Aktualności firm stowarzyszonych

BALAJCZA tłumaczyła symultanicznie na Polsko-Brytyjskim Forum Naukowym

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">BALAJCZA tłumaczyła symultanicznie na Polsko-Brytyjskim Forum Naukowym (UK-Poland Science Forum) organizowanym przy współpracy Ambasady Wielkiej Brytanii i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie odbyło się w dniach 13 i 14 września w Warszawie.</span></span></span></p>

>

Forum poświęcone było współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, centrów transferu technologii oraz instytucji wspieraj?cych rozwój lub odpowiedzialnych za wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwi?zań w Polsce i Wielkiej Brytanii. Spotkanie było okazj? do pokazania, jak wiele już udało się osi?gn?ć w wyniku polsko-brytyjskiej współpracy w dziedzinie nauki i innowacji. Zapocz?tkowało również rozwój nowych form, obszarów oraz metod współpracy.

Forum stanowiło główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI). Inicjatywa ta została zapocz?tkowana w grudniu ubiegłego roku przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Premier Teresę May jako jedno z ustaleń dwustronnych konsultacji międzyrz?dowych maj?cych na celu dalsze wzmocnienie współpracy między Polsk? a Wielk? Brytani?, również w dziedzinie nauki i innowacji. W Forum uczestniczyli przedstawiciele świata nauki z obydwu krajów. Poruszane tematy dotyczyły współpracy m.in. w zakresie nauki, innowacji i budowania przyjaznych ekosystemów zarówno dziś jak i w przyszłości.

W razie zapotrzebowania na jakiekolwiek usługi tłumaczeniowe, prosimy o kontakt mailowy: balajcza(@)balajcza.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin