szans do wdrażania ciekawych, innowacyjnych rozwi?zań  – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. –  Przystępuj?c do „Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” mamy nadzieję, że wspólnie z innymi partnerami skutecznie przyczynimy się do   realizacji ważnych inicjatyw społecznych. Działania Carrefour, takie jak np. SENS (Uproszczony System Znakowania Wartości? Odżywcz?), s? dobrym   przykładem jak efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju  – dodał Robert Noceń.

Spośród wielu działań realizowanych przez Carrefour, które wpisuj? się w realizację 17 celów, uczestnicy konferencji odbywaj?cej się w Ministerstwie Rozwoju dowiedzieli się więcej o dwóch projektach Carrefour.

Pierwszym z nich była najnowsza inicjatywa firmy – innowacyjny  system SENS  (Uproszczony System Znakowania Wartości? Odżywcz?). Umożliwia on klientom Carrefour łatwiejsze komponowanie zdrowej, zbilansowanej diety, co jednocześnie przyczynia się do realizacji  celu nr 3 –   „Dobre Zdrowie i Jakość Życia”. SENS to system czytelnych grafik, które umieszczone s? z przodu opakowania produktu i informuj? konsumentów o  wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.

Drugi z przybliżonych projektów to program  „STOP Marnotrawstwu”,  który przyczynia się do realizacji jednego z SDGs:  nr 12 – „Odpowiedzialna konsumpcja i  produkcja”.  Głównym założeniem programu jest walka z  codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy i  promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów Carrefour. W  ramach programu sieć m.in. przekazuje żywność Federacji Polskich Banków Żywności,   stosuje odnawialne źródła energii i proekologiczne rozwi?zania technologiczne w  sklepach, gospodaruje odpadami BIO, przekazuj?c je do lokalnych kompostowni, edukuje klientów, szkoli dostawców i  realizuje dla nich m.in. kampanię Autodiagnostyk.

Warto wspomnieć, że informacja o systemie SENS znalazła się również w przewodniku „SGDs w Praktyce” przygotowanym przed CSR Consulting, który powstał w partnerstwie

z  Carrefour Polska i po raz pierwszy został zaprezentowany podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju. W ramach przygotowań do pracy nad przewodnikiem w czerwcu 2017 roku w  Centrum Smak Kariery Carrefour zorganizowano spotkanie przedstawicieli sektora spożywczego, którzy wspólnie wypracowywali rekomendacje dla branży. Wnioski sformułowane podczas spotkania były nie tylko inspiracj? dla uczestników, ale też zostały wykorzystane w przewodniku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals  – SDGs) to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie (tzw. Agenda 2030). 17 SDGs ma swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska zobowi?zała się – razem z pozostałymi  państwami członkowskimi ONZ – zrealizować je do 2030 roku.  Wykaz szczegółowy SDGs dostępny  tutaj:  http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/04/sdgs_opis.pdf

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, światowy lider i referencyjna sieć branży detalicznej, posiada ponad 12 000 sklepów i e-sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour jest multilokaln?, multiformatow? i omnikanałow? grup? handlow?, zatrudniaj?c? ponad 384 000 osób na całym świecie i generuj?c? sprzedaż w wysokości 103,7 miliarda euro w 2016 roku. Każdego dnia 13 milionów klientów na całym świecie odwiedza sklepy Carrefour, których wyróżnikiem jest jakość i zaangażowanie w zrównoważony handel.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour przystąpił do partnerstwa na rzecz SDGs

<p style="text-align: justify;">6 grudnia podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju Carrefour Polska dołączył do Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowano również przewodnik dla firm „SDGs w Praktyce”, którego partnerem branżowym jest Carrefour.</p>

>

Carrefour Polska od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wpisuj? się w  realizację SDGs. Doł?czenie sieci handlowej do partnerstwa na rzecz realizacji celów wynika więc z konsekwentnego prowadzenia strategii firmy. Kartę partnerstwa w imieniu firmy podpisał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Wraz z Carrefour do inicjatywy przyst?pili także przedstawiciele innych branż, m.in.: finansowej, energetycznej, budowlanej, odpadowej, a także organizacje pozarz?dowe wspieraj?ce środowiska biznesowe.

–  Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs), a przede wszystkim wynikaj?ce z ich realizacji konkretne działania, s? istotne dla sieci wielkiej dystrybucji. Stanowi? one duże wyzwanie dla całej branży, ale także stwarzaj? wiele szans do wdrażania ciekawych, innowacyjnych rozwi?zań  – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. –  Przystępuj?c do „Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” mamy nadzieję, że wspólnie z innymi partnerami skutecznie przyczynimy się do   realizacji ważnych inicjatyw społecznych. Działania Carrefour, takie jak np. SENS (Uproszczony System Znakowania Wartości? Odżywcz?), s? dobrym   przykładem jak efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju  – dodał Robert Noceń.

Spośród wielu działań realizowanych przez Carrefour, które wpisuj? się w realizację 17 celów, uczestnicy konferencji odbywaj?cej się w Ministerstwie Rozwoju dowiedzieli się więcej o dwóch projektach Carrefour.

Pierwszym z nich była najnowsza inicjatywa firmy – innowacyjny  system SENS  (Uproszczony System Znakowania Wartości? Odżywcz?). Umożliwia on klientom Carrefour łatwiejsze komponowanie zdrowej, zbilansowanej diety, co jednocześnie przyczynia się do realizacji  celu nr 3 –   „Dobre Zdrowie i Jakość Życia”. SENS to system czytelnych grafik, które umieszczone s? z przodu opakowania produktu i informuj? konsumentów o  wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.

Drugi z przybliżonych projektów to program  „STOP Marnotrawstwu”,  który przyczynia się do realizacji jednego z SDGs:  nr 12 – „Odpowiedzialna konsumpcja i  produkcja”.  Głównym założeniem programu jest walka z  codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy i  promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów Carrefour. W  ramach programu sieć m.in. przekazuje żywność Federacji Polskich Banków Żywności,   stosuje odnawialne źródła energii i proekologiczne rozwi?zania technologiczne w  sklepach, gospodaruje odpadami BIO, przekazuj?c je do lokalnych kompostowni, edukuje klientów, szkoli dostawców i  realizuje dla nich m.in. kampanię Autodiagnostyk.

Warto wspomnieć, że informacja o systemie SENS znalazła się również w przewodniku „SGDs w Praktyce” przygotowanym przed CSR Consulting, który powstał w partnerstwie

z  Carrefour Polska i po raz pierwszy został zaprezentowany podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju. W ramach przygotowań do pracy nad przewodnikiem w czerwcu 2017 roku w  Centrum Smak Kariery Carrefour zorganizowano spotkanie przedstawicieli sektora spożywczego, którzy wspólnie wypracowywali rekomendacje dla branży. Wnioski sformułowane podczas spotkania były nie tylko inspiracj? dla uczestników, ale też zostały wykorzystane w przewodniku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals  – SDGs) to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie (tzw. Agenda 2030). 17 SDGs ma swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska zobowi?zała się – razem z pozostałymi  państwami członkowskimi ONZ – zrealizować je do 2030 roku.  Wykaz szczegółowy SDGs dostępny  tutaj:  http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/04/sdgs_opis.pdf

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, światowy lider i referencyjna sieć branży detalicznej, posiada ponad 12 000 sklepów i e-sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour jest multilokaln?, multiformatow? i omnikanałow? grup? handlow?, zatrudniaj?c? ponad 384 000 osób na całym świecie i generuj?c? sprzedaż w wysokości 103,7 miliarda euro w 2016 roku. Każdego dnia 13 milionów klientów na całym świecie odwiedza sklepy Carrefour, których wyróżnikiem jest jakość i zaangażowanie w zrównoważony handel.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin