Analizy i badania

4 pytania, które warto zadać firmie specjalizującej się w rekrutacjach IT

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Ze względu na trudności w dotarciu do kandydatów, rekrutacje IT to aktualnie jedne z najbardziej wymagających na rynku. Dużym wyzwaniem dla firm poszukujących pracowników IT jest wybór dostawcy, który efektywnie wesprze dział HR w realizacji rekrutacji. Oto 4 pytania, które zdaniem eksperta IT LeasingTeam, warto zadać zlecając rekrutacje IT ekspertom.</strong></span></span></p>

>

W zwi?zku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników IT, na rynku powstaje obecnie coraz więcej firm specjalizuj?cych się w rekrutacjach w tym obszarze. Wybór odpowiedniego partnera, który pomoże w pozyskaniu najlepszych specjalistów na rynku, nie jest zadaniem łatwym. Dyrektorzy i menedżerowie ds. HR, odpowiedzialni za wybór dostawcy, maj? wiele w?tpliwości i przed podjęciem ostatecznej decyzji często zastanawiaj? się, którego dostawcę spośród setek dostępnych na rynku wybrać, czy spełni stawiane mu wymagania, czy będzie w stanie zrekrutować kandydatów w wyznaczonym terminie i czy współpraca z nim będzie układała się pomyślnie. Niestety, odpowiedzi na większość z powyższych pytań firma prawdopodobnie pozna dopiero w pierwszych miesi?cach współpracy. Żeby podj?ć świadom? decyzję o wyborze dostawcy warto zadać mu 4 pytania.  

1. Jakich obszarów dotyczy specjalizacja firmy?  

Najważniejszym kryterium wyboru dostawcy jest jego specjalizacja. Obecnie na rynku jest wiele firm, które specjalizuj? się w rekrutacji IT. Warto jednak sprawdzić, w jakich dokładnie obszarach i czy pokrywaj? się one z działalności? i aktualnymi potrzebami firmy, która poszukuje wsparcia w obszarze rekrutacji IT. W tej chwili nie wystarczy specjalizować się tylko w rekrutacjach IT. W firmie powinni pracować konsultanci doskonale znaj?cy najbardziej poż?dane przez pracodawców technologie takie jak Java, PHP, iOS, Android.  

Dzięki wiedzy na temat danej technologii i doświadczeniu w prowadzeniu podobnych projektów, wyspecjalizowani rekruterzy IT s? w stanie szybciej dotrzeć do ciekawych kandydatów, przedstawić im ofertę klienta i w przypadku zainteresowania propozycj?, zaangażować ich do procesu rekrutacji.W ten sposób realizacja projektu ulega znacznemu skróceniu na czym zależy zarówno klientowi, jak i dostawcy – komentuje Marek Mrozowski, Kierownik Działu Rekrutacji IT w IT LeasingTeamWarto również dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania odnośnie terminów, żeby dowiedzieć się czy konsultanci pracuj?cy w wybranej firmie rekrutacyjnej będ? w stanie zrekrutować odpowiednie osoby w wyznaczonym czasie – dodaje ekspert.  

2. Jak wygl?da proces oceny kandydatów?  

Warto dowiedzieć się według jakich metod pracuje firma, z któr? klient planuje podj?ć współpracę. W przypadku rekrutacji IT niezwykle istotny jest proces oceny kandydatów. Najważniejsze jest, żeby klient i dostawca stworzyli wspólne kryteria oceny kandydatów, ponieważ znacznie ułatwi to pracę obu stronom. Stworzenie wspólnego systemu oceny jest raczej indywidualn? kwesti?. Każdy ma swoje kryteria, dlatego dobry dostawca na pewno ustali z klientem i dokładnie dowie się na czym mu najbardziej zależy i jakie ma oczekiwania względem kandydatów. Na pewno im bardziej dociekliwy dostawca, tym lepiej zrozumie potrzeby klienta i w efekcie bardziej trafnie dobierze do jego zespołu odpowiednich kandydatów. Duże znaczenie będ? też miały wzajemne relacje klient-dostawca i to jak od samego pocz?tku rozmów będzie przebiegała komunikacja między nimi. Możliwe, że nić porozumienia zostanie nawi?zana już na pierwszym spotkaniu, dzięki czemu łatwiejsza będzie wymiana informacji i uwag pomiędzy stronami również w kolejnych etapach współpracy.  

3. Jakie s? oczekiwania kandydatów i bież?ce trendy na rynku pracy w IT?  

Kandydaci, a zwłaszcza ci pracuj?cy w branży IT, mog? przebierać w setkach ofert i to nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, gdzie nasi informatycy s? bardzo cenieni. Nic więc dziwnego, że specjaliści IT maj? coraz większe oczekiwania wobec warunków oferowanych przez potencjalnych, przyszłych pracodawców. Wyższe wynagrodzenie nie jest już najważniejszym kryterium przy zmianie pracy. Dużo większ? uwagę kandydaci zwracaj? na dodatkowe udogodnienia jak elastyczny czas pracy czy możliwość pracy zdalnej. Takie benefity jak karta multisport czy pakiet medyczny s? już aktualnie pewnego rodzaju standardem.  

Pracodawcy próbuj? zachęcić pracowników do pracy w swojej firmie na wszelkie możliwe sposoby, dlatego szukaj? benefitów, które wyróżni? ich ogłoszenie na tle konkurencji. Organizacja maratonów projektowania dla programistów czyli tzw. hackathonu, 2 do 4 dni w miesi?cu na prowadzenie własnych projektów, nagrody za zdanie certyfikatu, darmowe kupony na lunch w pracy, nieograniczona możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca na świecie czy sponsorowanie wypraw/ekspedycji to tylko niektóre z licznych zachęt – wylicza Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

Obecny rynek pracy jest rynkiem kandydata i nie zapowiada się, aby ten trend uległ zmianie. O najlepszych specjalistów walcz? wszystkie firmy, również największe brandy, które dzięki znanej marce maj? pewn? przewagę nad mniejszymi graczami. Mimo, że zainteresowanie ofertami gigantów IT, dzięki silnemu Employer Brandingowi jest większe, proces rekrutacyjny trwa zwykle dłużej, ponieważ składa się z kilku etapów i niewielu kandydatów spełnia stawiane im wymagania. Po drugie, często międzynarodowe firmy IT maj? w Polsce centra usług wspólnych lub centra kompetencyjne, które zajmuj? się utrzymaniem lub wsparciem systemu, co nie zawsze jest tak interesuj?ce dla specjalistów IT.  

Kolejnym trendem w branży IT jest wzrost wynagrodzeń. W ci?gu ostatnich 2-3 lat pensje specjalistów IT poszły znacz?co w górę – nawet o 20%. Przykładem mog? być wynagrodzenia programistów Java, którzy s? teraz bardzo poż?dani wśród pracodawców. Jeszcze 2 lata temu starszy specjalista zarabiał od 10.000 do12.000 zł brutto przy umowie o pracę, podczas gdy obecnie zarabia minimum 12.000 –14.000 zł brutto. S? jeszcze niezależni eksperci, którzy pracuj? na zasadach kontraktu, wspieraj?c klientów przy określonych, często bardzo wymagaj?cych projektach. Ich zarobki sięgaj? nawet 20.000 zł brutto.  

O wysokości zarobków nie zawsze decyduje wielkość firmy czy fakt, że jest to zagraniczna, duża korporacja. Często mniejsze firmy, przez wzgl?d na krótszy proces decyzyjny, szybciej dopasowuj? się do rynku i podnosz? zarobki specjalistów – twierdzi Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

4. Jakie s? oczekiwania dostawcy wobec klienta?  

A jakie s? oczekiwania drugiej strony? O to również warto zapytać w trakcie prowadzenia rozmów z firm? rekrutacyjn?. Im lepiej sprecyzowane warunki współpracy i im szybszy przepływ informacji i znajomość metod pracy dostawcy i vice versa, tym lepiej będ? układały się wzajemne relacje. Dostawcom przede wszystkim zależy na dobrej komunikacji z klientem. Bardzo ważne jest, żeby szybko pozyskać wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu rekrutacji. A im bardziej precyzyjny opis stanowiska tym większe szanse na dostarczenie spełniaj?cego kryteria kandydata. Żeby rekrutacja się nie przedłużała, klient powinien sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny również po swojej stronie, ponieważ im dłuższy czas rekrutacji tym mniejsza szansa na jej powodzenie.  

Jeśli specjaliści IT długo nie otrzymuj? od klienta odpowiedzi odnośnie wyników rekrutacji, bardzo szybko się zniechęcaj?. Zdarza się, że kiedy rekruter w końcu skontaktuje się z kandydatem i powiadomi go o pozytywnej decyzji klienta, dowiaduje się, że on już dawno przyj?ł inn? ofertę. Dobry dostawca powinien utrzymywać stały kontakt z kandydatem, podtrzymywać jego motywację i na bież?co informować o statusie procesu rekrutacji uważa Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

Wybór agencji specjalizuj?cej się w rekrutacji IT nie jest łatwy, dlatego jeżeli firma nie jest przekonana do jednej z nich, zawsze może rozważyć wybór kilku dostawców. Po sprawdzeniu jak przebiega współpraca z kilkoma agencjami rekrutacyjnymi, a także po efektach ich pracy, będzie mógł wybrać najlepsz? z nich.

***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 12 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz w transgranicznym delegowaniu pracowników. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin