Analizy i badania

Brak obniżki ratingu będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4120 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek miało miejsce przejściowe umocnienie złotego, gdyż wysoki kurs EURPLN zachęcał inwestorów do zakupów polskiej waluty. W efekcie kurs EURPLN spadł do poziomu nieznacznie powyżej 4,40. Niemniej jednak podwyższona niepewność na rynku zwi?zana z pi?tkow? decyzj? Moody`s dotycz?c? polskiego ratingu oddziaływała w kierunku osłabienia złotego. W konsekwencji kurs EURPLN późnym popołudniem powrócił do poziomu ok. 4,42, wokół którego oscylował do czwartku. W pi?tek rano złoty się umacniał, gdyż rynek w coraz większym stopniu dyskontował utrzymanie przez Moody’s ratingu Polski na niezmienionym poziomie. W konsekwencji do południa kurs EURPLN spadł poniżej poziomu 4,40. Po południu nast?piła nieznaczna korekta wspierana przez wyższe od oczekiwań odczyty z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), w wyniku której doszło do osłabienia złotego.

Decyzja Moody’s o pozostawieniu ratingu Polski na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu jego perspektywy ze stabilnej do negatywnej (patrz powyżej) została ogłoszona po zamknięciu rynków europejskich i w USA. Oczekujemy, że decyzja ta będzie w najbliższych dniach oddziaływać w kierunku wyraźnego umocnienia złotego, którego pi?tkowy kurs w znacznym stopniu uwzględniał scenariusz obniżki ratingu.

W tym tygodniu ważnym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC. Będzie ona w naszej ocenie oddziaływała w kierunku jego podwyższonej zmienności. Uważamy, że liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeksy Philadelphia FED i NY Empire State) pozostan? w cieniu środowej publikacji Minutes. W konsekwencji ich sumaryczny wpływ na kurs polskiej waluty będzie ograniczony. Do osłabienia złotego mog? przyczynić się czwartkowe, krajowe odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Brak obniżki ratingu będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4120 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek miało miejsce przejściowe umocnienie złotego, gdyż wysoki kurs EURPLN zachęcał inwestorów do zakupów polskiej waluty. W efekcie kurs EURPLN spadł do poziomu nieznacznie powyżej 4,40. Niemniej jednak podwyższona niepewność na rynku zwi?zana z pi?tkow? decyzj? Moody`s dotycz?c? polskiego ratingu oddziaływała w kierunku osłabienia złotego. W konsekwencji kurs EURPLN późnym popołudniem powrócił do poziomu ok. 4,42, wokół którego oscylował do czwartku. W pi?tek rano złoty się umacniał, gdyż rynek w coraz większym stopniu dyskontował utrzymanie przez Moody’s ratingu Polski na niezmienionym poziomie. W konsekwencji do południa kurs EURPLN spadł poniżej poziomu 4,40. Po południu nast?piła nieznaczna korekta wspierana przez wyższe od oczekiwań odczyty z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), w wyniku której doszło do osłabienia złotego.

Decyzja Moody’s o pozostawieniu ratingu Polski na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu jego perspektywy ze stabilnej do negatywnej (patrz powyżej) została ogłoszona po zamknięciu rynków europejskich i w USA. Oczekujemy, że decyzja ta będzie w najbliższych dniach oddziaływać w kierunku wyraźnego umocnienia złotego, którego pi?tkowy kurs w znacznym stopniu uwzględniał scenariusz obniżki ratingu.

W tym tygodniu ważnym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC. Będzie ona w naszej ocenie oddziaływała w kierunku jego podwyższonej zmienności. Uważamy, że liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeksy Philadelphia FED i NY Empire State) pozostan? w cieniu środowej publikacji Minutes. W konsekwencji ich sumaryczny wpływ na kurs polskiej waluty będzie ograniczony. Do osłabienia złotego mog? przyczynić się czwartkowe, krajowe odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin