Analizy i badania

AccorHotels i Orbis są #HeForShe

<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">AccorHotels - i tym samym Grupa Orbis, jest jedną z 10 firm z całego świata - wybranych do czynnego udziału w kampanii #HeForShe. Celem akcji jest zaangażowanie mężczyzn do osiągnięcia poprawy sytuacji kobiet i aktywnego działania na rzecz równości płci. Twarzą kampanii jest aktorka Emma Watson.</span></h1>

>

W Grupie Orbis, 40% dyrektorów hoteli to kobiety

Poprzez uczestnictwo w kampanii #HeForShe, Orbis i AccorHotels zobowi?zuj? się, wraz z 9 innymi przedsiębiorstwami, 10 uniwersytetami i rz?dami 10 państw - wybranymi przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych  ?  UN Women   ?, do osi?gnięcia celów wyznaczonych na 2017 rok.

 ?  Różnorodne zespoły osi?gaj? po prostu lepsze wyniki i dostarczaj? więcej innowacji i kreatywności. I w tym właśnie tkwi siła różnorodności. W zwi?zku z tym, jestem przeświadczony, iż wspieranie kobiet w realizacji kariery zawodowej jest również obowi?zkiem każdego mężczyzny.   Dlatego też jestem #HeForShe !   Oczekuję od Was nie tylko doł?czenia do kampanii #HeForShe, ale chcę, aby każdy promował różnorodność, zaczynaj?c od zrozumienia sytuacji kobiet.   ? - oświadczył Gilles Clavie, Prezes Zarz?du i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

#HeforShe

8 marca, w Dniu Kobiet, Grupa Hotelowa Orbis opublikowała spot w ramach kampanii #HeForShe (link: https://youtu.be/Bz-jkfHHuVk ) przedstawiaj?cy wartości, jakimi kieruje się 5 mężczyzn pracuj?cych w Grupie Orbis na różnych stanowiskach i w różnych krajach. Dodatkowo spółka przygotowała serię wywiadów z wybranymi pracownicami Grupy, które sukcesywnie będ? pojawiać się na stronie firmowej.

Cele Grupy Hotelowej Orbis na koniec 2017 roku  :

 ?   Zrozumienie i zapewnienie zaangażowania pracowników płci męskiej w kampanię #HeForShe :

  • Cel  : 2  000 pracowników płci męskiej zaangażowanych w kampanię #HeForShe  ;
  • Zaproszenie mężczyzn do korporacyjnej sieci kobiet Women At AccorHotels Generation (WAAG) i osi?gnięcie wskaźnika 35% mężczyzn wśród członków sieci WAAG na koniec 2017 roku.

 ?   D?żenie do parytetu wynagrodzeń i reprezentacji kobiet  :

  • Utrzymanie wskaźnika 40% dyrektorów hoteli reprezentowanych przez kobiety  ;
  • Utrzymanie wysokiego udziału kobiet w kadrze menadżerskiej Orbis S.A. (aktualnie, 60% menadżerów w siedzibie Orbis S.A. to kobiety)  ;
  • D?żenie do większego udziału kobiet w kadrze zarz?dzaj?cej spółki Orbis S.A.

 ?   Pogłębianie naszej wiedzy o ewolucji  ?  ideału pracownika   ? oraz zmieniaj?cej się branży hotelarskiej.

  • Udział kobiet wśród gości grupy AccorHotels wzrósł znacz?co z 26% w 2000 roku do ponad 34% na koniec 2013 i stał się prawdziwym wyzwaniem, gdyż branża hotelarska była dotychczas w głównej mierze zarz?dzana przez mężczyzn.

Grupa Orbis wspiera kobiety

Skuteczne działania poprzez sieć Women At AccorHotels Generation (WAAG)

Sieć WAAG zrzesza kobiety pracuj?ce w Grupie Orbis i AccorHotels w Polsce i w całym regionie Orbisu. W Grupie Orbis, 40% dyrektorów hoteli to kobiety, co stanowi najwyższy wskaźnik w całej, ogólnoświatowej społeczności AccorHotels.  ?  Celem sieci WAAG jest zwiększenie kompetencji przywódczych, zbudowanie większego komfortu pracy oraz wzajemna inspiracja.   ? – wyjaśnia Katarzyna Nowak, liderka WAAG Polska i Europa Wschodnia w Grupie Hotelowej Orbis. Wokół tych celów została zbudowana propozycja warsztatów, spotkań i programu mentoringowego w Grupie Orbis – dodaje Nowak.

***

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wył?cznym licencjodawc? marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

AccorHotels to grupa hotelowa, któr? jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne zobowi?zanie do serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 700 hotelach AccorHotels troszczy się o tysi?ce gości w 92 krajach. AccorHotels jest wiod?cym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim klientom, partnerom oraz pracownikom:

- doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest);

- szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantuj?cych pełn? ofertę - od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1);

- potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;

- zobowi?zania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.

Akcje Accor SA s? notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY)

Partnerem strategicznym Orbisu jest

Orbis SA Kontakt

Katarzyna Gronek
T. +48 22  829 38 03  
Katarzyna.gronek@accor.com

Informacje o Grupie Hotelowej Orbis:
www.orbis.pl i Facebook\GrupaOrbis

Zarezerwuj pokój w hotelu:
www.accorhotels.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin