Podsumowanie wydarzeń

5 czerwca przypnij zieloną wstążkę #dlaplanety Światowy Dzień Środowiska

<p style="text-align: justify;" align="justify">Czy nasze codzienne decyzje mogą mieć wpływ na stan środowiska naturalnego? Tak, a na początek wystarczą niewielkie zmiany w nawykach, takie jak segregowanie odpadów czy korzystanie ze sztućców wielorazowego użytku. To ważne w obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia plastikiem. W podjęciu konkretnych zobowiązań pomoże formularz dostępny od 5 czerwca br. na stronie internetowej DlaPlanety.pl</p>

>

Ekologiczne zobowi?zania to jeden z elementów kampanii „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, która zostanie zainaugurowana 5 czerwca 2018 r., w Światowym Dniu Środowiska odbywaj?cym się pod hasłem #BeatPlasticPollution, a w Polsce także #DlaPlanety. W tym dniu na zielono zostan? podświetlone m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz most Śl?sko-D?browski w Warszawie, a osoby wspieraj?ce akcję przypn? sobie specjalne zielone wst?żki.  

Kampania „Zielona Wst?żka #DlaPlanety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizuj?ce w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.  

W Polsce recyklingowi poddawane jest mniej niż 30% plastikowych odpadów, a 40% z nich trafia na wysypiska. Tymczasem to, w jaki sposób obchodzimy się z plastikiem po jego zużyciu, ma wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i na nas samych. Najlepszym dowodem na konieczność zmian jest odkrycie ponad 3 tysięcy sztuk odpadów – w tym plastikowych torebek jednorazowych – na dnie najgłębiej położonego obszaru oceanu, Rowu Mariańskiego. Problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Każdy może się wł?czyć w te działania.  

Co można zrobić #DlaPlanety?

Od 5 czerwca każdy będzie mógł podj?ć ekologiczne zobowi?zanie na stronie internetowej DlaPlanety.pl. Pojawi? się tam propozycje prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko, takich jak wybieranie naczyń wielorazowego użytku zamiast jednorazowych talerzy i kubków. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia ekopostanowień będ? również zbierać animatorzy rozdaj?cy zielone wst?żki w wybranych miejscach w Warszawie. Przypięcie takiej wst?żki to znak zaangażowania w akcję i będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych.  

Z okazji Światowego Dnia Środowiska zielone podświetlenie zyskaj? budynki wielu polskich miast, m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku. Odbywać się będ? również ekologiczne pikniki i targi, a w Warszawie 5  czerwca będzie miała miejsce debata o problemach i wyzwaniach zwi?zanych z ochron? środowiska, w której wezm? udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarz?dowych, świata nauki oraz przedsiębiorców.  

Zaproszenie do udziału w kampanii przyjęło również wielu partnerów, którzy tego dnia będ? organizować wśród swoich klientów i pracowników zwi?zane z ni? wydarzenia, takie jak akcje edukacyjne czy konkursy. Dzięki temu przesłanie Światowego Dnia Środowiska ma szansę dotrzeć do różnorodnej grupy odbiorców.  

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i ł?czy miliony ludzi, którzy troszcz? się o losy naszej planety. Tegoroczny motyw przewodni #BeatPlasticPollution zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych i sposoby, by temu przeciwdziałać. Każda osoba, która w codziennym życiu stara się ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem, wspiera zmiany na poziomie globalnym i przyczynia się do realizacji postulatów zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  

Akcję „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, objęt? honorowym patronatem pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, tworz?:  

Kampanię „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, objęt? honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, tworz?:  

Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Współorganizator: Urz?d Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy Strategiczni: Zwi?zek Pracodawców Przemysłu Opakowań I Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK, Synthos

Partnerzy Główni: Coca-Cola Poland Services, McDonald’s, Nestlé

Partnerzy Instytucjonalni:   Bielsko-Biała, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Wałbrzych, Włocławek, Zielona Góra,

Partnerzy: Bank Zachodni WBK, Biedronka, CEC, Coca-Cola HBC, Constans PR, Carrefour, Deloitte, DPD, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Veolia Polska, Konfederacja Lewiatan, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Plastics Europe, Polpharma, Samsung, Signify, Skanska,   Ströer, SUEZ, Vivenge  

Kontakt dla mediów:

Constans PR, Karolina Orzeł: tel. 22 401 09 92

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Podsumowanie wydarzeń

5 czerwca przypnij zieloną wstążkę #dlaplanety Światowy Dzień Środowiska

<p style="text-align: justify;" align="justify">Czy nasze codzienne decyzje mogą mieć wpływ na stan środowiska naturalnego? Tak, a na początek wystarczą niewielkie zmiany w nawykach, takie jak segregowanie odpadów czy korzystanie ze sztućców wielorazowego użytku. To ważne w obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia plastikiem. W podjęciu konkretnych zobowiązań pomoże formularz dostępny od 5 czerwca br. na stronie internetowej DlaPlanety.pl</p>

>

Ekologiczne zobowi?zania to jeden z elementów kampanii „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, która zostanie zainaugurowana 5 czerwca 2018 r., w Światowym Dniu Środowiska odbywaj?cym się pod hasłem #BeatPlasticPollution, a w Polsce także #DlaPlanety. W tym dniu na zielono zostan? podświetlone m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz most Śl?sko-D?browski w Warszawie, a osoby wspieraj?ce akcję przypn? sobie specjalne zielone wst?żki.  

Kampania „Zielona Wst?żka #DlaPlanety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizuj?ce w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.  

W Polsce recyklingowi poddawane jest mniej niż 30% plastikowych odpadów, a 40% z nich trafia na wysypiska. Tymczasem to, w jaki sposób obchodzimy się z plastikiem po jego zużyciu, ma wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i na nas samych. Najlepszym dowodem na konieczność zmian jest odkrycie ponad 3 tysięcy sztuk odpadów – w tym plastikowych torebek jednorazowych – na dnie najgłębiej położonego obszaru oceanu, Rowu Mariańskiego. Problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Każdy może się wł?czyć w te działania.  

Co można zrobić #DlaPlanety?

Od 5 czerwca każdy będzie mógł podj?ć ekologiczne zobowi?zanie na stronie internetowej DlaPlanety.pl. Pojawi? się tam propozycje prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko, takich jak wybieranie naczyń wielorazowego użytku zamiast jednorazowych talerzy i kubków. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia ekopostanowień będ? również zbierać animatorzy rozdaj?cy zielone wst?żki w wybranych miejscach w Warszawie. Przypięcie takiej wst?żki to znak zaangażowania w akcję i będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych.  

Z okazji Światowego Dnia Środowiska zielone podświetlenie zyskaj? budynki wielu polskich miast, m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku. Odbywać się będ? również ekologiczne pikniki i targi, a w Warszawie 5  czerwca będzie miała miejsce debata o problemach i wyzwaniach zwi?zanych z ochron? środowiska, w której wezm? udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarz?dowych, świata nauki oraz przedsiębiorców.  

Zaproszenie do udziału w kampanii przyjęło również wielu partnerów, którzy tego dnia będ? organizować wśród swoich klientów i pracowników zwi?zane z ni? wydarzenia, takie jak akcje edukacyjne czy konkursy. Dzięki temu przesłanie Światowego Dnia Środowiska ma szansę dotrzeć do różnorodnej grupy odbiorców.  

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i ł?czy miliony ludzi, którzy troszcz? się o losy naszej planety. Tegoroczny motyw przewodni #BeatPlasticPollution zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych i sposoby, by temu przeciwdziałać. Każda osoba, która w codziennym życiu stara się ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem, wspiera zmiany na poziomie globalnym i przyczynia się do realizacji postulatów zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  

Akcję „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, objęt? honorowym patronatem pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, tworz?:  

Kampanię „Zielona Wst?żka #DlaPlanety”, objęt? honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, tworz?:  

Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Współorganizator: Urz?d Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy Strategiczni: Zwi?zek Pracodawców Przemysłu Opakowań I Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK, Synthos

Partnerzy Główni: Coca-Cola Poland Services, McDonald’s, Nestlé

Partnerzy Instytucjonalni:   Bielsko-Biała, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Wałbrzych, Włocławek, Zielona Góra,

Partnerzy: Bank Zachodni WBK, Biedronka, CEC, Coca-Cola HBC, Constans PR, Carrefour, Deloitte, DPD, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Veolia Polska, Konfederacja Lewiatan, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Plastics Europe, Polpharma, Samsung, Signify, Skanska,   Ströer, SUEZ, Vivenge  

Kontakt dla mediów:

Constans PR, Karolina Orzeł: tel. 22 401 09 92

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.