Analizy i badania

Brexit – praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców z Polski i Wielkiej Brytanii

<p style="text-align: justify;">Brexit jest niewątpliwe jednym z najważniejszych wydarzeń tworzących współczesną historię Europy, w tym przede wszystkim Wielkiej Brytanii, której obywateli czeka w związku z tym długi okres niepewności.</p>

>

Niezależnie od skali prowadzonej działalności, zarówno przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii działaj?cych w Polsce, polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, czy też duże międzynarodowe struktury biznesowe, zaangażowane w wielu jurysdykcjach UE, czeka wiele zmian i będ? oni potrzebowali odpowiedniego wsparcia w dostosowaniu się do rzeczywistości po Brexicie.

Ostateczna ocena prawna będzie w pierwszym rzędzie zależeć od warunków rozstania, jakie zostan? wynegocjowane między Wielk? Brytani? a UE. Jedno jest pewne - Brexit nie będzie procesem ani łatwym ani krótkotrwałym, wymagaj?cym rozważenia skomplikowanych kwestii prawnych zwi?zanych z wieloma w?tpliwościami i zagrożeniami.

Kancelaria Taylor Wessing przygotowała opracowanie poruszaj?ce prawne aspekty Brexitu w zakresie: sporów s?dowych, własności intelektualnej, ochrony danych, finansów, nieruchomości, prawa spółek i prawa pracy. Publikacja wskazuje warte rozważenia kwestie pobrexitowej rzeczywistości biznesowej.

Brexit – praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców z Polski i Wielkiej Brytanii >>>

***

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie.
W naszej pracy kierujemy się innowacyjnym podejściem do spraw naszych klientów wspieraj?c ich tym samym w osi?ganiu sukcesów biznesowych.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości, co pozwoliło nam na rozwój wiedzy i posiadanie pozycji lidera rynku w zakresie:

• Technology, Media & Communications
• e-Commerce
• Private Wealth
• Energy

Wspieramy naszych klientów wszędzie tam, gdzie prowadz? działalność gospodarcz?. W 33 biurach na całym świecie ł?czymy ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

Do pobrania

Download BREXIT_Taylor-Wesing.pdf  (PDF • 637 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin